PRASA POLSKA XIX-XXw

1. KONRES WIEDEŃSKI - konstytucja o wolności słowa, bardzo liberalna

2. KONGRESÓWKA

3. POWSTANIE LISTOPADOWE I STYCZNIOWE: katastrofa w systemie wolności prasy

4. 1914-1918 I Wojna Światowa

5. 1818 odzyskanie niepodległości

 • długo nie ma Polski na mapie
 • nie ma wspólnej prasy
 • pomieszane języki
 • problemy logistyczne

Prasa, media w opozycji: pojęcie opisujące media w opozycji do czegoś. Od 200 lat polskie media są w opozycji.

Pojęcie szczegółowe:

 • Prasa tajna - powstanie styczniowe, 1861-64
 • Prasa konspiracyjna - wojny 1939-45, czasem 1939-48
 • Prasa drugiego obiegu - 1893-1918, 1976-89 (Piłsudzki - „Robotnik”, 1969 - biuletyn „Ruchu”)
 • Prasa podziemna - 1981-89 (w stanie wojennym)
 • Prasa emigracyjna (emigracja polityczna i zwykła, Paryż, Chcago)
 • Prasa polonijna - prasa dla potomków emigrantow
 • Prasa reżimowa

Znaczenie prasy, gdy Polski „nie ma”:

 • Język polski jest „w prasie"
 • Mobilizacja do wielkiej zmainy
 • Poczucie dumy
 • Ku pokrzepieniu serc
 • Ośmieszenie reżimu
 • „Solidarność” może działać
 • Funkcja organizatorska
 • Działalność polityczna - w prasie
 • Morale
 • Kontakt z zagranicą

--->

Substytut nieistniejącego państwa

walka z rusyfikacją, nowomową, germanizacją

postawa niepodległościowa, mobilizacyjna

element samoorganizacji społeczeństwa

„kuźnia elit” (kulturalnych, politycznych etc)

Proces instytucjonalizacji i profesjonalizacji zawodu dziennikarza:

 1. Literaci, brak prestiżu
 2. dziennikarz publicysta II poł. XIXw - dynamiczny rozwój prasy
 3. 90% wszystkiego - Warszawa
 4. Zawód się profesjonalizuje, dziennikarstwo przestaje być hobby
 5. Zawód elitarny, dziennikarze tworzą swoje organizacje

Prasa w Polsce 1865-1914:

 • zastosowanie represji i cenzury
 • głód - niedobór zabitych; drewniany język, ezotopowy język, trzeba znać słowa klucze
 • mogiła, golgota, cierpienie = ojczyzna
 • zmartwychwstanie = wyzwolenie Polski
 • niewolnik = murzyn
 • 1905r Wojna japońsko-rosyjska
 • Zamykanie i otwieranie nowych tytułów; pisma zmieniają swoje nazwy [do 27 zmian]
 • na pocz. XXw 140 tytułów, 90% to Warszawa, gazeta na prowincji prawie nie istnieje
 • Spada jakość prasy, dużo plotek, tekstów zagranicznych
 • Polska w XIXw nie przeżywa rewolucji przemysłowej [aż tak jak inne kraje]
 • Polemika nurtu romantycznego z pozytywistycznym
 • prasa przeciw rewolucji, zwycięża praca u podstaw [przez upadek powstań]