PRASA POLSKA XIX-XXw (tytuły)

Tygodnik ilustrowany - 1859-1939, Józef Unger

 • technika drzeworytu używana do grafik
 • nakład 11-12tys egz
 • bogaty dział historyczno-literacki (życiorysy znanych postaci)
 • dużo obrazów: Matejko, Chełmoński
 • akcje społeczne, dodatki polityczne, historyczne
 • konserwatyzm

Kurier Warszawski, 1774

 • narodowa demokracja

Kurier Poranny

 • Feliks Fryze (pożarnicto, USA, reportaż)
 • Nakłady do 40 tys dziennie

Wiek

 • Świętochłowski
 • konserwatywny

TYTUŁY POWIĄZANE Z PARTIAMI POLITYCZNYMI

„Robotnik” - PPS, Piłsudzki

„Czerwony Sztandar” - SDKPiL, komuniści

„Przegląd narodowy” - SNP, Dmowki

W zaborze Rosyjskim nakład nielegalnych pism - 200tys

 • 1904 - 500 tytułów
 • 1914 - 1000 tytułów

Po 1905r zmniejszenie cenzury

Mucha 1868-1939, 1948-52

 • konserwatywne pismo
 • ksenofobiczne
 • satyryczne
 • niewybredne

ZABÓR PRUSKI XIX-XXw

 • brak polskiego ośrodka akademickiego
 • likwidacja analfabetyzmu
 • ożywienie po 1848, likwidacja Wielkiego Księstwa Pomorskiego, walka z germanizacją w prasie
 • Bismarck - stworzył naród polski, mimo, że nie chciał; katolik, czy nie katolik? Polska - katolicy
 • Zalążki klasy średniej, pruska ustawa prasowa z 1874r
 • narodowa demokracja, praca organiczna
 • rozwój prasy lokalnej
 • pruska ustawa prasowa - cenzura represyjna, czyli konfiskata po wydaniu, liberalna

ŚLĄSK

Katolik

 • kilka tys. egzemplarzy
 • problem z partią katolicką „Centrum”
 • Karol Miarka - starzy ojciec, działacz społeczny, publicysta

WARMIA Stolica: Olsztyn

 • Napieralski wywodzi się z Warmi
 • objawienia gietrzwałdzkie; Justyna Szafrańska 11 lat; postać na drzewie; Maryja, trzeba się modlić, klasztor etc - historia obudziła ruch narodowy Polaków
 • „Gazeta olsztyńska” - 1786r do 1939r, odwołania katolickie
 • Eugeniusz Buchhloz - chciał zakładać gazety, ale nie wyszło, bo był Niemcem

POMORZE

 • „Gazeta grudziądzka” - fenomen, tabloid, do 1939, 128 tys nakładu w 1914r (III gazeta w Prusach); ubezpieczenia dla abonamentów, kluczem jest obrona języka polskiego, 3x w tyg, gazeta dla chłopów, kościelna
 • „Pomorze” do 1939
 • „Gazeta toruńska” 1867-1921r, pomorze gdańskie, I pismo codzienne Pomorza, pomoc naukowa dla dziewcząt, nie wytrzymała na rynku
 • „Pielgrzym: ks. Keller; walka z germianizacją, 30tys nakładu, konserwatyzm
 • „Gazeta Gdańska”; symboliczna; od 1918r dziennik; mało Polaków w Gdańsku [do 12tys], 1891-1939; 3-6 tys nakładu; 25tys maksymalny nakład; teksty o polskości Gda