XIX pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski odbyła się w dniach 16 sierpnia do 19 sierpnia 2002 roku. Głównym celem wizyty Jana Pawła II w Polsce było poświęcenie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, natomiast cała pielgrzymka przebiegła pod hasłem "Bóg bogaty miłosierdzie".

Pierwszym miejscem odwiedzin Ojca Świętego był Kraków. W dniu 16 sierpnia 2002 roku w Balicach wylądował samolot z papieżem na pokładzie. O godzinie 18 Ojciec Święty zszedł z pokładu samolotu na płytę lotniska, gdzie witany był przez najwyższe władze państwowe i kościelne, a także tysiące wiernych. W tym czasie w całym Krakowie rozległo się bicie dzwonów. Pierwszymi osobami, które przywitały Ojca Świętego był prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski oraz kardynał metropolii Krakowskiej Stanisław Macharski. Następnie Jan Paweł II wygłosił przemówienie, które co chwilę było przerywane owacjami. Po tej uroczystości Ojciec Święty udał się do Kurii Krakowskiej, aby odpocząć po podróży. Wieczorem udzielił błogosławieństwa wiernym zgromadzonym przed Kurią i trochę pożartował z wiernymi. Potem Ojciec Święty udał się na spoczynek.

Najważniejsze uroczystości, czyli poświęcenie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbyły się w dniu następnym, 17 sierpnia. Na uroczystość przybyło ok. 12 tys. gości, którzy wspomagali budowę tego Sanktuarium. Byli to między innymi wierni z Korei Południowej, Australii, a także przedstawiciele episkopatu węgierskiego, który pokrył w całości koszty budowy z jednej kaplic. Przyjechali też pielgrzymi z Austrii, Niemiec, Francji, Włoch, Bułgarii i Słowacji. Sanktuarium pomieściło tylko cztery tysiące osób. Reszta musiała zostać na zewnątrz i zadowolić się przekazem dwóch telebimów wywieszonych na murach Sanktuarium. Na uwagę zasługuje fakt, iż wewnątrz sanktuarium wyodrębniono osobny sektor dla niepełnosprawnych i osobny dla wolontariuszy hospicjów oraz innych organizacji charytatywnych i służby zdrowia.

Ojciec Święty został przywitany przez znany krakowski zespół Skaldowie występujący wraz z Chórem duszpasterstw akademickich "Na miasteczku" i "Beczka", którzy zaśpiewali na powitanie papieżowi pieśń pod tytułem "Bóg bogaty w miłosierdzie".

Po zakończeniu uroczystości poświęcenia Sanktuarium Świętego Miłosierdzia Ojciec Święty odwiedził teren budowy Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego mieszczącego się w dzielnicy Ruczaj. Wówczas rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Profesor Ziejka w obecności przedstawicieli senatów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Papieskiej Akademii Teologicznej wręczył papieżowi "Złotą Księgę" z okazji 600 - lecia odnowienia Akademii Krakowskiej, natomiast w imieniu studentów UJ specjalny indeks uprawniający Ojca Świętego do studiowania na wszystkich krakowskich uczelniach "bez konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania egzaminów". Następnie Ojciec Święty pojechał do Pałacu Arcybiskupów, po drodze jednak zatrzymał się przy ulicy Tynieckiej 10, aby zobaczyć dom, w którym mieszkał od roku 1938. Po przyjeździe do Pałacu Arcybiskupów, Ojciec Święty przyjął przedstawicieli władz państwowych oraz województwa małopolskiego.

18 sierpnia, w trzecim dniu pielgrzymki papieskiej do Polski odbyła się na krakowskich Błoniach uroczysta msza święta. W mszy wzięło udział około dwóch milionów wiernych, między innymi pielgrzymów z Białorusi, Litwy, Ukrainy, Słowacji i Węgier. We mszy świętej wzięli udział także prezydent Słowacji, Rudolf Schuster i prezydent Litwy, Valdas Adamkus. Z powodu ogromnej liczby wiernych organizatorzy zostali zmuszeni do zainstalowania na Kopcu Kościuszki tarasu widokowego dla 200 tysięcy pielgrzymów, a także nagłośnić całą Aleję Trzech Wieszczów. Msza święta była koncelebrowana przez stu pięćdziesięciu biskupów polskich i z zagranicy. Ponadto pięciuset księży prowadziło spowiedź, a około dwóch tysięcy udzielało komunii świętej. W mszy świętej uczestniczyło także sześć chórów z Krakowa, Chór scholi "Ruchu Światło - Życie", oraz dwie orkiestry wojskowe, w sumie około pięćset osób. Podczas Mszy Ojciec Święty beatyfikował 4 osoby: księdza Jana Halickiego, ojca Jana Beyzyma, siostrę Sancję Janinę Szymkowiak i arcybiskupa Szczęsnego Felińskiego. Po zakończeni mszy, papież udał się na Cmentarz Rakowiecki, gdzie znajdują się groby jego bliskich. Ojciec Święty chciał w ciszy pomodlić się nad grobami rodziców i brata, więc cmentarz Rakowiecki został zamknięty.

Dzień 19 sierpnia był ostatnim dniem pielgrzymki Jana Pawła II w Polsce. W tym dniu Ojciec Święty odwiedził Kalwarię Zebrzydowską. Celem wizyty papieskiej w Kalwarii było 400 - lecie powstania Sanktuarium Pasyjno - Maryjnego. W mszy odprawionej w Sanktuarium wzięło udział prawie 20 tysięcy osób. Sama bazylika pomieściła 450 osób, natomiast dla pozostałych wiernych zainstalowano dwa telebimy. Należy wspomnieć, że Kalwaria Zebrzydowska jest drugim, co do wielkości po Częstochowie obiektem misyjnym w Polsce. Co roku w okresie Wielkiego Tygodnia odbywa się tutaj uroczystość Misterium Męki Pańskiej gromadzące tysiące wiernych. Sam Ojciec Święty jeszcze zanim został papieżem, jako Karol Wojtyła wielokrotnie odwiedzał Sanktuarium kalwaryjskie. Podczas swej pielgrzymki do Polski w czerwcu 1997 roku Ojciec Święty otrzymał od władz miasta Kalwaria Zebrzydowska tytuł honorowego obywatela, a w roku 2002 na Placu Rajskim postawiono pomnik Jana Pawła II.

Około godziny 17 Ojciec Święty odleciał helikopterem do Krakowa. Podczas loty papieski helikopter zboczył z trasy i poleciał nad Wadowice, gdzie zatoczył koło i odleciał w stronę Krakowa. W Krakowie Ojciec Święty przesiadł się do samolotu i żegnany przez przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz tysiące wiernych. Tak oto zakończyła się dziewiętnasta pielgrzymka ojca świętego do Polski. Szkoda, że Jan Paweł II nie odwiedził wówczas swego rodzinnego miasta, Wadowic, które od Kalwarii Zebrzydowskiej dzieli odległość zaledwie kilkunastu kilometrów. Wizyty papieża w Polsce sprawiają, że choć na chwilę miliony Polaków jednoczą się wspólnej modlitwie z ojcem świętym. W mszy na Błoniach wzięło udział kilka milionów ludzi, wywodzących się nie tylko z różnych miejsc w Polsce, ale także z różnych środowisk, czy grup społecznych. W tamtej chwili wszelkie podziały społeczne uległy zawieszeniu. Dla każdego stało się wtedy ważna jedność, bez względu na istniejące podziały. Dla wielu młodych ludzi jest to bardzo ważne wydarzenie w ich życiu. Szkoda tylko, iż ta chwila trwa tylko przez okres wizyty papieskiej.