Partia - to organizacja polityczna powstała, działająca i jednocząca członków wokół określonego programu, hasła lub przywódcy; dąży do realizacji celów przez zdobycie władzy państw., jej utrzymanie, udział w jej sprawowaniu lub uzyskanie wpływu na decyzje władz państwowych.

Główne partie polskiej sceny politycznej posiadające reprezentację w Sejmie RP: 

Prawo i Sprawiedliwość

Program partii

 • zaostrzenie kar dla przestępców
 • walka z korupcją
 • zakaz aborcji i eutanazji
 • dekomunizacja i rozliczenie agentów służb specjalnych z czasów PRL
 • gwarancja minimum socjalnego
 • utrzymanie interwencjonizmu gospodarczego obecnym poziomie
 • obniżka podatków
 • utrzymanie podatku progresywnego
 • zapewnienie większego bezpieczeństwa obywatelom
 • strategiczne więzi ze Stanami Zjednoczonymi
 • wspieranie służby zdrowia i oświaty

Władze

 • prezes: Jarosław Kaczyński
 • liderzy partii: Ludwik Dorn, Przemysław Gosiewski, Marek Jurek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zbigniew Wassermann, Zbigniew Ziobro

Platforma Obywatelska

Program partii

 • ograniczenie roli państwa w gospodarce
 • zakaz eutanazji, utrzymanie obowiązującego ustawodawstwa aborcyjnego
 • szeroka współpraca z USA
 • wprowadzenie podatku liniowego
 • rozwiązanie problemu lustracji poprzez odtajnienie wszystkich akt służb specjalnych z czasów PRL
 • opowiedzenie się za wolnością jednostki
 • szczególny nacisk na tolerancję w społeczeństwie
 • wprowadzenia częściowych płatności za służbę zdrowia i oświatę
 • ograniczenie wydatków socjalnych i postawienie na gospodarkę i jej rozwój
 • szerokie kontakty zagraniczne państwa głownie z krajami UE
 • walka z bezrobociem poprzez obniżki podatkowe dla przedsiębiorców

Władze

 • przewodniczący: Donald Tusk
 • liderzy: Hanna Gronkiewicz-Waltz, Bronisław Komorowski, Jan Maria Władysław Rokita, Grzegorz Schetyna

Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Program partii

 • dofinansowanie rolnictwa - położenie nacisku na rozwój wsi i gospodarstw wiejskich
 • ograniczenie biurokracji - starań o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej
 • stanowczy sprzeciw korupcji i nielegalnych układów
 • wprowadzenie kwoty minimum socjalnego
 • interwencjonizm państwa w gospodarce
 • zakaz aborcji i eutanazji
 • zapewnienie bezpłatnej edukacji, dostępu do służb medycznych
 • odtajnienie wszystkich teczek służb specjalnych
 • wprowadzenie podatku dla inwestorów zagranicznych rozliczających się w swoich państwach np.: hipermarkety
 • wypłacanie pensji dla działaczy pracujących w sferze rolnictwa np. dla sołtysów (1200 zł - rocznie)
 • zakończenie sporów z Białorusią, otwarcie się na inwestycje ze wschodu
 • renegocjowanie umów z Unią Europejską o dopłaty dla wsi, gospodarstw rolnych (w dużej mierze wykonane w roku 2006, gdy Andrzej Lepper został ministrem rolnictwa i rozwoju wsi)
 • partia nie uważa się za partię tylko rolniczą, gdyż jak uważa, dba o interesy wszystkich grup społecznych (służba zdrowia, emeryci, renciści, nauczyciele)
 • likwidacja bezrobocia poprzez tworzenie miejsc pracy przez inwestorów (obniżka podatku dla przedsiębiorstw)
 • obniżenie podatku dla najbiedniejszych w kraju
 • walka z przestępczością

Władze

 • przewodniczący: Andrzej Lepper
 • liderzy: Renata Beger, Krzysztof Filipek, Janusz Maksymiuk, Genowefa Wiśniowska

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Program partii

 • sprzeciw wobec wprowadzenia podatku liniowego
 • kategoryczny sprzeciw wobec upublicznienia wszystkich teczek służb specjalnych PRL
 • zgoda na aborcję w uzasadnionych przypadkach i rejestrację związków homoseksualnych
 • postulat bezpłatnego szkolnictwa i dostępy do służby zdrowia dla ogółu obywateli
 • neutralność światopoglądowa państwa
 • szerzenie tolerancji w kraju

Władze

 • przewodniczący: Wojciech Olejniczak
 • liderzy: Grzegorz Napieralski, Joanna Senyszyn, Jerzy Szmajdziński

Liga Polskich Rodzin

Program partii

 • sprzeciw członkostwu w Unii Europejskiej
 • życie moralne i polityczne zgodnie z nauką Kościoła katolickiego
 • zakaz eutanazji i aborcji
 • sprzeciw wobec legalizacji związków homoseksualnych
 • postulat upublicznienie wszystkich teczek służb specjalnych PRL
 • szczególny sprzeciw dla postkomunistów oraz różnorakich mniejszości np. seksualnych
 • zwiększenie wydatków socjalnych np. na tzw. becikowe czy podwyżki dla grup społecznych
 • szerzenie wartości narodowych oraz nacjonalistycznych
 • walka z korupcją

Władze

 • prezes: Roman Giertych
 • liderzy: Maciej Giertych, Janusz Dobrosz, Wojciech Wierzejski, Mirosław Orzechowski

Polskie Stronnictwo Ludowe

Program partii

 • zwiększenie interwencjonizmu w gospodarce państwa
 • sprzeciw wobec eutanazji, aborcji i legalizacji związków homoseksualnych
 • postulat odtajnienia teczek służb specjalnych PRL
 • poprawienie kontaktów z państwami UE oraz USA
 • pomoc socjalna dla rolników
 • wyrównanie szans dla wsi i miast
 • pomoc socjalna dla najbiedniejszych grup społecznych m.in. bezrobotnych
 • usprawnienie systemu sądownictwa
 • walka z korupcją

Władze

 • prezes: Waldemar Pawlak
 • liderzy: Jarosław Kalinowski, Józef Zych