Człowiek rodzi się w określonym społeczeństwie, zatem społeczeństwo wpływa na poszczególne jednostki od chwili ich narodzin aż do śmierci. Uwidacznia się to zwłaszcza w momentach, kiedy ludzie wchodzą ze sobą w poszczególne relacje czyli tak zwane interakcje społeczne. To dzięki tym interakcjom człowiek rozwija swoją wiedzę na temat otaczającego go świata oraz na swój własny temat. Buduje zatem swoja osobowość oraz swoja tożsamość. Ludzkie życie jest zatem życiem grupowym, życiem społecznym. Bowiem to właśnie w społeczeństwie człowiek zdobywa swoje pierwsze doświadczenia, wzrasta oraz dojrzewa. Przez cały więc czas znajduje się pod wpływem szerszego społeczeństwa, czy to w domu, czy w szkole, czy tez w pracy. W początkowym okresie życia dziecka wpływ ten wywiera rodzina, w szczególności zaś rodzice, na których spoczywa obowiązek wychowania dziecka. Następnie wpływ ten wywierany jest przez inne grupy. Przykładem jest przedszkole, gdzie dziecko zaczyna mieć kontakt z innymi osobami niż rodzice, gdzie coraz większa role zaczyna odgrywać wpływ rówieśników. Wówczas istotna rolę zaczynają odgrywać takie kwestie jak chęć bycia zaakceptowanym i lubianym przez innych, w szczególności przez kolegów. Aby to osiągnąć, dziecko zaczyna zachowywać się w podobny sposób, często zaczyna także myśleć w podobny co rówieśnicy sposób. Boi się bowiem odrzucenia. Ponad to dzięki pedagogom uczy się odpowiedzialności, rozwiązywania różnych zadań oraz zasad współżycia z innymi. Poza środowiskiem rówieśniczym wieku przedszkolnego, bardzo ważna rolę odgrywa szkoła. Tam pod wpływem kontaktu z nowymi kolegami i nowymi wychowawcami rozwijają się całkowicie nowe zainteresowania dziecka, zmienia się często styl myślenia i zachowania. Szczególnie uwidacznia się to w ubiorze czy w słownictwie, jakim posługuje młody człowiek. Często tez wiąże się z przynależnością do różnych grup młodzieżowych jak na przykład grupa hipisów. Po ukończeniu szkoły człowiek staje się osoba dorosłą, ale również wtedy wpływ społeczeństwa jest bardzo duży. Uwidacznia się to między innymi w pracy, gdzie należy się podporządkować pewnym wymogom, jak również w kontaktach z innymi ludźmi, gdzie często należy zachować takt czy wykazać zrozumienie dla drugiej strony. Kontakty z ludźmi wymagają bowiem wielu kompromisów, których człowiek powinien się nauczyć. Kolejnym etapem życia człowieka jest starość. Wiek starszy często wiąże się z różnymi problemami zdrowotnymi, a człowiek staje się często uzależniony od innych osób. Wpływ szerszego społeczeństwa na życie człowieka trwa więc od samego początku, od momentu kiedy jednostka była niemowlakiem, poprzez wiek szkolny i życie dorosłe, aż po starość i kres życia. W każdym z tych momentów ludzie potrzebują bowiem kontaktów z innymi.