https://docs.google.com/document/d/1cnfYT7OdHKhDfSzFKWKhrienrWslgFP6Zu2yKsPdstA/edit?usp=sharing

rok

Temat

Teza

Lektura

Rozwinięcie argumentu

2021

"Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu Lalki Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury.",

 

"Lalka" Bolesław Prus - fragment

 

"Lalka" Bolesław Prus -cały utwór

     

2021

"Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury.",

 

"Ziemia obiecana" Władysław Stanisław Reymont

         

2021

"Czy człowiek sam decyduje o swojej przyszłości? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Cudzoziemki Marii Kuncewiczowej oraz wybranych tekstów kultury."

 

"Cudzoziemka" Maria Kuncewiczowa

         

2020

"Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów Wesela, do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury."

 

"Wesele" Stanisław Wyspiański - fragment

 

"Wesele" Stanisław Wyspiański - całość

     

2019

"Czym dla człowieka może być wolność? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Dziadów cz. III, całego dramatu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury."

 

"Dziady cz. III" Adam Mickiewicz - fragment

 

"Dziady cz. III" Adam Mickiewicz - całość

     

2018

"Tęsknota – siła niszcząca czy budująca ludzkie życie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Lalki, całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury."

 

"Lalka" Bolesław Prus - fragment

 

"Lalka" Bolesław Prus - całość

     

2017

"Praca – pasja czy obowiązek? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi, planety ludzi Antoine'a de Saint-Exupéry'ego oraz do wybranych tekstów kultury."

 

"Ziemia, planeta ludzi" Antoine de Saint-Exupéry

         

2016

"Czy warto kochać, jeśli miłość może być źródłem cierpienia? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do fragmentu Dziadów cz. IV Adama Mickiewicza i do innych tekstów kultury."

 

"Dziady cz. IV" Adam Mickiewicz 

         

2015

Wolna wola człowieka czy siły od niego niezależne – co przede wszystkim decyduje o ludzkim losie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu Lalki, całego utworu Bolesława Prusa oraz innego tekstu kultury."

 

"Lalka" Bolesław Prus - fragment

 

"Lalka" Bolesław Prus - całość