Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Warszawie Warszawa, 12.12.2006 r.

Mgr Adam Nowak

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę sposobu, w jaki ocenia się nas - uczniów. W miejsce obecnego systemu, który wydaje nam się niedoskonały, proponujemy wprowadzenie opisowego systemu oceniania.

Naszym zdaniem zmiany w systemie oceniania wpłyną korzystnie na obiektywizm w spojrzeniu nauczycieli na postępy w nauce i na rozwój każdego z uczniów. Wydaje nam się, że oceny opisowe pozwolą wyeliminować dodatkowy stres, jaki jest udziałem każdego z nas podczas wystawiania ocen z przedmiotów i zachowania. Obecnie obowiązujący sposób oceniania wydaje nam się dosyć odległy od sprawiedliwego. Jesteśmy zdania, że szkoła, czy jakakolwiek placówka edukacyjna ma za zadanie przekazać uczniom wiedzę, nie zaś wystawiać im dobre, czy złe oceny, ponieważ to nie one, naszym zdaniem, odzwierciedlają rzeczywiste umiejętności i wiedzę uczniów. Tym, co jest faktycznym sprawdzianem umiejętności i wiedzy jest praktyka. Uczniowie powinni być oceniani za umiejętność wykorzystania wiedzy, przekazania jej, za zrozumienie materiału, a nie za bezmyślne wyuczenie się podręcznika na pamięć.

Jesteśmy przekonani, że nasze argumenty przemówią do Pana Dyrektora i spotkają się z przychylnym przyjęciem. Wierzymy, że zgodzi się Pan z naszym zdaniem i, po rozważeniu wszystkich argumentów, spełni prośbę. Jeszcze raz uprzejmie prosimy o zmianę systemu oceniania uczniów.

Z poważaniem, Uczniowie 1

Gimnazjum w Warszawie