Polska jako nowy członek Unii Europejskiej powinna udowodnić na arenie międzynarodowej, że jest krajem godnym zaufania. Minister Spraw Zagranicznych Adam Rotfeld opracował plan polskiej polityki zagranicznej, według którego Polska powinna dopełnić wszelkich starań, aby przełamać przepaść dzielącą nasz kraj od najważniejszych państw Unii Europejskiej. Pozwoli nam to nie tylko uzyskać korzystne dotacje ze strony Unii, ale także pozwoli uzyskać przychylności państw niechętnych naszemu członkostwu w Unii Europejskiej (Głównie Francja i Niemcy), co może w znacznym stopniu przyczynić się do przyspieszenia naszego rozwoju gospodarczego

Polska jako nowy członek Unii Europejskiej powinna udowodnić na arenie międzynarodowej, że jest krajem godnym zaufania. Minister Spraw Zagranicznych Adam Rotfeld opracował plan polskiej polityki zagranicznej, według którego Polska powinna dopełnić wszelkich starań, aby przełamać przepaść dzielącą nasz kraj od najważniejszych państw Unii Europejskiej. Pozwoli nam to nie tylko uzyskać korzystne dotacje ze strony Unii, ale także pozwoli uzyskać przychylności państw niechętnych naszemu członkostwu w Unii Europejskiej (Głównie Francja i Niemcy), co może w znacznym stopniu przyczynić się do przyspieszenia naszego rozwoju gospodarczego.

Plan Rotfelda oprócz poprawy stosunków z pozostałymi państwami Unii Europejskiej obejmuje także regulację stosunków z innymi państwami, takimi jak Ukraina, Rosja, Irak i Stany Zjednoczone.

Ukraina, która w wyniku tak zwanej Pomarańczowej Rewolucji weszła na drogę demokratycznych reform znajduje się obecnie w takiej sytuacji w jakiej była Polska w roku 1989. Z tego powodu Polska jako kraj sąsiadujący z Ukrainą winna jest wspomóc te przemiany. Nowy prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko, który był przywódcą Pomarańczowej Rewolucji całkowicie uniezależnił politycznie swój kraj od Rosji. Niestety rosyjski prezydent Władimir Putin zemścił się czasowym zamknięciem dostaw gazu na Ukrainę. Wyłączenie Zaangażowanie się Polski w ukraińską rewolucję także spotkało się z nieprzychylną reakcją rządu w Moskwie. Doszło nawet do tarć wzajemnych relacjach pomiędzy Polską, a Rosją. Na szczęście udało się czasowo je załagodzić. Obecnie polska polityka względem Ukrainy przyjęła postać partnerstwa strategicznego, w którym Polska występuje w roli pośrednika w dążeniu Ukrainy do członkostwa w strukturach NATO.

Kolejną kwestią polityki zagranicznej Polski są stosunki z Stanami Zjednoczonymi. Wzajemne relacje polsko - amerykańskie są obecnie na bardzo dobrej stopie, lecz Stany Zjednoczone są państwem względem którego należy prowadzić bardzo delikatną politykę. Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych Georgie W. Bush jest bardzo przychylny Polsce. Zdanie Rotfelda polska polityka względem Stanów Zjednoczonych powinna być prowadzona na takim poziomie aby utrzymać przekonanie amerykanów, że Polska jest ich największym sojusznikiem. Obecnie polski rząd domaga się od rządu amerykańskiego zniesienia wiz dla Polaków. Jest to bardzo delikatna sprawa, bowiem Amerykanie są bardzo niechętni jakimkolwiek ustępstwom wizowym dla imigrantów i może zmącić obecne bardzo dobre relacje polsko - amerykańskie. Interwencja polska w Iraku bardzo pomogła Amerykanom w opanowaniu tego państwa. Wobec tego rząd polski liczył na jakieś ustępstwa w sprawie wiz dla Polaków. Niestety Kongres amerykański odmówił udzielenia jakichkolwiek ustępstw, co spotkało się z pewnym zawodem ze strony Polaków chcących wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Jednakże najważniejsze dla Polski jest zachowanie dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Pod względem Iraku polska polityka powinna być prowadzona w ten sposób, aby z osiągnąć jak najlepsze relacje z przyszłym irackim rządem, co umożliwiłoby zaangażowanie jak największej ilości polskich firm w odbudowę tego zniszczonego wojną kraju. Polska interwencja w Iraku była przedsięwzięciem bardzo drogim, ale koniecznym ze względu na pokazanie światu, że Polska jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Polski rząd wiązał z nią duże nadzieje na dopuszczenie polskich firm do odbudowy Iraku. Nadzieje okazały się w dużym stopniu płonne. Tylko niektóre polskie firmy biorą teraz udział w odbudowie Iraku i to jeszcze jako podwykonawcy. Polska dąży także do zmniejszenia liczebności stacjonujących ta wojsk polskich.

Podsumowując przyszłe losy Polski zależą od strategii polityki zagranicznej jaką teraz przyjmiemy. Polska powinna utrzymać swe stosunki ze Stanami Zjednoczonymi na obecnym poziomie. Oczywiście należy stale dążyć do ulepszania pozycji Polski w Unii Europejskiej. Również w stosunku do Ukrainy Polska powinna nadal trzymać się polityki wspierania reform w tym dużym i ważnym sąsiedzie polski. Problemem nadal pozostają stosunki polsko - rosyjskie. Z jednej strony jak pokazała wcześniej historia należy z Rosją postępować twardo. Z drugiej jednak Rosja jest dostarczycielem ważnego surowca jakim jest gaz ziemny, Rosja jest także największym partnerem handlowym Polski. Względem tego kraju Polska powinna prowadzić politykę dążącą do polepszenia stosunków z Rosją, a jednocześnie starać się uniezależnić gospodarczo od tego mocarstwa. Trzymając się tego planu Polska ma w przyszłości szansę stania się krajem w pełni niezależnym. Być może nasz kraj ma szansę na osiągnięcie pozycji lokalnego mocarstwa.