1. Uczciwość - jest to poszanowanie cudzej własności, nie oszukiwanie, nie kłamanie, przestrzeganie prawa, życie w zgodzie z prawem;

2. Odwaga cywilna - terminem tym określa się zdolność człowieka do przyznania się do popełnionego błędu oraz poniesienie konsekwencji za ten błąd. Jest to poza tym umiejętność wyrażanie własnych opinii i poglądów nawet w sytuacji kiedy inni mają inne zdanie.

3. Słowność - termin ten oznacza dotrzymywanie danego słowa. Słowny człowiek jest godny zaufania oraz wiarygodny dla ludzi.

4. Prawdomówność - to konieczność mówienia prawdy w każdej sytuacji oraz każdemu człowiekowi; dzięki mówieniu prawdy zyskujemy szacunek oraz zaufanie innych.

5. Punktualność - polega na tym ażeby na umówione wcześniej spotkanie przychodzić zawsze o czasie (punktualnie). Jeśli stawiamy się na spotkanie punktualnie to tym samym okazujemy szacunek tej osobie z którą byliśmy umówieni.

6. Wrażliwość społeczna - jest to bardzo ważna cecha. Polega ona na tym, że ludzie nie są obojętni na krzywdę drugiego człowieka oraz biedę, nieszczęście i kłopoty które go spotykają. Wrażliwość społeczna to także nie przechodzenie obojętnie wobec krzywdy zwierząt. Pomoc tym, którzy jej potrzebują.

7. Solidaryzm społeczny - polega na jednoczeniu się ludzi w najróżniejszych sytuacjach życiowych, zarówno w sytuacjach tragicznych, złych czy smutnych jak i w szczęśliwych chwilach. Solidaryzm przejawia się konkretnymi działaniami.