Konflikty społeczne mają miejsce wówczas gdy jednostki albo grupy społeczne podążają do zrealizowania swoich potrzeb oraz celów przez wyeliminowanie wszystkich innych jednostek albo grup społecznych które podążają do takich samych celów.

1.Najważniejszymi przyczynami konfliktów społecznych są:

a) sprzeczności strukturalne, które mają powiązanie ze strukturą społeczeństwa gdyż odnoszą się do takich społeczeństw, gdzie występują klasy społeczne, co powoduje duże rozbieżności w rozdzielaniu dóbr pomiędzy tymi klasami społecznymi;

b) dysproporcje rozwojowe, zjawisko to zaliczane jest do najważniejszych przyczyn konfliktów pomiędzy państwami, które są wysoko rozwinięte a krajami trzeciego świata;

c) nierównowaga rynkowa może także być przyczyną konfliktów, najczęściej między producentami a konsumentami, nierównowaga pojawia się w momencie kiedy popyt jest większy od podaży albo na odwrót.

d) zły system przepływu informacji, zjawisko to prowadzi do powstawania domysłów oraz uogólnień, a także do przekazywania między sobą nieprawdziwych informacji;

e) sprzeczności pomiędzy wartościami, czynnik ten jest przyczyną najostrzejszych konfliktów społecznych gdyż przy różnicach światopoglądowych zawarcie porozumienia nigdy nie będzie możliwe;

2. Typy konfliktów społecznych:

a) konflikt klasowo- warstwowy, taki rodzaj konfliktu zawsze jest wynikiem różnic w poziomach życia;

b) konflikt kulturowy, taki konflikt najczęściej jest wynikiem różnic obyczajowych oraz zwyczajowych, tym samym jest to wynik różnego zrozumienia kultury;

c) konflikt ekonomiczny jest to najbardziej rozpowszechniony rodzaj konfliktu; przyczyną jego jest nierównowaga rynkowa, a dodatkowo także dysproporcje rozwojowe;

d) konflikty wartości jest to najostrzejsza forma sprzeczności; bardzo często ma formę zbrojną gdyż obie strony konfliktu są bardzo uparte i żadna nie zrezygnuje z uznawanych przez siebie wartości albo religii;

e) konflikt rodzinny, bardzo często się zdarzają, mogą być ostre i łagodne;

3. Sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych:

a) negocjacje: strony konfliktu dobrowolnie zaczynają ze sobą rozmawiać;

b) mediacje: jest to sytuacja, kiedy strony konfliktu proszą osobę trzecią o poprowadzenie rozmowy;

c) arbitraż: jest to sytuacja w której strony konfliktu zwracają się z prośbą do osoby trzeciej o rozstrzygnięcie konfliktu z równoczesnym zobowiązanie się stron do przestrzegania wydanego przez arbitra werdyktu;

d) referenda i wybory

e) sąd

Napisz gdzie oraz w jakich pokojowych misjach uczestniczyli Polacy.

- Bałkany

-Kosowo

- Irak

-Bośnia i Hercegowina

Misja Kraj Rok

NNSC Wietnam( Korea) 1953

Kambodża lata 1954-1975

UNEF Egipt lata 1973-1979

UNDOF Syria (Izrael) 1974

UNN MOG Irak i Iran w latach 1988-1990 oraz 1991 i 1992

UNTAG Nomibie 1989-1990

OSGAI Pakistan oraz Afganistan w latach 1990-91

UNAMIC Kambodża w latach 1991-92

UNIKOM Kuwejt w 1991roku

UNIFIC Liban w 1992 roku