Dla każdego Polaka najważniejszym obowiązkiem powinna być ojczyzna. Już małym dzieciom ich matki i ojcowie powinni wpajać podstawowe obowiązki obywatelskie, by w przyszłości nie przynosiły one wstydu swej ojczyźnie. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wychowanie patriotyczne młodzieży jest edukacja. Każdy uczeń powinien traktować swe obowiązki względem szkoły sumiennie, ponieważ w przyszłości to on będzie decydował o polityce swego kraju i aby to wykonywać jak najlepiej potrzebna mu będzie szeroka wiedza z wszystkich zakresów nauki. Obowiązkiem każdego Polaka jest uczestniczenie w referendach, wyborach samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich. Tylko tą drogą może wpływać na politykę swej ojczyzny. Obowiązek uczestnictwa w wyborach i referendach powinny być wpajany już dzieciom w szkołach. Często, aby przybliżyć uczniom zasady głosowania wyborczego szkoły organizują różnego rodzaju wybory, w których udział biorą uczniowie. Oczywiście wyniki takich wyborów nie są dla nikogo wiążące, lecz pozwalają one zrozumieć przyszłym obywatelom sens udziału w wyborach powszechnych. Każdy powinien starać się pracować dla dobra swej ojczyzny. Wszyscy wykonujemy dla swej ojczyzny określone zadania i z tego powodu powinniśmy dbać aby swą pracę wykonywać jak najlepiej. Dzięki tym działaniom każde dziecko wyrośnie na obywatela, którego Polska nie będzie musiała się wstydzić, który będzie godnie reprezentował swą ojczyznę.