Czy dziś prawa człowieka są przestrzegane?

Prawa człowieka to prawa stanowione, czyli wymyślone i spisane w najróżniejszych dokumentach przez ludzi. Prawa człowieka są zapisane w następujących dokumentach: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (10 grudnia 1948 r.) oraz w dokumentach o charakterze ogólnym (paktach międzynarodowych). Prawa człowieka i obywatela w Polsce gwarantuje Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. Jednak czy oby na pewno są one współcześnie przestrzegane? Wydaje mi się że w zdecydowanej większości prawa te są dziś respektowane. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyboru religii oraz do wolności sumienia. Każdy indywidualnie może sobie wybrać religię, którą chce wyznawać. Ludzie mają także prawo do uzewnętrzniania swojej wiary poprzez modlitwę, uprawianie kultu, uczestnictwo w związanych z nią obrzędach oraz praktykowanie. Jednak wszystkie te praktyki muszą odbywać się w pewnych granicach, to znaczy nie mogą one negatywnie się odnosić do innych wyznań. W Polsce mogą być otwierane różne świątynie oraz wszelkie inne miejsca kultu. Najważniejsze jest aby pamiętać także o poszanowaniu innych religii. Sądzę, że w naszym kraju przestrzega się także prawa zapewnienia przez opiekunów/rodziców swoim dzieciom wychowania oraz umacniania narodowego a także religijnego w zgodzie z ich przekonaniami. Polacy mają ponadto zagwarantowaną konstytucyjne wolność zrzeszania się w organizacjach społeczno-zawodowych, w związkach zawodowych a także w organizacjach pracodawców. Prawem związków zawodowych jest to, że mogą one organizować różne strajki pracownicze a także wszelkie inne formy protestu określone w ustawie. Obecna sytuacja w Polsce na rynku pracy, a dokładniej duże bezrobocie powodują, że pracodawcy coraz częściej łamią prawa względem swoich pracowników. Konstytucja, jako ustawa zasadnicza, dokument o najwyższej randze w Polsce, zapewnia obywatelom Polskim prawo do higienicznych oraz bezpiecznych warunków pracy. Mają także prawo do dni wolnych od pracy, które zapisane są w ustawie oraz do płatnych urlopów raz w roku. Na dzisiejszym rynku pracy jest bardzo wielu bezrobotnych, dlatego każdy kto ma pracę stara się ja utrzymać. A to pozwala pracodawcom wykorzystywać pracowników.

Tydzień temu zwiedzałam fabrykę bombek. Widziałam tam pracujące kobiety, które bez zabezpieczających maseczek na twarzy znajdowały się w pomieszczeniu wypełnionym zapachami i oparami chemicznymi. Jestem przekonana, że właściciel owej fabryki zobowiązany jest do zapewnienia tym ludziom higieny oraz bezpiecznych dla zdrowia warunków pracy. Właściciel fabryki z całą pewnością złamał prawo. Nadużywał on swojej "władzy".

Współcześnie "człowiek pracujący" musi być dyspozycyjny. Dla wielu pracodawców ich podwładni nie muszą mieć żadnych urlopów, ani dni wolnych, pomimo, że to prawo mają zapewnione w Konstytucji.

Wszyscy obywatele polscy powinni mieć zagwarantowany, niezależnie od ich sytuacji finansowej, taki sam dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, które są finansowane ze środków publicznych. Ze względu na obecną sytuację w naszym kraju prawo to bardzo często jest nieprzestrzeganie. Nawet za podstawowe badania lekarskie musimy płacić, a co gorsza możemy nie zostać przyjęci do szpitala, ponieważ skończył się limit.

Prawa, których należy przestrzegać maja także dzieci. Pierwsze regulacje dotyczące tej grupy ludzi zostały stworzone już w XIX wieku przez państwa wysokorozwinięte (Niemcy i Anglia). Obecnie są one spisane w Deklaracji Praw Dziecka z 1959 r. uchwalonej i przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W 1989 r. przyjęto kolejną Konwencję Praw Dziecka. W jej stworzeniu mieli udział Polacy: prof. Adam Łopatka i prof. Maria Łopatka. Konwencja wyklucza wszelkie formy dyskryminacji dziecka ze względu na samo dziecko. Ponadto konwencja zawiera listę obowiązków państwa wobec dziecka np. zagwarantowanie prawa do życia i najwyższych z możliwych warunków rozwoju. Niestety, prawa te są bardzo słabo przestrzegane a dzieci traktowane są przedmiotowo. Na świecie dzieci zmusza się do pracy fizycznej. Zdarzają się także przypadki pobić oraz znęcania się nad dziećmi. Coraz częściej organizacje międzynarodowe walczą o respektowanie praw dziecka. Obecnie prawa dziecka najczęściej łamane są w krajach słabo rozwiniętych, zacofanych takich jak Afryka oraz Azja. Jednak w krajach cywilizowanych (Europa i Ameryka) przypadki łamanie praw dziecka są również bardzo częste. Mogę podać kilka przykładów wskazujących jak bardzo często prawa człowieka współcześnie są łamane. Nierzadkim przypadkiem jest fakt, iż dzieciaki z Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji, a czasami nawet z Europy mają ogromne trudności z pisaniem swojego imienia oraz nazwiska. Często bywa tak, iż dzieci od najmłodszych lat zmuszone są do zarabiania na swoje utrzymanie. Wtedy nie ma czasu na naukę czy na szkołę. Grono analfabetów oraz osób otępiałych umysłowo robi się coraz większe. Każdego dnia w jakimś kraju na świecie kolejne dzieci zostają uchodźcami, sierotami czy bezdomnymi. Zmuszone są do ucieczki ze swoich ojczyzn, ponieważ ich zdrowie i życie jest w niebezpieczeństwie. Ignorowane jest najbardziej fundamentalne z praw- prawo do życia. Bardzo zła sytuacja jest w Iraku, tam np. ludzie którzy sprawują rządy, zabijają obywateli na ulicach, bez żadnych, rozpraw, sądów czy wyroków. Prawa człowiek bardzo często są także w łamane w Korei Północnej. Władza dyktatorska w tym kraju budzi lęk wśród obywateli tego państwa, mało tego- przeraża ona cały świat. Koreańczycy nie mają bardzo ograniczone wszelkie prawa. Nie mogą wypowiadać własnego zdania jeśli jest ono inne niż osób rządzących. Jeśli ktoś zrobi coś nieadekwatnego do decyzji dyktatorów, wtedy trafi do więzienia. W więzieniu będzie gnębiony, poddawany nieludzkim torturom oraz eksperymentom medycznym. Dodatkowo represje spadną na jego najbliższą rodzinę, która będzie prześladowana.

W każdym kraju, o każdej porze będą prawa, których nie będzie się przestrzegać.