Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1997 w odróżnieniu od konstytucji PRL, określa obowiązki obywatela na samym końcu rozdziału poświęconego prawom człowieka i obywatela. Wymienienie Praw obywatela na początku Konstytucji (rozdz. II) świadczy o tym, iż jest to konstytucja demokratyczna (w konstytucjach państw autorytarnych i totalitarnych rozdziały poświęcone prawom obywatelskim są umieszczane zawsze na końcu konstytucji).

Według konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkiem każdego obywatela jest:

Podstawowym obowiązkiem każdego obywatela jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej (art. 82).

Każdy obywatel Polski ma także inne obowiązki:

- Przestrzeganie prawa Rzeczypospolitej Polskiej

"Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej". (art. 83)

- Każdy ma obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publiczny wraz z podatkami, które określa ustawa

"Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie." (art. 84)

- Obowiązkiem każdego obywatela jest obrona Ojczyzny

"1. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny.

2. Zakres obowiązku służby wojskowej określa ustawa.

3. Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej, może być obowiązany do służby zastępczej na zasadach określonych w ustawie." (art. 85)

- Każdy obywatel ma obowiązek dbać o środowisko naturalne swojego kraju i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie pogorszenie.

"Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa." Art. 86.

Tak przedstawiają się obowiązki obywatelskie wobec konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1997. W innych krajach konstytucje nakładają na swych obywateli dodatkowe jeszcze obowiązki. szerokość zakresu obowiązków obywateli danego kraju świadczy o stopniu liberalizacji konstytucji. Kraje o ustroju autorytarnym nakładają na swych obywateli szeroki wachlarz różnego rodzaju obowiązków. Często w konstytucjach tych państw obowiązki obywatelskie są wymieniane przed prawami obywatelskimi. W krajach demokratycznych zakres obowiązków obywateli sprowadza się do podstaw jak na przykład obowiązek przestrzegania prawa, obrony kraju w razie wojny, itd… W konstytucjach tych państw obowiązki obywatelskie są wymieniane po prawach obywateli.

Obowiązki obywateli mogą zostać poszerzone w przypadku stanu wojennego lub klęski żywiołowej.