Na świecie są trzy najważniejsze dokumenty: prawa człowieka, prawa dziecka i prawa ucznia.

Dzięki tym dokumentom można w jakiś sposób zapobiec przemocy i agresji.

Pierwszy dokument dotyczy wszystkich ludzi na całym świecie niezależnie od różnic ras, języka czy wyznania. Jest to Deklaracja Praw Człowieka. Dzieli się na prawa człowieka nie podlegające zawieszeniu lub ograniczeniu i prawa człowieka podlegające zawieszeniu lub ograniczeniu (wyjątkowo, gdy niebezpieczeństwo zagraża istnieniu narodu i zostało to urzędowo ogłoszone). Z pierwszego zbioru podoba mi się prawo, które mówi: zakaz poddawania osób torturom, nieludzkiemu traktowaniu. Jest to ciekawe prawo, ponieważ nikt nie może torturować i traktować w sposób okrutny innych. Drugim prawem, które wydaje mi się ważne w tym zbiorze to prawo do życia. Nikt nie ma prawa odbierać życia drugiej osobie, niezależnie od poglądów, pochodzenia czy wyznania. Ze zbioru praw człowieka podlegające zawieszeniu lub ograniczeniu ciekawi mnie prawo do swobodnego poruszania się czy osiedlania. Przepis ten może zostać zawieszony, jeżeli zostało popełnione przestępstwo, za które grozi kara więzienia. Prawem drugim, które jest interesujące w tym zbiorze to prawo do legalnego pobytu cudzoziemca. Oznacza to, że można swobodnie przekraczać granice państw i przebywać na ich terenie w celach turystycznych i biznesowych wyjątkiem państw, które wprowadziły wizę.

Drugim dokumentem są prawa dziecka. Dzielimy je na prawa socjalne, osobiste i kulturalne. Wydaje mi się, że najważniejszy jest artykuł, który mówi: wobec dzieci nie wolno orzekać kary śmierci lub dożywotniego więzienia. Jeżeli dziecko zrobiło coś złego, to nie wolno je karać więzieniem. Podoba i się prawo, które mówi, że każde dziecko ma prawo do rodziny, powinno posiadać własną rodzinę, która otoczy go miłością i zadba o jego wychowanie. Niestety zdarzają się przypadki, kiedy rodzice oddają swoje potomstwo do domu dziecka. Dzieci czują się wtedy opuszczone, nie kochane. Następnym prawem, które jest ciekawe to prawo do wypoczynku, czasu wolnego i zabawy. W ciągu dnia prócz obowiązków młody człowiek powinien mieć czas na wypoczynek. Ostatnim dokumentem są prawa ucznia. Są one po to, aby uczeń czuł się w szkole bezpieczny. Moim zdaniem najważniejszym prawem jest prawo do nauki. Nauka na stopniu podstawowym jest bezpłatna, ale i obowiązkowa. Jeżeli uczeń jest zdolny ma prawo do stypendium. Kolejnym prawem, które mi się podoba jest prawo do zrzeszania się. Każdy może przystąpić do wybranej przez siebie organizacji szkolnej.

Po porównaniu tych dokumentów stwierdzam, że niektóre są łamane w miejscach publicznych. Publicznych niektórych krajach dzieci są wykorzystywane do pracy fizycznej. Dzieje się to na oczach dorosłych.

Moim zdaniem dobrze, że powstały te dokumenty, ponieważ dzięki nim możemy czuć się bezpieczniej.