Polska jest obecnie społeczeństwem przemysłowym wg koncepcji modernizacji społecznej, ponieważ większość (ponad 60% ludności) zatrudniona jest w zawodach pozarolniczych. Społeczeństwo przemysłowe charakteryzuje malejąca liczba zatrudnionych w rolnictwie a dominującą rolą przemysłu. Różne grupy zawodowe charakteryzują się specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi. Technika produkcji dóbr i usług oparta jest na pracy przedmiotowej (maszyny i urządzenia) oraz źródłach energii (ropa, węgiel itd.). Społeczeństwo jest miejskie w sensie demograficznym i społeczno-kulturowym. Cechą istotną jest też wzrost zróżnicowania społeczeństwa ze względu na podział pracy wymagany w przypadku produkcji masowej.