Sinus kąta ostrego w trójkącie prostokątnym to stosunek długości przyprostokątnej (a)

leżącej naprzeciw tego kąta do długości przeciwprostokątnej (c).

sina=a/c

Cosinus kąta ostrego w trójkącie prostokątnym to stosunek długości przyprostokątnej (b)

leżącej przy tym kącie do długości przeciwprostokątnej (c).

cosa=b/c

Tangens kąta ostrego w trójkącie prostokątnym to stosunek długości przyprostokątnej (a)

leżącej na przeciw tego kąta do długości drugiej przyprostokątnej (b).

tga=a/b

Cotangens kąta ostrego w trójkącie prostokątnym to stosunek długości przyprostokątnej (b)

leżącej przyległej do tego kąta do długości drugiej przyprostokątnej (a).

ctga=b/a