Kolejne zadanie, które dowodzi rzeczy niemożliwych:

7=5+2 / (7-5)

7(7-5)=(5+2) (7-5)

49-35=35-25+14-10

przenosimy 14 na drugą stronę

49-35-14=35-25-10

z tego:

7(7-5-2)=5(7-5-2) /:(7-5-2)

7=5

Jak widać, aby dojąć do takich absurdalnych wniosków musieliśmy zignorować matematyczną zasadę, która mówi, że nie można dzielić przez zero w przedostatniej linijce