Funkcje cyklometryczne to funkcje: arcus sinus, arcus cosinus, arcus tangens i arcus cotangens.

Definicje:

y=arcsin(x) wtedy i tylko wtedy, gdy x=sin(y)

Dziedziną funkcji arcus sinus jest zbiór <-1; 1>

y=arccos(x) wtedy i tylko wtedy gdy x=cos(y)

Dziedziną funkcji arcus cosinus jest także zbiór <-1; 1>

y=arctg(x) wtedy i tylko wtedy gdy x=tg(y)

Dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych.

y=arcctg(x) wtedy i tylko wtedy gdy x=ctg(y)

Dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych.

Własności funkcji cyklometrycznych:

arcsin(x)+arccos(x)=π/2 dla każdego x z przedziału <-1; 1>

arctg(x)+arcctg(x)=π/2 dla każdego x

arctg(x)=arcctg(1/x) dla x dodatnich

arcsin(-x)=-arcsin(x) dla każdego x z przedziału <-1; 1>