Platon urodził się około 437 r. p. n. e. a zmarł w 347 r. p. n. e. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli greckiej filozofii, którą pokochał dzięki swojemu nauczycielowi - Sokratesowi. Po jego śmierci dużo podróżował, dzięki czemu zaznajomił się z wieloma poglądami, wśród których były doktryny orfickie oraz pitagorejskie, które traktują o wędrówce duszy. W 389 r. p.n.e. powrócił do Aten, gdzie przez 42 lata kierował szkołą, którą sam założył.