Mity pełniły funkcje:

  • poznawczą - wyjaśniały zjawiska przyrodnicze np. burze, wichury często były tłumaczone gniewem bogów
  • światopoglądową - były podstawą wierzeń religijnych, ukazywały charakter bogów i zakres ich działania. Wskazywały m.in. na źródło dnia na ziemi i mówiły o tym co czeka człowieka po śmierci.
  • sakralna - wskazywały na sposób oddawania czci bogom
  • wzorcotwórcza - ukazywały zalecane lub odrzucane formy postępowania. Przykładem mogą być mity o herosach, którzy byli ukazywani jako wzór.
  • kulturotwórcza - stawały się inspiracją dla twórców: rzeźbiarzy, malarzy, pisarzy, śpiewaków itp.