Najważniejsze funkcjie konstytucji:

  • Prawna:  zapisy konstytucji regulują porządek prawny w państwie i stanowią kryterium oceny zachowań obywateli i organów państwa;
  • Polityczna: konstytucja zawiera zasady, które określają ustrój państwa;
  • Gwarancyjna: zapisy konstytucji gwarantują istnienie państwa prawa;
  • Organizacyjna: konstytucja określa zasady i formy funkcjionowania społeczeństwa i państwa;
  • Wychowawcza: zadaniem konstytucji jest wychowywanie obywateli w różnych strefach np odpowiedzialności i toerancji;
  • Prognostyczna: dzięki konstytucji można przewidzieć w jakim kierunku pójdzie państwo i obywatele, oczywiście kierując się obowiązującym porządkiem prawnym ;)