1. Liczby rzeczywiste są liczbami, którym odpowiadają punkty na osi liczbowej.

2. Liczby wymierne są to liczby, które dają się przedstawić za pomocą zwykłego ułamka , w którym p to dowolna liczba całkowita, natomiast q to dowolna liczba naturalna.

  Przykłady:

3. Liczby niewymierne są to liczby, które nie dają się przedstawić w postaci zwykłego ułamka.

  Przykłady:

4. Liczby rzeczywiste to liczby wymierne i liczby niewymierne.

5. Liczby naturalne to liczby, które są dodatnie i są całościami. Są one jednocześnie rzeczywiste i wymierne.

  Przykłady: 1,2,3,4,5,…

6. Liczby całkowite są całościami, należą tu liczby dodatnie oraz przeciwne do nich. Są one rzeczywiste i wymierne.

  Przykłady: -5,-3, 2, 3, 5

7. Liczby pierwsze to takie, które mają dwa dzielniki 1 oraz samą siebie

  Przykłady: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13,17, 19, 23, 19.

8. Liczby złożone to takie liczby, które mają więcej niż dwa dzielniki

9. Jedynka nie jest ani pierwsza ani złożona

10.  Liczbą przeciwną do danej jest liczba, której suma z daną liczbą daje zero (a, -a)

11.  Liczbą odwrotną do danej jest liczba, której iloczyn z daną liczbą daje jeden. (1/a)