1. Pole powierzchni walca

Pc = 2Pp + Pb = 2πr2 + 2πrH

2. Objętość walca

V = πr2 H

3. Pole powierzchni stożka

Pc = Pp + Pb = πr2 +πr l

4. Objętość stożka

V = πr2 H

5. Objętość ostrosłupa

V = Pp H

6. Pole graniastosłupa

Pc = 2Pp + Pb

7. Objętość graniastosłupa

V = Pp H

8. Bryły obrotowe to bryły, które powstają w wyniku obrotu figury wokół osi obrotu.

Przykładem bryły obrotowej jest kula, która powstaje poprzez obrót koła wokół średnicy.

9. Pole powierzchni kuli:

S = 4πr2

10. Objętość kuli:

V = πr3 

11. Funkcja jest to przyporządkowanie każdemu elementowi ze zbioru X elementu

ze zbioru Y. Taką funkcję nazywamy określoną na zbiorze X o wartościach w zbiorze Y.

Pojęcia:

- dziedzina funkcji (X)

  - przeciwdziedzina funkcji (Y)

- argumenty (x)

- wartości (y)

12. Miejsce zerowe jest to argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość 0,

czyli wszystkie x, dla których: f(x) = 0