Funkcje cyklometryczne, czyli kołowe są funkcjami odwrotnymi do funkcji trygonometrycznych.

Znamy 4 funkcje cyklometryczne:

  • arcus sinus
  • arcus cosinus
  • arcus tangens
  • arcus cotangens

Wiadomo, że funkcje odwrotne istnieją dla funkcji różnowartościowych, stąd określmy ich dziedzinę:

1.  y = sin x  jest funkcją różnowartościową w dziedzinie: <-π/2, π/2>,

a jej przeciwdziedziną jest <-1, 1>

2.  y = cos x  jest funkcją różnowartościową w dziedzinie: <0, π>,

a jej przeciwdziedziną jest <-1, 1>

3.  y = tg x  jest funkcją różnowartościową w dziedzinie: (-π/2, π/2),

a jej przeciwdziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych

4.  y = ctg x jest funkcją różnowartościową w dziedzinie: (0, π),

a jej przeciwdziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych

Zatem

Przykłady: