Bryły obrotowe to takie, które powstają w wyniku obrotu figury płaskiej wokół pewnej osi, zwanej osią obrotu.

Na przykład walec powstaje przez obrót prostokąta wokół osi, która jest prostą łączącą środki dwóch przeciwległych boków prostokąta.

Wysokość walca to odległość między dwiema jego podstawami.

Tworząca stożka jest to odcinek który łączy wierzchołek stożka z dowolnym punktem znajdującym się na brzegu podstawy stożka.

Wzór na objętość ostrosłupa: V=(1/3)*P*h, gdzie P – pole podstawy, h – wysokość ostrosłupa

Pole całkowite ostrosłupa to pole podstawy plus pole powierzchni bocznej: Pc=Pp+Pb

Twierdzenie Pitagorasa: a2+b2=c2, gdzie a i b są przyprostokątnymi, a c – przeciwprostokątną w trójkącie prostokątnym

Wysokość trójkąta równobocznego: 00031272.gif 

Pole trójkąta równobocznego: 00031273.gif 

Przekątna d kwadratu o boku a wynosi 00031274.gif 

Przekątna graniastosłupa to odcinek łączący dwa jego wierzchołki, ale taki, że nie zawiera się w żadnej ze ścian tego graniastosłupa

Pole trójkąta: Pt=(a*h)/2, gdzie:

 a – długość boku, który przyjmujemy za podstawę trójkąta,

h – wysokość liczona od podstawy do przeciwległego wierzchołka trójkąta

Graniastosłup prawidłowy to taki, w którym podstawą jest wielokąt foremny, a ściany boczne są przystającymi prostokątami.

Graniastosłup prosty to taki, w którym krawędzie boczne są prostopadłe do podstaw a ściany boczne są prostokątami.

Jednomian to iloczyn liczb i zmiennych, np: 2a, abc, 45bd^2, 7, x, 4y 

Wzory skróconego mnożenia:

(a+b)^2=a^2+2ab+b^2

(a-b)^2=a^2-2ab+b^2

a^2-b^2=(a-b)(a+b)

Aby rozwiązać nierówność lub równanie jednej zmiennej, np.: 4x-4+3x=5x-6(x+5) należy pozbyć się nawiasów, pogrupować wyrazy, zredukować wyrazy podobne, przenieść wszystkie wyrażenia ze zmienna na jedną stronę, a pozostałe na drugą i podzielić obie strony przez liczbę stojącą przy zmiennej, której wartość obliczamy.

4x-4+3x=5x-6(x+5)

pozbywamy się nawiasów: 4x-4+3x=5x-6x-30

grupujemy wyrazy: 7x-4=-x+30

przenosimy wyrazy z x na jedną stronę: 8x-4=30

przenosimy pozostałe wyrazy na drugą stronę: 8x=34

dzielimy przez to co stoi przy x: x=34/8 = 4 ¼