Teatr Narodowy

Pierwszym teatrem wybudowanym w Warszawie (i w ogóle w Polsce) był Teatr Narodowy. Do powstania sceny publicznej za stałym i zawodowym zespołem składającym się z polskich artystów przyczynił się w głównej mierze król Stanisław August Poniatowski. Pierwszy publiczny spektakl na deskach tego teatru wystawiono 19 listopada 1795 roku. Byli to "Natręci" Józefa Bielawskiego. Początkowo zespół grał w tzw. Operalni, potem zaś w pałacu Radziwiłłów. W 1779 roku przeniesiono się do nowego budynku znajdującego się na pl. Krasińskich. Od tego momentu budynek ten zaczęto potocznie nazywać Teatrem Narodowym. Ogromny udział w rozwoju polskiej sceny miał Wojciech Bogusławski, którego uznaje się za "ojca teatru polskiego". Był on wieloletnim dyrektorem tego teatru.

Po dość burzliwej przeszłości teatru Narodowego, w 1985 roku spłonął budynek, w którym się on mieścił. Odbudowano go jedenaście lat później i połączono z operą w jedną całość. Swoją działalność teatr wznowił przedstawieniem "Noc Listopadowa" w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego - kolejnego dyrektora. Formalne rozdzielenie tych dwóch instytucji kulturalnych nastąpiło w 1997 roku.

Od 1 września 2003 roku funkcję dyrektora artystycznego teatru Narodowego pełni Jan Englert.

Do najważniejszych realizacji scenicznych mających miejsce w Teatrze Narodowym zaliczamy:

1. "Powrót posła" Juliana Ursyna Niemcewicza z 1791 roku.

2. "Krakowiacy i górale" Wojciecha Bogusławskiego z 1974 roku.

3. "Dziady" Adama Mickiewicza w reż. Kazimierza Dejmka z 1986 roku - bezpośrednia przyczyna wydarzeń marcowych.

Teatr Wielki Opery i Baletu

Znajduje się w budynku przylegającym do Teatru Narodowego. Wzniesiono go w latach 1825 - 1833 według projektu włoskiego architekta Antonia Corazziego z Livorno. Stał się siedzibą istniejących w Warszawie zespołów narodowej opery, baletu i dramatu. Pierwszym przedstawieniem wystawionym na deskach tego teatru był "Cyrulik sewilski" Gioacchina Rossiniego (24 luty 1833). Ma dwie sceny: na głównej wystawia się sztuki operowe i baletowe, a na kameralnej - dramatyczne. W teatrze tym oprócz przedstawień odbywają się również różnego rodzaju imprezy komercyjne (np. gala wręczania nagród konkursu "Teraz Polska").

Dyrektorem naczelnym i muzycznym opery jest Kazimierz Kord, a artystycznym - Mariusz Treliński.

Najważniejsze sztuki wystawiane na deskach Teatru Wielkiego to:

1. "Halka" Stanisława Moniuszki

2. "Straszny Dwór" Stanisława Moniuszki

3. "Aida" Giuseppe Verdiego

4. "Bal maskowy" Giuseppe Verdiego

5. "Taniec z szablami" Arama Chaczaturiana

6. "Spartakus" Arama Chaczaturiana

7. "Tosca" Giacomo Pucciniego

Teatr Polski

Założony przez Arnolda Szyfmana w 1913 roku. Pierwszym przedstawieniem był "Irydion" Zygmunta Krasińskiego (29 stycznia 1913). Posiadał pierwszą w Polsce scenę obrotową i widownię amfiteatralną. Szybko zyskał popularność i nazywano go pierwszą sceną w Polsce.

Obecnie dyrektorem naczelnym Teatru Polskiego jest Jerzy Zaleski, a artystycznym - Jarosław Kilian.

Zespół Teatru Polskiego tworzą m.in.: Grażyna Barszczewska, Tomasz Borkowski, Olgierd Łukaszewicz, Andrzej Pieczyński, Leszek Teleszyński,

Przykładowy repertuar:

1. "Lilla Weneda" Juliusza Słowackiego

2. "Burza" Williama Szekspira

3. "Kordian" Juliusza Słowackiego

4. "Zemsta" Aleksandra Fredry

5. "Zielona gęś" Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

6. "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej

Teatr Rozmaitości

Dyrektorem naczelnym i artystycznym jest Grzegorz Jarzyna. Miejsce wystawiania nowatorskich inscenizacji. Zespół teatralny tworzą m.in.: Stanisława Celińska, Magdalena Cielecka, Maja Ostaszewska, Danuta Stenka, Andrzej Chyra, Marek Kalita, Jacek Poniedziałek.

Przykładowy repertuar:

1. "Hamlet" Williama Szekspira

2. "Oczyszczeni" Sarah Kane

3. "Książę Myszkin" Fiodora Dostojewskiego

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

Powstał w 1944 jako Teatr Popularny. Rok później zaczął działać pod obecną nazwą. Dyrektorem naczelnym i artystycznym jest Krzysztof Rudziński. Zespół teatralny tworzą m.in.: Katarzyna Herman, Paulina Holtz, Agnieszka Krukówna, Dominika Ostałowska, Justyna Sieńczyłło, Joanna Żółkowska, Szymon Bobrowski, Kazimierz Kaczor, Rafał Królikowski, Piotr Machalica, Franciszek Pieczka, Zbigniew Zapasiewicz.

Repertuar:

1. "Kto się boi Virginii Wolff" Edwarda Albee'go

2. "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza

3. "Trzy Siostry" Antoniego Czechowa

4. "Biesy" Fiodora Dostojewskiego

Teatr Dramatyczny

Powstał w 1949 roku jako Teatr Domu Wojska Polskiego. Sześć lat później jego siedziba mieści się w Pałacu Kultury i Nauki. Pod obecną nazwą działa od około 1957 roku. W latach siedemdziesiątych Gustaw Holoubek tworzy z tego miejsca główny ośrodek życia teatralnego. Po nim dyrektorem zostaje Zbigniew Zapasiewicz. Od 2002 roku Teatr Dramatyczny jest organizatorem międzynarodowego Festiwalu Festiwali Teatralnych Spotkania. Obecny zespół aktorski tworzą m.in.: Jolanta Fraszyńska, Anna Dereszowska, Marcin Bosak, Adam Ferency, Maciej Stuhr

Repertuar:

1. "Poskromienie złośnicy" Williama Szekspira

2. "Operetka" Witolda Gombrowicza"

3. "Rewizor" Mikołaja Gogola

4. "Ślub" Witolda Gombrowicza

Teatr Ateneum

Teatr im. Stefana Jaracza. Jego dyrektorem naczelnym jest Zbigniew Libera, zaś dyrektorem artystycznym - Gustaw Holoubek. Zespół tworzą m.in.: Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Maria Pakulnis, Małgorzata Pieńkowska, Ewa Wiśniewska, Magdalena Wójcie, Magdalena Zawadzka, Artur Barciś, Piotr Fronczewska, Bartosz Opania, Marian Opania, Michał Żebrowski, Łukasz Nowicki i Krzysztof Tyniec.

Repertuar:

1. "Król Edyp" Sofoklesa

2. "Kolacja dla głupca" FrancisaVebera

3. "Zmierzch" Izaaka Babela

4. "Małe zbrodnie małżeńskie" Erica-Emmanuela Schmitta

5. "Kosmos" Witolda Gombrowicza

Oprócz wyżej wymienionych w Warszawie działają jeszcze następujące teatry:

Teatr Baj

Teatr - Kino Bajka

Teatr Guliwer

Teatr Komedia

Teatr Kwadrat

Teatr na Woli

Teatr Nowy

Teatr Ochoty

Teatr Polonia

Teatr Rampa

Teatr Roma

Teatr Sabat

Teatr Staromiejski

Teatr Studio Buffo

Teatr Syrena

Teatr Współczesny

Teatr Żydowski