Wędrówka wydaje się być najtrafniejszą metaforą ludzkiego życia. Jest to jednak wędrówka szczególna nie znamy jej dokładnego przebiegu, nie możemy przewidzieć tego, co przyniesie los nam zgotuje. Równocześnie jednak każdy człowiek próbuje zaplanować kolejne jej etapy. Wyznacza sobie cele, do których dąży by realizować swe marzenia, uczyć się samodzielności i odpowiedzialności. Życiowa wędrówka nieraz uczy pokory, gdy cele okazują się być zbyt odległe lub na drodze do realizacji marzeń stają za duże przeszkody. Ważne jednak by umieć się z nimi zmierzyć nie rezygnując z przyjętych wartości. Ważne także, że nie podróżujemy sami. Towarzyszą nam inni ludzie, których spotykamy niemalże w każdej sytuacji. Bywa, że sprawiają nam przykrość, oszukują. Równocześnie jednak to właśnie dzięki nim nauczyć się możemy tego co najważniejsze w życiowej wędrówce miłości i przyjaźni. Podróży życia nie da się powtórzyć dlatego tak ważnym jest żeby o nich pamiętać.