1.Królewstwo polskie przed Powstaniem Listopadowyma

a)opozycja legalna-Kaliszanie to posłowie ziemi Kaliskiej, bracia W.B. Niemojowscy

b)organizacje spiskowe skupiające młodzież

-Towarzystwo Filomatów(działaczami byli Tomasz Zan i Adam Mickiewicz)

-Towarzystwo Filaretów

-Sprzysiężenie podchorążych, na czele Piotr Wysocki, to oni przygotowali powstanie

c)organizacja spiskowa skupiająca żołnierzy

-Wolnomularstwo Narodowe przekształcone w w Towarzystwo Patriotyczne, na czele Walerian Łukasiński

d)ważne postacie

-Mikołaj I- car rosji

-St. Staszic- stał na czele Towarzystwa Przyjaciół Nauk

-St. Kostka Potocki- Minister edukacji, utworzył Uniwersytet Warszawski

-Tadeusz Czadzki- założył Liceum w Krzemieńcu

-Raczyńscy- biblioteka w Poznaniu

-J.M. Ossoliński- Instytut Nauki i Kultury, nosił nazwę Zakład Narodowy imienia Ossolińskich

2.Powstanie listopadowe

29 listopada 1830r

a)noc listopadowa

-atak na Belweder to nieudana próba porwania brata cara wielkiego księcia Konstantego

-zdobycie arsenału

-powstańcy zajmują Warszawę

b)podczas powstania carem był Mikołaj I 

c)dyktatorzy Powstania Listopadowego

-Józef Chłopicki

-Jan Skrzynecki

-Jan Krukowiecki

-Maciej Rybiński

d)Michał Radziwił- wódz naczelny powstania

e)bitwy Powstania Listopadowego

-Stoczek

-Białołęka

-Grochów

-Wawer

f)przyczyny Powstania

-łamanie konstytucji przez cara

-ograniczenie autonomii Królewstwa Polskiego

-walka ceratu z opozycją

-do Warszawy dotarła wieść o zwycięstwie rewolicji lipcowej we Francji

-Rosja, Austria, Prusy w ramach Świętego Przymierza miały zamiar wysłać polaków do tłumienia powstania Belgów

-groźba aresztowań działaczy Sprzysiężenia Podchorążych z Wysockim na czele

3.Polacy po Powstaniu

a)namiestnikiem kongresówki po upadku powstania został zdobywca Warszawy Iwan Paskiewicz, jego rządy nazywamy Nocą paskiewiczowską

b)konstytucje kongresówki car zawiesił i zastąpił ją w 1832r. Statutem Organicznym

c)wielka emigracja to  ucieczka polaków z ojczyzny po upadku powstania

d)polskie organizacje polityczne na emigracji

-Komitet Narodowy Polski- J. Lelewel

-Hotel Lambert- książe A.J. Czartoryski

-Towarzystwo Demokratyczne Polskie

-Gromady Ludu Polskiego