"Dovate adungue sapere, come sono due generazoni da combattere... bisogna essere volpe e leone. (Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia… trzeba być lisem i lwem)" - Nicolo Machiavelli.

Adam Mickiewicz tak rozpoczyna swój utwór pt. " Konrad Konrad A. Mickiewicz III cz. Dziadów, bohater główny; romantyczny wieszcz, wybitna jednostka gotowa do najwyższych poświęceń dla dobra narodu
Wygląd: brak informacji w utworze
Życiorys: w ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Wallenrod". Słowa te zaczerpnął, po to, aby pokazać dwie warstwy tej powieści poetyckiej.

W 1825 roku, poeta był opuścił Odessę, pojechał do Moskwy, gdzie miał pracować u księcia Golicyna, który był szefem tajnej policji.

Poemat Mickiewicza, pokazuje nowego bohatera romantycznego, który walczy o swoją ojczyznę podstępem. Ze względu na carską cenzurę, Mickiewicz stworzył swoją postać, wykorzystując prawdziwe fakty historyczne.

W IV wieku, Krzyżacy najechali Litwę. Zdobyli Kowno w 1362 roku, rzeczywiście odbyły się walki nad Rudawą w 1370 roku, Witold próbował porozumieć się z Krzyżakami. Akcja Akcja papier wartościowy będący dowodem udziału jego właściciela w spółce akcyjnej. Posiadanie akcji upoważnia właściciela do głosowania na zebraniach akcjonariuszy oraz do uzyskiwania ... Czytaj dalej Słownik geograficzny utworu rozgrywa się w tym właśnie czasie. Jednak same fakty historyczne Mickiewicz, interpretuje bardzo luźno.

Postać tytułowego bohatera, została stworzona przez poetę z czterech rzeczywistych postaci.

W IV wieku, Wielkim Mistrzem Zakonu Krzyżackiego był Konrad Wallenrod. Za jego rządów, zakon poniósł wiele porażek.

Istniał rycerz Rycerz kultura rycerska
Czytaj dalej Słownik historyczny
niemiecki Walter Stadion, który ożenił się z litewską księżniczką. U mistrza Winrycha, służył Litwin o imieniu Alf.

Adam Mickiewicz zastanawiał się, czy pracując dla wroga, może przyczynić się do walki o wolność. Napisał "Konrada Wallenroda", który został wydany w Petersburgu 1828 roku. Miał on być testem politycznym nawołującym do walki spiskowej.

Poeta skonstruował głównego bohatera, na wzorcu bohatera bajronicznego - samotnego, tajemniczego, oddającego najważniejsze dla siebie wartości, na potrzeby odzyskania przez naród wolności.

Konrad Wallenrod wychowywał się wśród Krzyżaków. Nadano mu nowe imię i nazywano Walter Alf. Z opowiadań starego Litwina, który również był w niewoli dowiedział się skąd pochodzi i jakie są jego korzenie. To on powiedział mu, że jako niewolnik, może zwyciężyć tylko podstępem. Alf wychowywał się wśród wrogów, przyswajając taktykę wojenną i sposób rządzenia.

Kiedy wyruszył wraz z wojskami niemieckimi na Litwę, podczas walki zbiegł do rodaków.

Zatrzymał się na dworze Kiejstuta, gdzie pojął za żonę jego córkę Aldonę.

Walczył przeciwko Krzyżakom, ale widząc klęskę Litwy, zrozumiał, że w normalnej, otwartej walce jego kraj nigdy nie pokona zakonu.

Zdecydował się na podstęp, aby uwolnić od najeźdźcy swój kraj. Porzucił życie u boku żony, którą bardzo kochał i udał się na wyprze krzyżową, jako giermek hrabiego Wallenroda. Po tajemniczym zniknięciu rycerza podszył się pod niego.

Jego towarzyszem, był stary Litwin, który pomagał mu w jego przedsięwzięciu.

Sława bitewna Konrada Wallenroda doprowadziła do tego, że został obrany Wielkim Mistrzem Krzyżackim.

Prowadził swoje wojska na wojnę przeciwko Litwie. Tak nieudolnie nimi dowodził, że wojska te, poniosły straszliwą klęskę.

Odkryto jego podstęp. Został osądzony i skazany na śmierć. Wcześniej jednak, przed wykonaniem wyroku, wypił truciznę popełniając samobójstwo.

Należałoby odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy Konrad Wallenrod był bohaterem, czy zdrajcą?

To typ postaci, która jest rozdarta wewnętrznie, z jednej strony walczy w słusznej sprawie - o odzyskanie wolności dla ojczyzny. Z drugiej poświęca siebie, swoja miłość, swoje wartości moralne i etyczne w imię tej sprawy.

Skazuje nie tylko siebie na cierpienie, ale i swoja żonę Aldonę, która bardzo kochając męża, prosi o zamknięcie wieży, spędza swe życie jako pustelnica.

Jego droga do wolności kraju, jest drogą mordercy. Prowadzi rycerzy niemieckich na pewną śmierć, wiedząc o tym, że oni mu ufają i bez podejrzeń wypełnią jego rozkazy. Doskonale zdawał sobie sprawę ze swoich czynów. Sam tez nie mógł sobie z nimi poradzić. Toczył w sobie wewnętrzną walkę i musiał tłumić własne sumienie, aby brnąć w zakłamaniu i zabójstwach dalej.

Z powodu swojego działania, musiał ukrywać prawdziwą tożsamość. Stał się samotnikiem, człowiekiem skazanym na brak przyjaciół i bliskich ludzi.

Moim zdaniem był bohaterem, ponieważ nie każdego człowieka byłoby stać na taką odwagę.

Pomimo oszukiwania i podstępnych decyzji nie był zdrajcą. Działał w ten sposób, aby wypełnić swoją misję.

Bohaterska postawa Wallenroda ukazuje się również w tym, że pomimo świadomości o tym, że prawdopodobnie zginie, zdecydował się na taki krok.

Z postawy tego bohatera stworzono postawę etyczną zwaną walenrodyzmem.

To działanie pozorne, wspólnie z wrogiem ojczyzny "w celu uśpienia jego czujności".

Polacy nie dali się zwieść wątkowi litewskiemu i doskonale odczytali przesłanie Adama Mickiewicza. Po wybuchy powstania listopadowego słynne ponoć było stwierdzenie jednego z uczestników powstania: " Słowo stało się ciałem, a Wallenrod - Belwederem".