Piotr Skarga, mówiąc "kto ojczyźnie służy, sam sobie służy"nawiązywał do miłości jaką pałać powinniśmy do naszego kraju, podzielając tu zdanie z Ignacym Krasickim, który przypomina nam,że nic nie jest dla nas straszne, gdy dzieje się to dla dobra ojczyzny, pisząc "Byle cię można wspomóc, byle wspierać,Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać". Obydwoje wyznają miłość i poświęcenie dla ojczyzny, posługę jej pomimo ran. Podobnie w "Mazurku Dąbrowskiego" słyszymy,że kraj to my, w słowach "Jeszcze Polska nie zginęła,kiedy my żyjemy", tworząc nie tylko część kraju, ale jego jestestwo. Józef Wybicki pisze "Dla Ojczyzny ratowania wrócim się przez morze", podkreślając,że dla niej, dla ojczyzny, warto dołożyć wszelkich starań.