STAROŻYTNOŚĆ - CYTATY

BIBLIA

ŚWIECKIE - antycznych Greków i Rzymian

Ksiega Genesis

"Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!" (Rdz 1, 26)

Epikur

"Wszelka przyjemność ze względu na swoją naturę jest dobra, ale nie każda jest godna wyboru."

"Gdy my istniejemy, śmierć jest nieobecna, a gdy tylko śmierć się pojawi, wtedy nas już nie ma."

Ksiega Hioba

"Człowiek zrodzony z niewiasty ma krótkie i bolesne życie" (Hi 14,1)

Heraklit z Efezu

"Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki"

Ksiega Koheleta

"Marność nad marnościami i wszystko marność" (Koh 1,2; Koh 12,8)

Horacy (Exegi monumentum)

"Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu

strzelający nad ogrom królewskich piramid

nie naruszą go deszcze gryzące (...)"

"Nie wszystkek umrę" ("non omnis moriar")

List świętego Pawła do Koryntian

"Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący (1 Kor 13,1)

Lucjusz Anneusz Seneka

"A zatem życie szczęśliwe jest to życie zgodne z naturą człowieka."

"Abyś był niewzruszony zarówno w obliczu zła, jak i pod wpływem dobra"

Sofokles (Antygona)

"Dopóki żyje, człowiek błądzić może

Ale jest głupcem, kiedy trwa w uporze"

Tyrteusz (Rzecz to piękna)

"Rzecz to piękna, gdy (...) ginie człowiek

Odważny, walcząc w obronie ojczyzny"

Pitagoras

"Miarą wszystkiego jest człowiek."

Homer

"Nie ma nic słabszego na ziemi niż człowiek."

Horacy

"Nie tak łatwo rzec: chcę być człowiekiem."

Cyceron (Marcus Tullius Cicero)

"Drodzy są rodzice, dzieci, krewni, domownicy, ale miłość wszystkiego zawarła w sobie ojczyzna."

Arystofanes

"Gdzie dobrze, tam ojczyzna."

Heraklit z Efezu

"Wojna jest ojcem wszystkich grzechów."

Simonides

"Poezja to mówiące malarstwo, a malarstwo - milcząca poezja. "

Tacyt (Publius Cornelius Tacitus)

"Im bardziej chore państwo, tym więcej w nim praw."

ŚREDNIOWIECZE - CYTATY

RELIGIJNE

ŚWIECKIE

Bogurodzica

"Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja(...)

Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.

Słysz modlitwę, jąż nosimy,

A dać raczy, jegoż prosimy:

A na świecie zbożny pobyt,

Po żywocie rajski przebyt. (...)"

Dante Alighieri (Boska komedia)

"Ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją."
RENESANS - CYTATY

PAŃSTWO, OJCZYZNA

WOJNA, WOJSKO

Jan Kochanowski (Odprawa posłów greckich)

"Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie,

A ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie (...)

O, nierządne królestwo i zginięcia bliskie,

Gdzie ani prawa ważą, ani sprawiedliwość

Ma miejsca, ale wszystko złotem kupić trzeba. (...)

Nie rozumieją ludzie ani się tym czują,

Jaki to wrzód szkodliwy dla Rzeczypospolitej

Młódź wszeteczna."

Jan Kochanowski (Pieśń V, ks. I)

"Skujmy talerze na talary, skujmy,

A żołnierzowi pieniądze gotujmy"

Mikolaj Kopernik

"Nie ma obowiązków większych nad obowiązek względem ojczyzny, dla której nawet życie należy poświęcić."

Andrzej Frycz Modrzewski (O poprawie Rzeczypospolitej, księga O wojnie)

"Żadne korzyści z wojny nie są tak wielkie, aby mogły szkodom dorównać. Zaprawdę żelazne serce mieć by musiał ten, kto tyle zła w wojnie widząc, nie wzdragał by się na jej wspomnienie, choćby sobie zwycięstwo obiecywał. Któż zresztą wie, czy przeżyje to zwycięstwo?

Niccolo Machiavelli (Książę)

"Opinia większości wspiera się na autorytecie państwa."

Mikolaj Rej

(Krótka rozprawa między trzema osobami Panem, Wójtem i Plebanem)

"Pewnie Pospolitej Rzeczy

Władny tam nie ma na pieczy."

Piotr Skarga (Kazanie sejmowe wtóre. O miłości ku ojczyźnie)

"Miłością ku ludziom abo Rzeczpospolitej zapalać się macie

Wy, którzy o dobru pospolitym radzicie. (...)

Bóg matkę czcić kazał. Przeklęty, kto zasmuca matkę swoją. A która jest pierwsza i zasłużeńsza matka jako ojczyzna? (...)

Ten najmilejszy okręt ojczyzny naszej wszystkich nas niesie, wszystko w nim mamy, co mamy. Gdy z okrętem źle się dzieje, gdy dziur jego nie zatykamy, gdy wody z niego nie wylewamy (...)zatonie, i z nim my sami poginiemy."

Andrzej Frycz Modrzewski (O poprawie Rzeczypospolitej, księga O obyczajach)

"Musi się także senator tym odznaczać, że poznawszy sprawę mającą być przedmiotem rozważań i jak najdokładniej ją rozpatrzywszy, wszystkie swoje rady wedle uczciwości odmierzy, bo odstępowanie od niej dla jakiejkolwiek korzyści było uważane zawsze za coś szpetnego(...)"

Jan Kochanowski (Pieśń XII, ks. II)

"A jeśli komu droga otwarta do nieba,

Tym, co służą ojczyźnie."

POETA, POEZJA, LITERATURA

CZŁOWIEK - FILOZOFIA ŻYCIA

Klemens Janicki (Elegia VII. O sobie samym do potomności)

"Ginę przed czasem i już, ojczyzno moja, daremnie marzyć, bym zdołał pieśniami uświetnić chwały twej blask."

Jan Kochanowski (Pieśń XIX, ks. II)

"Nie chciał nas Bóg położyć równo z bestyjami.

Dał nam rozum, dał mowę, a nikomu z nami. (...)

Służmy poczciwej sławie, a jako kto może,

Niech ku pożytku dobra spólnego pomoże."

Jan Kochanowski (Muza)

"Sobie śpiewam a Muzom. Bo kto jest na ziemi,

Co by serce ucieszyć chciał pieśniami memi?

Jan Kochanowski (Pieśń II, ks. I)

"Ale to grunt wesela prawego,

Kiedy człowiek sumnienia całego (...)"

Jan Kochanowski (Pieśń XXIV, ks. II)

"O mnie Moskwa i będą wiedzieć Tatarowie,

I różnego mieszkańcy świata Anglikowie;

Mnie Niemiec i waleczny Hiszpan, mnie poznają,

Którzy głęboki strumień Tybrowy pijają."

Jan Kochanowski (Pieśń XX, ks. I)

"Miło szaleć, kiedy czas po temu."

Jan Kochanowski (Ku Muzom)

"Proszę, niech ze mną za raz me rymy nie giną,

Ale kiedy ja umrę, ony niechaj słyną."

Jan Kochanowski (Pieśń IX, ks. I)

"Kto tak mądry, że zgadnie

Kto tak mądry, że zgadnie,

Co nań jutro przypadnie

Sam Bóg wie przyszłe rzeczy, a śmieje się z nieba;

Kiedy się człowiek troszcze więcej, niżli trzeba. (...)

Prózno ma mieć na pieczy

Śmiertelny wieczne rzeczy (...)

A nigdy nie zabłądzi,

Kto tak umysł narządzi,

Jakoby umiał szczęście i nieszczęście znosić,

Temu mężnie wytrzymać, w owym się nie wznosić.

Chwalę szczęście stateczne (...)

William Szekspir

"Złym musi być człowiek, który nie lubi pieśni, śpiewu i muzyki."

Jan Kochanowski (Pieśń IX, ks. II)

"Nie porzucaj nadzieje,

Jakoć się kolwiek dzieje:

Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,

A po złej chwili piękny dzień przychodzi."

Mikołaj Rej

"A niechaj narodowie wżdy postronni znają Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają!"

Jan Kochanowski (O żywocie ludzkim)

"Fraszki to wszystko, cokolwiek myślemy

Fraszki to wszystko, cokolwiek czyniemy.

Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy."

CZŁOWIEK - WĄTPLIWOŚCI

MIŁOŚĆ

Jan Kochanowski (Tren X)

"Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest, lituj mej żałości (...)"

Jan Kochanowski (O miłości)

"Próżno uciec, próżno się przed miłością schronić,

Bo jako lotny nie ma pieszego dogonić."

Jan Kochanowski (Tren XI)

"Fraszka cnota!

Kogo kiedy pobożność jego ratowała?

Kogo dobroć przypadku złego uchowała?

Mikołaj Sęp Szarzyński (Sonet V, O nietrwałej miłości rzeczy świata tego)

"I nie miłować ciężko, i miłować

Nędzna pociecha, gdy żądzą zwiedzione

Myśli cukrują nazbyt rzeczy one,

Które i mienić, i muszą się psować."

Mikołaj Sęp Szarzyński (Sonet IV, O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem")

" Cóż będę czynić w tak straszliwym boju,

Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie? "

MŁODOŚĆ

William Szekspir

"Młodość jak kwiat przechodzi."

Jan Kochanowski (Na młodość)

"Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli,

Którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli."

BAROK - CYTATY

CZŁOWIEK

POLACY

Blaise Pascal (Myśli)

"Człowiek jest tylko trzciną(...), ale trzciną myślącą."

Wacław Potocki (Zbytki polskie)

O czymże Polska myśli i we dnie i w nocy?

Żeby sześć zaprzęgano koni do karocy;(...)

Żeby na paniej perły albo dyjamenty,

A po służbach złociste świeciły się sprzęty;(...)

Żeby pyszne aksamit puszyły sobole;

Żeby im grały trąby, skrzypce i wijole;

Żeby po stołach w cukrze piramidy stały

O tym szlachta, panowie, o tym myślą księża,

Choć się co rok w granicach swych ojczyzna zwęża(...)"

Blaise Pascal (Myśli)

"Czymże jest człowiek w przyrodzie? Nicością wobec nieskończoności, wszystkim wobec nicości."

Blaise Pascal (Myśli)

"Znajmy więc wartość; jesteśmy czymś, lecz nie jesteśmy wszystkim."

Andrzej Morsztyn (Niestatek)

"Prędzej nam zginie rozum i ustaną słowa,

Niźli będzie stateczna która białogłowa.

CZŁOWIEK - FILOZOFIA ŻYCIA

Daniel Naborowski (Marność)

"Miłujmy i żartujmy,

Żartujmy i miłujmy,

Lecz pobożnie, uczciwie,

A co czyste, właściwie.

Nad wszytko bać się Boga -

Tak fraszką śmierć i trwoga."

OŚWIECENIE - CYTATY

POJĘCIA

OŚWIECENIE

Immanuel Kant (Co to jest Oświecenie?)

"Oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z niepełnoletniości, w którą popadł z własnej winy. Niepełnoletniość to niezdolność człowieka do posługiwania się swym własnym rozumem."

TOLERANCJA

Voltaire (Słownik filozoficzny)

"Co to jest tolerancja? Tolerancja jest udziałem ludzkości. Jesteśmy wszyscy ulepieni ze słabości i błędów; wybaczajmy sobie wzajemnie naszą głupotę - oto pierwsze prawo natury"

WYCHOWANIE

John Locke (Myśli o wychowaniu)

"Zdrowy duch w zdrowym ciele - oto zwięzły, lecz pełny opis szczęśliwego stanu na tym świecie"

PAŃSTWO, MOWA OJCZYSTA

SPOSOBY NA POPRAWĘ ŚWIATA

Jonathan Swift (Podróże Guliwera)

"Ktokolwiek zdoła wyhodować dwa kłosy zboża lub dwa źdźbła trawy tam, gdzie dotąd rosło tylko jedno, ten bardziej wspomoże ludzkość i odda swemu krajowi większą usługę, niż wszyscy politycy razem wzięci"

Ignacy Krasicki (Świat zepsuty)

"Wolno szaleć młodzieży, wolno starym zwodzić,

Wolno się na czas żenić, wolno i rozwodzić,

Godzi się kraść ojczyznę, łatwa i powolna;

A mnie sarkać na takie bezprawie nie wolno?

Niech się miota złość na cię i chytrość bezczelna,

Ty mów prawdę, mów śmiało, satyro rzetelna!"

Franciszek Dmochowski (Sztuka rymotwórcza)

"A nade wszystko szanuj mowę ojczysta

Nie znać języka swego hańba oczywista"

Ignacy Krasicki (Palinodia)

"Świat poprawić - zuchwałe rzemiosło"

Stanisław Konarski (Tragedia Epaminondy)

"Prawo, choćby najświętsze,

Prawem być przestaje,

Jeśli szczęściu ojczyzny,

Przeciwnym się staje.(...)

Nie masz zasług: te, co my zowiemy zasługi,

Są tylko ku ojczyźnie wypłacone długi"

Ignacy Krasicki (Monachomachia)

"Nie wszystko złoto, co się świeci z góry(...)

I śmiech niekiedy może być nauką,

Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa?

I żart dowcipną przyprawiony sztuką

Zbawienny, kiedy szczypie, a nie kąsa;(...)

Szanujmy mądrych, przykładnych, chwalebnych,

Śmiejmy się z głupich, choć i przewielebnych."

Stanisław Staszic (Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego)

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.(...)

Szczęśliwość większej części obywatelów jest dobrem publicznym."

Stanisław Staszic(Przestrogi dla Polski)

"Prawa narodów są te same, co prawa człowieka(...) kto

gwałci prawa człowieka, ten gwałci prawa narodów.(...)

Z samych panów zguba Polaków."

Ignacy Krasicki (Hymn do miłości ojczyzny)

"Święta miłości kochanej ojczyzny,

Czują cię tylko umysły poczciwe!"

LITERATURA

Monteskiusz

"Pisarzowi powinno chodzić nie o to, aby czytelnik czytał, lecz aby myślał."

ROMANTYZM - CYTATY

MIŁOŚĆ

OJCZYZNA, PATRIOTYZM

Adam Mickiewicz (...Snuć miłość...)

"Snuć miłość jak jedwabnik nić wnętrzem swym snuje."

Juliusz Słowacki (Grób Agamemnona)

"Bo jestem z kraju smutnego ilotów(...)

O Polsko! Póki ty dusze anielską

Będziesz więziła w czerepie rubasznym,

Póty kat będzie rąbał twoje cielsko(...)

Pawiem narodów byłaś i papugą(...)

Sęp ci wyjada nie serce - lecz mózgi(...)"

Cyprian Kamil Norwid (Promethidion)

"Cóż wiesz o pięknem?...

Kształtem jest Miłości.(...)

Bo piękno na to jest, by zachwycało

Do pracy - praca, by się zmartwychwstało.(...)

Słowo - jest Czynu testamentem."

Juliusz Słowacki (Kordian)

Polska Winkelriedem narodów!"

Adam Mickiewicz (Do M***)

"Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,

Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił."

Adam Mickiewicz (Stepy Akermańskie)

"W takiej ciszy - tak ucho natężam ciekawie,

Że słyszałbym glos z Litwy - Jedźmy, nikt nie woła!"

Adam Mickiewicz (Dziady część IV)

"Ty dla mnie ziemię piekłem zrobiłaś i rajem!

A to jest tylko ziemia!

Kobieto! Puchu marny! Ty wietrzna istoto!"

Adam Mickiewicz (Konrad Wallenrod)

"Gdybym był zdolny własne ognie przelać

W piersi słuchaczów."

Adam Mickiewicz (Konrad Wallenrod)

"Tyś niewolnik, jedyna broń niewolników - podstępy."

Adam Mickiewicz (Konrad Wallenrod)

"Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie."

Adam Mickiewicz (Konrad Wallenrod)

"Słodszy wyraz nad wszystko, wyraz miłości, któremu

Nie masz równego na ziemi, prócz wyrazu - ojczyzna."

Adam Mickiewicz (Księgi pielgrzymstwa polskiego)

"Duszą narodu polskiego jest pielgrzymstwo polskie."

Adam Mickiewicz (Dziady część III)

"Ludzie! Każdy z was mógłby samotny, więziony,

Myślą i wiarą zwalać i podźwigać trony."

Adam Mickiewicz (Dziady część III)

"Zemsta, zemsta, zemsta na wroga,

Z Bogiem - i choćby mimo Boga!"

Adam Mickiewicz (Dziady część III)

"Nasz naród jak lawa,

Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa,

Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi,

Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi."

Adam Mickiewicz (Pan Tadeusz)

"Kraj lat dziecinnych, on zawsze zostanie

Święty i czysty, jak pierwsze kochanie."

Adam Mickiewicz (Pan Tadeusz)

"Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie."

Adam Mickiewicz (Pan Tadeusz)

"Wpadam do Soplicowa, jak w centrum polszczyzny;

Tam się człowiek napije, nadysze Ojczyzny!"

Adam Mickiewicz (Pan Tadeusz)

"Biada nam, zbiegi, żeśmy w czas morowy

Lękliwe nieśli za granicę głowy!"

Juliusz Słowacki

"Twarz polska nie ma obłudnej skorupy."

Cyprian Kamil Norwid

"Głosem narodu jest harmonia ojczysta, mieczem - jedność i zgoda, celem - prawda."

Cyprian Kamil Norwid

"Jestem z narodu, w którym od lat blisko stu, każda książka wychodzi za późno, a każdy czyn za wcześnie."

Fredro Aleksander

"Miłe cudze kraje, lecz milsza ojczyzna."

Adam Mickiewicz

"Słodszy wyraz nad wszystko, wyraz miłości, któremu Nie masz równego na ziemi, oprócz wyrazu - ojczyzna."

ARTYSTA, POETA, POEZJA

CZŁOWIEK - FILOZOFIA ŻYCIA

Juliusz Słowacki (Beniowski)

"Chodzi mi o to, aby język giętki

Powiedział wszystko, co pomyśli głowa(...)

Jednak wierzę,

Że ludy płyną jak łańcuch żurawi

W postęp(...)

Nie pójdę z wami, waszą drogą kłamną,

Pójdę gdzie indziej! Lud pójdzie za mną!(...)

Choć mi się oprzesz dzisiaj - przyszłość moja!

I moje będzie za grobem zwycięstwo!"

Juliusz Słowacki (Testament mój)

"Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami(...)

A póki okręt walczył - siedziałem na maszcie,

A gdy tonął - z okrętem poszedłem pod wodę(...)

Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei

I przed narodem niosą oświaty kaganiec,

A kiedy trzeba - na śmierć idą po kolei,

Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!(...)

Jedna zostanie po mnie ta siła fatalna."

Zygmunt Krasiński (Nie-Boska komedia)

"Śmierć panom, śmierć kupcom - chleba, chleba!(...)

Nam jedno, czy bydło, czy panów rżnąć(...)

Poezjo, bądź mi przeklęta, jako ja sam będę

Na wieki!"

Cyprian Kamil Norwid (Klaskaniem mając obrzękłe prawice)

"Nie wziąłem od was nic, o! Wielkoludy(...)

Samotny wszedłem i sam błądzę dalej(...)

Syn - minie pismo, lecz ty spomnisz wnuku."

Cyprian Kamil Norwid (Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie)

"Bo grób twój jeszcze odemkną powtórnie,

inaczej będą głosić twe zasługi;"

Cyprian Kamil Norwid (Język ojczysty)

"Nie miecz, nie tarcza - bronią Języka,

lecz - arcydzieła!"

Cyprian Kamil Norwid (Fortepian Szopena)

"Ciesz się późny wnuku!

Jękły - głuche kamienie:

Ideał - sięgnął bruku."

Adam Mickiewicz (Dziady część III)

"Samotność! - cóż po ludziach, czym śpiewak dla ludzi?"

Adam Mickiewicz (Pan Tadeusz)

"O, gdybym kiedy dożył tej pociechy,

Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy."

"Autorów sądzą ich dzieła." Cyprian Kamil Norwid

CZŁOWIEK - ROZCZAROWANIE, KARA

HISTORIA, PRZESZŁOŚĆ

Juliusz Słowacki (Kordian)

"Boże! zdejm z mego serca jaskółczy niepokój,

Daj życiu dusze i cel duszy wyprorokuj(...)

Uczucia po światowych opadły drogach,

Gorzkie pocałowania kobiety kupiłem(...)

Wiara dziecinna padła na papieskich progach(...)

Cyprian Kamil Norwid (Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie)

"Przeszłość - jest to dziś, tylko cokolwiek dalej."

Adam Mickiewicz (Dziady część II)

"Kto nie doznał goryczy ni razu,

Ten nie dozna słodyczy w niebie.(...)

Kto nie był ni razu człowiekiem,

Temu człowiek nic nie pomoże.(...)

Kto nie dotknął ziemi ni razu,

Ten nigdy nie może być w niebie."

Adam Mickiewicz (Konrad Wallenrod)

"O, wieści gminna! Ty arko przymierza

Między dawnymi i młodymi laty."

Adam Mickiewicz (Konrad Wallenrod)

"O, pieśni gminna, ty stoisz na straży

Narodowego pamiątek kościoła."

MŁODOŚĆ

MORALNOŚĆ

Adam Mickiewicz (Oda do młodości)

"Młodości! Dodaj mi skrzydła!

Niech nad martwym wzlecę światem

W rajską dziedzinę ułudy."

Adam Mickiewicz (Lilie)

"Nie masz zbrodni bez kary."

PROGRAM ROMANTYKÓW

INNE

Adam Mickiewicz (Romantyczność)

"Czucie i wiara silniej mówi do mnie

Niż mędrca szkiełko i oko"

Adam Mickiewicz(Pieśń filaretów)

"Mierz siły na zamiary,

Nie zamiar podług sił."

Adam Mickiewicz (Romantyczność)

"Miej serce i patrzaj w serce!"

Adam Mickiewicz (Dziady część III)

"Człowieku! Gdybyś wiedział, jaka twoja władza!"

Adam Mickiewicz (Dziady część II)

"To jest nad rozum człowieczy."

Adam Mickiewicz (Dziady część III)

"Krzyż ma długie na całą Europę ramiona."

Adam Mickiewicz (Dziady część III)

"Depcę was, wszyscy poeci.

Wszyscy mędrce i proroki.(...)

Ja najwyższy z czujących na ziemskim padole,(...)

Daj mi rząd dusz!(...)

Nazywam się Milijon, bo za milijony

Kocham i cierpię katusze."

Adam Mickiewicz (Dziady część III)

"Z matki obcej, krew jego dawne bohatery,

A imię jego czterdzieści i cztery."

Adam Mickiewicz (Pan Tadeusz)

"Grzeczność nie jest nauka łatwa ani mała."

POZYTYWIZM

OJCZYZNA, PATRIOTYZM

MŁODOŚĆ, SZACUNEK DLA PRZESZŁOŚCI

Maria Konopnicka (Rota)

"Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,

Nie damy pogrześć mowy!"

Adam Asnyk (Do młodych)

"Każda epoka ma swe własne cele.(...)

Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,

I miłość ludzka stoi tam na straży,

I wy winniście im cześć!"

Henryk Sienkiewicz (Potop)

"Nie ma takowych terminów, z których by się viribus unitis przy boskich auxiliach podnieść nie można"

Adam Asnyk (Daremne żale, próżny trud)

"Przeżytych kształtów żaden cud

Nie wróci do istnienia.(...)

Trzeba z żywymi naprzód iść."

MIŁOŚĆ

Henryk Sienkiewicz. (Pan Wołodyjowski)

"Kochanie to niedola ciężka, bo przez nie człek wolny niewolnikiem się staje. Równie jak ptak, z łuku ustrzelon spada pod nogi myśliwca, tak i człek miłością porażon, nie ma już mocy odlecieć od nóg ukochanych… Kochanie to kalectwo, bo człek jak ślepy, świata za swoim kochaniem nie widzi(…) a jednak, jeśli miłować ciężko, to nie miłować ciężej jeszcze, bo któż bez kochania nasyci rozkosz, sława, bogactwa, wonność lub klejnoty? Kto kochanej nie powie "Wolę cię niźli królestwo, niźli sceptr, niźli zdrowie, niźli długi wiek?" (…) A przecież każdy chętnie by oddał za kochanie tedy kochanie więcej jest warte od życia…"

MŁODA POLSKA

CZŁOWIEK, ŻYCIE, MORALNOŚĆ

OJCZYZNA, PATRIOTYZM

Kazimierz Przerwa - Tetmajer (Koniec wieku XIX)

"Jakaż jest przeciw włóczni złego twoja tarcza,

człowiecze z końca wieku?... Głowę zwiesił niemy."

Stanisław Wyspiański (Wesele)

"Cóż tam panie w polityce"

Kazimierz Przerwa -Tetmajer (Evviva l'arte)

"(...)choć życie nasze splunięcia niewarte:

evviva l'arte!"

Stanisław Wyspiański (Wesele)

"Miałeś chamie, złoty róg(...)

ostał ci się ino sznur"

Leopold Staff (Przedśpiew)

"Znam gorycz i zawody, wiem, co ból i troska(...)

A jednak śpiewać będę wam pochwałę życia.(...)

Żyłem i z rzeczy ludzkich nic nie jest mi obce(...)

I uczę miłowania radości, uśmiechu"

Stanisław Wyspiański (Wesele)

"Polska to jest wielka rzecz."

Stefan Żeromski (Ludzie bezdomni)

"Człowiek - jest to rzecz święta, której skrzywdzić nikomu nie wolno.(...)

Ja muszę rozwalić te śmierdzące nory"

Stanisław Wyspiański (Wesele)

"Co się w duszy komu gra,

Co kto w swoich widzi snach."

Gabriela Zapolska (Moralność pani Dulskiej)

"Na to mamy ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu.(...)

Będzie znów można zacząć żyć po bożemu"

Stanisław Wyspiański (Wesele)

"Niech na całym świecie wojna,

Byle polska wieś zaciszna,

Byle polska wieś spokojna."

Stanisław Wyspiański (Wesele)

"Wyście sobie, a my sobie,

Każdy sobie rzepkę skrobie."

Stanisław Wyspiański (Wesele)

"Pan się narodowo bałamuci"

Stanisław Wyspiański (Wesele)

"Chłop potęga jest i basta."

Kazimierz Przerwa - Tetmajer

"Narody - jak różnokolorowe kule szklane w ogrodzie: każdy inaczej odbija słońce."

MŁODOŚĆ

Oscar Wilde

"Młodym ludziom zdaje się, że pieniądze są najważniejszą rzeczą w życiu. Gdy się zestarzeją, są już tego pewni."

Oscar Wilde

"Starość we wszystko wierzy. Wiek średni we wszystko wątpi. Młodość wszystko wie."

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

POEZJA, POETA, LITERATURA

OJCZYZNA, PATRIOTYZM

Leopold Staff (Ars poetica)

"Echo z dna serca, nieuchwytne.(...)

I niechaj wiersz, co ze strun się toczy,

Będzie, przybrawszy rymy i dźwięki,

Tak jasny jak spojrzenie w oczy

I prosty jak podanie ręki"

Antoni Słonimski (Czarna wiosna)

"Ojczyzna moja wolna, wolna...

Więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada"

Konstanty Ildefons Gałczyński (O mej poezji)

"Moja poezja jest jak noc księżycowa,

Wielkie uspokojenie"

Kazimierz Wierzyński (Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny)

"Bo nie ma ziemi wybranej,

Jest tylko ziemia przeznaczona..."

Julian Tuwim (Prośba o piosenkę)

"Jeżelim, Stwórco, posiadł Słowo, dar twój świetny,

Spraw, by mi serce biło gniewem oceanów,

Bym, jak dawni poeci prosty i szlachetny,

Wichurą krwi uderzał w możnych i tyranów."

Kazimierz Wierzyński (Ojczyzna chochołów)

"Z czego budujesz kraj ten?

Z ludzi, których nie ma.

Znów jeden za miliony, rękami, aż dwiema?"

Julian Tuwim (Zieleń)

"Oto dom mój: cztery ściany wiersza

W mojej ojczyźnie - polszczyźnie

Julian Tuwim (Zieleń)

"Oto dom mój: cztery ściany wiersza

W mojej ojczyźnie - polszczyźnie

Czesław Miłosz (W mojej ojczyźnie)

"Czym jest poezja, która nie ocala

Narodów ani ludzi?"

Julian Tuwim (Mieszkańcy)

"W strasznych mieszkaniach

Strasznie mieszkają straszni mieszczanie"

Czesław Miłosz (W Warszawie)

"Zostawcie poetom chwile radości,

Bo zginie wasz świat."

Stefan Żeromski (Przedwiośnie)

"Szedł na postronku swojej dla ojca miłości w stronę Polski.(...)

Baryka wyszedł z szeregów robotników i parł oddzielnie"

Czesław Miłosz (Moja wierna mowo)

"Moja wierna mowo,

służyłem tobie.

Co noc stawiałem przed tobą miseczki z kolorami."

Karol Szymanowski

"Nie było jeszcze nigdy, a zwłaszcza w Polsce człowieka, co by się o milimetr wysunął ponad ogólny poziom, by całego błota na niego nie rzucić."

Czesław Miłosz (Campo di Fiori)

"I wtedy po wielu latach

Na nowym Campo di Fiori

Bunt wznieci słowo poety."

Czesław Miłosz (Do Tadeusza Różewicza, poety)

"Szczęśliwy naród, który ma poetę

I w trudach swoich nie kroczy w milczeniu.(...)

Chwała stronie świata, która wydaje poetę!"

Stefan Napierski

"Chyba nie ma rzeczy groźniejszej nad wielki księgozbiór."

Witkacy

"Literatura - gówienko małe ludzkości wobec filozofii."

MŁODOŚĆ

Bruno Jasieński (But w butonierce)

"Tak mi dobrze, tak mojo, aż rechoce się serce

Same nogi mnie niosą gdzieś -i po co mi gdzie ?

Idę miody, genialny, niosę BUT W BUTONIERCE,

Tym, co ze mną nie zdążą, echo powie Adieu!"

CZŁOWIEK, MORALNOŚĆ, ŚMIERĆ

LITERATURA

Czesław Miłosz (Do polityka)

"Kto ty jesteś, człowieku - zbrodniarz czy bohater?"

Joseph Conrad

"Literatura powinna odmierzać sprawiedliwość widzialnemu światu."

Czesław Miłosz (Dziecię Europy)

"Do wyboru mając śmierć własną i śmierć przyjaciela

Wybieraliśmy jego śmierć, myśląc zimno: byle się spełniło.

Uszczelnialiśmy drzwi komór gazowych, kradliśmy chleb.(...)

Jak należy się ludziom poznaliśmy dobro i zło."

Zofia Nałkowska (Granica)

"Umiera się w byle jakim miejscu życia."

Zofia Nałkowska (Granica)

"Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my"

LITERATURA WSPÓŁCZESNA

CZŁOWIEK, WARTOŚCI, MORALNOŚĆ

POEZJA, POETA, LITERATURA

Tadeusz Różewicz (Ocalony)

"Szukam nauczyciela i mistrza

niech przywróci mi wzrok słuch i mowę

niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia

niech oddzieli światło od ciemności"

Tadeusz Różewicz (Zdjęcie ciężaru)

"Zapominają

że poezja współczesna

to walka o oddech"

Stanisław Barańczak (Spójrzmy prawdzie w oczy)

"... więc dajmy z siebie wszystko(...)

... stańmy na wysokości(...)

oczy, jak zapis kredą na murze, odważmy się spojrzeć

prawdziwe te same oczy, których z nas nie spuszcza"

Gustaw Herling-Grudziński (Wieża)

"Gdyby nie było w życiu ludzkim na ziemi rzeczy, wobec których nasza wyobraźnia rozkłada ręce, musielibyśmy złorzeczyć rozpaczy przeklinającej literaturę zamiast szukać w jej utworach nadziei"

Tadeusz Różewicz (Powrót)

"Nie - przecież nie mogę im

powiedzieć, że człowiek człowiekowi

skacze do gardła"

Julian Przyboś

"Wielkie dzieła literatury światowej nie są na ogół optymistyczne, ale nie odbierają nadziei."

Wisława Szymborska (Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej)

"Tyle wiemy o sobie,

ile nas sprawdzono"

Witold Gombrowicz, Dzienniki

"Znaczenie dzieła zależy tyleż od tego, kto czyta, co od tego, kto pisze."

Maria Dąbrowska

"Człowiek jest tajemnicą - z tajemnicy przybywa i w tajemnicę odchodzi."

Witold Gombrowicz, Dzienniki

"Pisarz i dzieło są czymś mieniącym się i nieuchwytnym - dopiero czytelnik utrwala je w jakimś określonym i naczelnym sensie."

Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa

"Świat się wyrównał. Nie ma złych i dobrych. Jest wielki, nieszczęsny tłum depczący sobie po nogach (...)"

George Eliot

"Pomarszczone owoce drzewa - stare książki."

Eugeniusz Iwanicki

"Literatura - to sumienie naszego świata."

Zbigniew Herbert (Co myśli Pan Cogito o piekle.)

"Najniższy krąg piekła. Wbrew powszechnej opinii nie zamieszkują go ani matkobujcy, ani także ci, którzy chodzą za ciałem innych. Jest to azyl artystów pełen luster, instrumentów i obrazów. (…) Co kwartał powstają nowe kierunki i nic, jak się zdaje, nie jest w stanie zahamować tryumfalnego pochodu awangardy."

Witold Gombrowicz (Dzienniki)

"Sztuka jest arystokratyczna do szpiku kości, jak książę krwi. Jest zaprzeczeniem równości i uwielbieniem wyższości. Jest sprawą talentu czy geniuszu, czyli nadrzędności, wybitności, jedyności."

WOJNA, OBOZY

INNE

Zofia Nałkowska (Medaliony)

"Rzeczywistość jest do wytrzymania, gdyż nie cała dana jest w doświadczeniu (...) Dociera do nas w ułamkach zdarzeń, w strzępach relacji, w echach wystrzałów(...)Ta rzeczywistość, daleka i zarazem rozgrywająca się o ścianę, nie jest prawdziwa. Dopiero myśl o niej usiłuje pozbierać ją, unieruchomić i zrozumieć."

NADZIEJA

Gustaw Herling-Grudziński (Inny świat)

"Jest zawsze miejsce na nadzieję, gdy życie okazuje się czymś tak beznadziejnym, że staje się nagle naszą wyłączną własnością"

Zofia Nałkowska (Medaliony)

"Jeżeli objąć myślą ogrom przyśpieszonej śmierci, jakiej miejscem - niezależnie od działań wojennych - stały się tereny Polski, to obok zgrozy najsilniejszym uczuciem, jakiego doświadczamy, jest zdziwienie."

MŁODOŚĆ

Witold Gombrowicz (Dzienniki)

"Młodość jest wartością samą w sobie, czyli niszczycielką wszelkich innych wartości, które nie są jej potrzebne, gdyż ona - samowystarczalna."

Warłam Szałamow (Opowiadania kołymskie)

"Każda minuta obozu - to minuta wsączania trucizny. Jest tu wiele rzeczy, o których człowiek nie powinien wiedzieć, których nie powinien widzieć, a jeśli już zobaczy - to najlepiej, żeby szybko umarł"

Warłam Szałamow (Opowiadania kołymskie)

"W prawdziwym nieszczęściu poznaje się swą własną cielesność i duchową moc, ustala się granice swoich "możliwości", swej fizycznej wydolności i moralnej siły."

OJCZYZNA, POLACY

MIŁOŚĆ

Czesław Miłosz

"Polska. Dlaczego tylko co najniższe, dlaczego tylko co najwyższe, a nic pośrodku? I dlaczego wierność polskości obraca się na tej polskości szkodę, a bunt przeciwko polskości jest jej uświetnieniem?"

Ks. Jan Twardowski

"Doskonała recepta na miłość niestety nie istnieje. Podobnie jak nie ma gotowej recepty na szczęście. Miłość nie jest tylko uczuciem, jak się niektórym dzisiaj wydaje. Miłość to ciężka praca. Trzeba umieć się dostosować. Trzeba umieć rezygnować. Miłość jest trudna, ale też i piękna. Dlatego warta i pracy, i trudów."

Witold Gombrowicz

"Polska, według mnie, powołana jest do najskrajniejszego uniwersalizmu, ponieważ tylko to zdoła skompensować jej geograficzne położenie."

William Wharton

"Starsze kobiety wbrew temu, co sądzą młodzi mężczyźni mogą być bardzo atrakcyjne. Umieją świetnie to, co w miłości najważniejsze: dawać nie oczekując niczego w zamian. "

Witold Gombrowicz

"Polacy! Polacy! Musicie kochać własny niedorozwój - oto klęska."

Witold Gombrowicz

"Zbyt silny jest w nas dotąd ten kompleks polski i zbyt obciążeni jesteśmy tradycją. Jedni nieomal boją się słowa "ojczyzna", jakby ono cofało ich o 30 lat rozwoju. Innych wprowadza natychmiast na tory obowiązujących w naszej literaturze szablonów."

Stefan Wyszyński

"Polaków nie zdobywa się groźbą, tylko sercem."

Maria Dąbrowska

"Polacy są od improwizacji, może to jest nasze nieszczęście, ale jakby i tego nie było, niewiele by zostało."

Witold Gombrowicz

"Istota narodu czy człowieka nie objawia się na drodze pracowitych analiz, a tylko w działaniu."

XX WIEK

Małgorzata Hillar (My z drugiej połowy XX wieku)

"Wstydzimy się / miękkich głosów / czułych spojrzeń (…) / Silni cyniczni / Z ironicznie zmrużonymi oczami."

Ewa Lipska (My)

"My - rocznik powojenny otwarty na oścież - / w pełnokomfortowym stanie swego ciała / czytamy Sartre'a i książki telefoniczne."

Wisława Szymborska (Nienawiść)

"Miał być lepszy od zeszłych nasz XX wiek. / Już tego dowieść nie zdąży Wisława Szymborska. Schyłek wieku.

Spójrzcie, jak wciąż sprawna, / jak dobrze się trzyma / w naszym stuleciu nienawiść / Spójrzcie uważnie - być może można ją jakoś pokonać."

BÓG

Biblia (1 Kor 15, 28)

"Aby Bóg był wszystkim we wszystkich."

Phil Bosmans

"Bóg włożył swoją miłość w twoje ręce, jak klucz do raju."

Paul Evdokimov

"Bóg jest bliższy człowiekowi niż człowiek sam sobie."

Friedrich Nietzsche

"Bóg umarł."

Św. Augustyn

"Bóg miłuje nas takimi, jakimi będziemy, a nie takimi, jakimi jesteśmy."

Św. Teresa

"Bóg nie potrzebuje naszych dzieł, lecz jedynie naszej miłości."

DOM (RODZINA)

Maria Kuncewiczowa

"Nie ma chyba rzeczy obojętniejszej niż dom, w którym się kiedyś mieszkało, i wiara, którą się straciło. Dom nadal stoi, mimo iż dawny mieszkaniec zamienił się w włóczęgę, wiara dalej żyje w sercach innych ludzi."

Blaise Pascal

"Wszyscy nieszczęśliwi ludzie są nimi dlatego, że nie potrafią spokojnie przebywać w domu."

Antoine de Saint - Exupéry

"Nie możemy kochać domu, który nie ma swego oblicza i w którym kroki są pozbawione sensu."

Adam Mickiewicz (Konrad Wallenrod)

"Szczęścia w domu nie zaznał bo go nie było w ojczyźnie!"

ks. Jan Twardowski

"Dlaczego dom rodzinny widać chodź go nie ma / i lampę co zgaszono trzydzieści lat temu"

św. Franciszek z Asyżu

"Bóg jest radością: dlatego wystawił słońce przed swój dom."

Ignacy Krasicki

"Miej ty sobie pałace,

ja swój domek ciasny,

Prawda, nie jest wspaniały,

szczupły, ale własny"

Stefan Żeromski (Ludzie bezdomni)

"Nie mogę mieć ani ojca, ani matki, ani żony ani jednej rzeczy, którą bym przycisnął do serca z miłością, dopóki z oblicza ziemi nie znikną te podłe zmory. Muszę wyrzec się szczęścia. Muszę być sam jeden. Żeby obok mnie nikt nie był, nikt mnie nie trzymał!"

Janusz Morgenstern

"Dom to nie miejsce w którym mieszkasz, ale miejsce, gdzie ciebie rozumieją."

George Bernard Shaw

"Nie lubię czuć się jak u siebie w domu, gdy jestem za granicą."

Jalu Kurek
"Każde pokolenie ulepszało swój dom w imię własnych ideałów, za które następne generacje musiały nieraz wiele płacić."
Antoine de Saint-Exupéry
"Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: i zwyczaje i święta rodzinne. I dom pełen wspomnień. Najważniejsze jest, by żyć dla powrotu."

Horacy

"O ciebie chodzi, gdy płonie dom sąsiada."

Julian Tuwim

"Dom Polski (…) to ojczyzna, / a inne kraje są hotelem."

Kazimierz Wierzyński

"Bo nie ma ziemi wybranej, / jest tylko ziemia przeznaczona / ze wszystkich bogactw / - cztery ściany, / z całego świata - tamta strona."

CIERPIENIE

Zbigniew Herbert (Pan Cogito rozmyśla o Cierpieniu)

"Należy zgodzić się / pochylić łagodnie głowę / nie załamywać rąk / posługiwać się cierpieniem w miarę / łagodnie / jak protezą / bez fałszywego wstydy / ale także bez niepotrzebnej pychy."

Czesław Miłosz (Walc)

"Jest taka cierpienia granica, / Za którą się uśmiech pogodny zaczyna, / I mija tak człowiek, i już zapomina, / O co miał walczyć i po co."

CNOTA

Marek Tuliusz Cycero. Rozmowy tuskulańskie.

"Cnota to stały i nienaruszony przymiot duszy, / z siebie i dla siebie, bez względu na pożytek. / Z niej pochodzą uczciwe chęci, czyny, zasady, / prawy sposób myślenia."

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów.

"Cnota (…) to harmonijne usposobienie; jest godna wybory dla samej siebie a nie ze względu na jakąś obawę czy nadzieję, czy jakiekolwiek okoliczności zewnętrzne. W niej tkwi szczęście."

Michel de Montaigne. Próby.

"Jednym z głównych dobrodziejstw cnoty jest wzgarda śmierci: środek, który napełnia życie nasze ubogim spokojem."

Seneka. O życiu szczęśliwym.

"Najwyższym dobrem jest duch, który gardzi każdą rzeczą przygodną, a z samej cnoty czerpie radość."

CODZIENNE ŻYCIE

Albert Camus (Absurdalne mury)

"Poczucie absurdalności może porazić byle jakiego człowieka na zakręcie byle jakiej ulicy."

Czesław Miłosz (Nieobojętna ziemia)

"Myślę o codziennym życiu, które było tak czy inaczej prowadzone, mimo inwazji, oblężeń, przewrotów."

Leopold Staff (Południe biednej niedzieli)

"Zaspany i niemrawy, nudny dzień powszedni, / Cierpliwy jak dorożkarz na miejskim postoju."

Adam Ważyk (Czas dla proroków)

"Senna kobieta sięgała po szlafrok / mężczyzna ogolił się w łazience / przy drzwiach otwartych / to umożliwiało im dialog małżeński / i dopóki mówili o rzeczach codziennych / wszystko było jasne."

DWÓR SZLACHECKI

Witold Gombrowicz (Ferdydurke)

"Zosię raczej należało porwać. Jeśli już kogo miałem porywać, to Zosię, normalne i prawidłowe było by porwanie Zosi z wiejskiego dworku."

Adam Mickiewicz (Pan Tadeusz)

"Wpadam do Soplicowa, jak w centrum polszczyzny / Tak się człowiek napije, nadysze ojczyzny!"

Adam Mickiewicz (Pan Tadeusz)

"Wśród takich pól przed laty nad brzegiem ruczaju / Na pagórku niewielkim we wrzosowym gaju / Stał dwór szlachecki, z drzewa lecz podmurowany / Świeciły się z daleka pobielane ściany."

DZIECKO

Maria Konopnicka.

Drobny, wychudły, z oczyma jasnemi, / w których łzy wielkie i srebrne wzbierały / i gasły w rzęsach spuszczonych ku ziemi, / Blady jak nędza a tak jeszcze mały, / że mógł rozpłakać się i wołać: matko! / Gdyby miał matkę.

Jan Kochanowski(Tren VIII)

Tyś za wszytki mówiła, za wszytki śpiewała, / wszytkiś w domu kąciki zawżdy pobiegała. / Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować / ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować.

EMIGRACJA

Kazimierz Wierzyński

"Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny, / Wstąp tu, gdzie czekam po kryjomu: / W ugornej pustce jałowizny / Będziemy razem nie mieć domu."

Witold Gombrowicz

"Każdy emigrant jest Ulissesem w drodze do Itaki. / Mirce Eliade, dziennik emigranta / niewdzięczna to rola z bezpiecznego miejsca namawiać ludzi do bohaterstwa."

Adam Zagajewski (Piosenka emigranta)

"W obcych miastach przychodzimy na świat, / nazywamy je ojczyzną, lecz nie długo / wolno nam podziwiać i chmury i wieże."

Witold Gombrowicz (dziennik)

"Prasa emigracyjna przypomina szpital, gdzie rekonwalescentom daje się tylko lekkie zupki."

KARIERA

Franklin Delano Roosevelt

"Jedyną przeszkodą, by zrealizować się jutro, są wątpliwości, jakie mamy dzisiaj."

Fiodor Dostojewski

"W ciągu całego życia, człowiek nie tyle jest, ile stwarza siebie."

Gore Vidal

"Za każdym razem, kiedy mój przyjaciel odnosi sukces, jakaś cząstka mnie umiera."

KOBIETA

Joseph Haller

"Kobieta to telefon duszy."

Gothold Lessing

"Kobieta jest arcydziełem wszechświata."

Mahomet

"Cały świat i wszystko na nim jest piękne, ale najpiękniejsza jest kochająca kobieta."

Św. Ambroży (Ambrosius Aurelius)

"Aby oszukać kobietę, potrzebny był wąż, ale aby oszukać mężczyznę, wystarczyła kobieta."

Gabriela Zapolska

"Kobieta bez kokieterii, to jak kwiat bez woni."

LITERATURA PRZODKÓW - LITERATURA DAWNA

Wiktor Gomuli

"Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem(...)

to nakryty kamieniem Ojców proch."

Jan Kochanowski

"Nikomu "albo raczej wszystkim, swoje księgi daję."

Czestaw Miłosz

"Tam nasz początek."

Janusz Pelc

"U progu czasów baroku Rzeczpospolita była dla Europy krajem wolności, krajem konfederacji warszawskiej z r.1573, podziwianym przez inne nacje (...). U schyłku baroku Rzeczpospolita była już tylko cieniem swej dawnej przeszłości

NADZIEJA

Zofia Bystrzycka

"Większe szczęście daje nadzieja zawarta w dążeniu - niż świadomość, że oto jesteśmy u mety."

Dante Alighieri

"Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem."

Roaul Follereau

"Jeżeli każdy z was ma siłę przezwyciężania własnych przesądów; jeżeli każdy z was posiada odwagę miłości - to istnieje w świecie wielka nadzieja."

Pino Pellegrino

"Nadzieja nie przywiązuje się do teraźniejszości, wybiega naprzód, by dotrzeć do celu."

Aldona Różanek

"Droga do szczęścia jest ciemna i ciernista, ale rozświetla ją nadzieja."

MIŁOŚĆ

Ks. Jan Twardowski

"Doskonała recepta na miłość niestety nie istnieje. Podobnie jak nie ma gotowej recepty na szczęście. Miłość nie jest tylko uczuciem, jak się niektórym dzisiaj wydaje. Miłość to ciężka praca. Trzeba umieć się dostosować. Trzeba umieć rezygnować. Miłość jest trudna, ale też i piękna. Dlatego warta i pracy, i trudów."

Ks. Wacław Oszajca

"Miłość to wielka robota, jednym słowem ogarnia całe ludzkie życie. Zauroczenie, pierwsza miłość, dojrzały związek kobiety i mężczyzny, macierzyństwo, ojcostwo, praca, starość, choroba, śmierć - to wszystko zawiera się w słowie miłość. Dlatego nie można jej w prosty sposób zdefiniować."

Henryk Sienkiewicz (Pan Wołodyjowski)

"Kochanie to niedola ciężka, bo przez nie człek wolny niewolnikiem się staje. Równie jak ptak, z łuku ustrzelon spada pod nogi myśliwca, tak i człek miłością porażon, nie ma już mocy odlecieć od nóg ukochanych… Kochanie to kalectwo bo człek jak ślepy, świata za swoim kochaniem nie widzi (…) a jednak, jeśli miłować ciężko, to nie miłować ciężej jeszcze, bo któż bez kochania nasyci rozkosz, sława, bogactwa, wonność lub klejnoty? Kto kochanej nie powie "Wolę cię niźli królestwo, niźli sceptr, niźli zdrowie, niźli długi wiek?" (…) A przecież każdy chętnie by oddał za kochanie tedy kochanie więcej jest warte od życia..."

William S. Maugham

Tragedią miłości nie jest śmierć. Tragedią miłości nie jest rozłąka. Tragedią miłości jest obojętność."

William Wharton

"Starsze kobiety wbrew temu, co sądzą młodzi mężczyźni mogą być bardzo atrakcyjne. Umieją świetnie to, co w miłości najważniejsze: dawać nie oczekując niczego w zamian."

"Na każdym miejscu i o każdej dobie / Gdziem z tobą bywał, gdziem się z tobą bawił zawsze i wszędzie będę ja przy tobie / Bom wszędzie cząstkę swej duszy zostawił."

Adam Mickiewicz. Do M

POSZUKIWANIE AUTORYTETÓW

Caleb Coltom.

"Naśladowanie jest najszczerszym wyrazem pochlebstwa."

Mikołaj Gogol

"Ideał dany jest człowiekowi po to, aby wyraźniej widzieć swą niedoskonałość."

Marie von Ebner-Eschenbach

"Nieomylny środek zdobycia autorytetu u ludzi - być dla nich użytecznym."

Tadeusz Różewicz (Ocalony)

"Szukam nauczyciela i mistrza niech przywróci mi wzrok słuch i mowę niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia niech oddzieli światło od ciemności."

Seneka Młodszy.

"Żyć (…) trzeba się uczyć przez całe życie."

Leonardo Da Vinci

"Zły to uczeń który nie przewyższa swego mistrza."

Stefan Żeromski

"Kopiuj mistrzów, dopóki sam nie zostaniesz mistrzem."

PRACA

Mikołaj Gogol

"Tylko pożyteczna praca sprawia radość naszej duszy."

Przysłowie rumuńskie

"Praca wzmacnia człowieka, lenistwo go gubi."

Antoine de Saint-Exupéry

Wymagania i wyrzeczenia, które narzuca praca zawodowa, przeobrażają i wzbogacają świat."

Św. Augustyn (Aurelius Augustinus)

"Jeżeli cię przestrasza praca, wspomnij na nagrodę."

Lew Mikołajewicz Tołstoj

"Praca to konieczność; jej brak jest cierpieniem, nigdy dobrodziejstwem."

Wergiliusz

"Wytrwała praca pokona wszystko."

PRAWDA

Georges Braque

"Prawda istnieje. Wymyśla się tylko kłamstwo."

Johann Wolfgang Goethe

"Prawda jest pochodnią olbrzymią: dlatego właśnie usiłujemy wszyscy zbliżyć się do niej tylko na chwilę w obawie, by nie spłonąć."

Włodzimierz Iljicz Lenin

"Abstrakcyjnej prawdy nie ma. Prawda jest zawsze konkretna."

John Keats

"Piękno jest prawdą, prawda pięknem" - oto co wiesz na ziemi i co wiedzieć trzeba."

Gaye Marvin

"Dobra karykatura to prawda trawiona kwasem."

Powiedzenie łacińskie

"Prawda jest zawsze córką czasu."

Powiedzenie japońskie

"Prawda ma tylko jedną twarz, ale wiele masek."

Św. Augustyn (Aurelius Augustinus)

"Nie chodź na rynek, wejdź w siebie, we wnętrzu człowieka mieszka prawda."

REWOLUCJA

Włodzimierz Iljicz Lenin

"Albo wesz zwycięży rewolucję, albo rewolucja zwycięży wesz."

Aleksy Tołstoj

"Rewolucja dokonuje gwałtu na wrogach ludu pracującego i sama dokonuje się przez ten gwałt."

SAMOTNOŚĆ

Jan Parandowski

"Każdy jest samotny i albo poddaje się temu nieubłaganemu prawu życia albo stara się je podważyć miłością i przyjaźnią."

Antoine de Saint-Exupéry

"Wśród ludzi jest się także samotnym."

Aleksander Puszkin

"Samotność zbytnia i brak zajęcia gubią młodych ludzi."

Erich Maria Remarque

"Samotność, prawdziwa samotność bez złudzeń, to stan poprzedzający obłęd lub samobójstwo."

Władysław Tatarkiewicz

"Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni."

Joseph Conrad

"Żyjemy tak jak śnimy - samotnie."

Waldemar Łysiak

"Samotność jest ceną wielkości i nie ma od tego ucieczki."

Leopold Staff

"Śmierć to samotność i wolność ostatnia."

Adam Mickiewicz

"Samotność mędrców mistrzyni."

Erich Maria Remarque (Łuk Triumfalny)

"Samotność-odwieczny refren życia."

ŚMIERĆ

Romain Rolland

Tworzyć znaczy zabijać śmierć.

Johann Wolfgang von Goethe

"Życie nieczynne jest to śmierć przed zgonem."

Ignacy Krasicki

"Milsza śmierć wolna, niż życie w kajdanach."

Antoine de Saint-Exupéry

"A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć."

Homer

"Sen i śmierć to bracia bliźniacy."

Jostein Gaarder "Świat Zofii"

"Ten, kto wyciągnie los życia, musi także wyciągnąć los śmierci. Bo przeznaczeniem życia jest śmierć."

Anna Kamieńska

"Bo umrzeć to zbyt mały powód, żeby przestać kochać."

Albert Camus (Dżuma)

"Ale zawsze nadchodzi godzina w historii, kiedy ten, co ośmiela się powiedzieć, że dwa i dwa to cztery, jest karany śmiercią."

Epikur z Samos

"Największe zło, śmierć, nie dotyka nas ani trochę, gdyż póki jesteśmy, nie ma śmierci, a odkąd jest śmierć, nie ma nas."

Albert Camus

"Raczej umrzeć stojąc niż żyć na kolanach."

Soren Kierkegaard

"Gdy śmierć jest największym niebezpieczeństwem, pokłada się nadzieję w życiu; ale gdy się zna jeszcze straszniejsze niebezpieczeństwo, pokłada się nadzieję w śmierci."

Zygmunt Krasiński

"Jestem istotą, której przeznaczono: żyć samej i samej umierać."

Ignacy Krasicki

"Ktokolwiek mówi, że się śmierci nie lęka, kłamie."

Sokrates

"Bać się śmierci jest tym samym, co mieć się za mądrego nim nie będąc."

Julian Tuwim

"Życie - dożywotnia kara śmierci."

Albert Camus (Upadek)

"Kiedy ciało jest smutne, serce powoli umiera."

Jan Twardowski

"Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą

I ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą

I nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości

Czy pierwsza jest ostatnią

Czy ostatnia pierwszą."

Fiodor Dostojewski

"Dlaczego ludzie potrafią lepiej umierać niż żyć? Dlatego, że żyć trzeba długo, a umrzeć można prędko."

Wisława Szymborska

"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci."

SZTUKA I ARTYSTA

Marc Chagall

"Sztuka jest dla mnie stanem duszy. A dusza jest święta!"

Witold Gombrowicz, Dzienniki

"Sztuka jest arystokratyczna do szpiku kości, jak książę krwi. Jest zaprzeczeniem równości i uwielbieniem wyższości. Jest sprawą talentu czy geniuszu, czyli nadrzędności, wybitności, jedyności."

Zbigniew Herbert, Co myśli Pan Cogito o piekle.

"Najniższy krąg piekła. Wbrew powszechnej opinii nie zamieszkują go ani matkobójcy, ani także ci, którzy chodzą za ciałem innych. Jest to azyl artystów pełen luster, instrumentów i obrazów.(…) Co kwartał powstają nowe kierunki i nic, jak się zdaje, nie jest w stanie zahamować tryumfalnego pochodu awangardy."

ŚMIECH, RADOŚĆ

Ignacy Krasicki (Monachomachia)

"I śmiech niekiedy może być nauką, / kiedy się przywar, nie z osób natrząsa."

Marcel Achard

"Każdy autor sztuk komicznych wie, ze większość widowni śmieje się, gdy kilku widzów zacznie rechotać… Cały problem sprowadza się zatem do tego, jak tych kilka osób zmusić do śmiechu… "

Pierre Augustin Beaumarchais

"Śmiejmy się! Kto wie, czy świat potrwa jeszcze trzy tygodnie?"

Mark Twain

"Jest wiele humorystycznych rzeczy na świecie, a wśród nich myśl białego człowieka, że jest mniej dziki niż inni dzicy ludzie."

Fryderyk Nietzsche

"Najpewniejszą oznaką pogodnej duszy jest zdolność śmiania się z samego siebie. Większości ludzi taki śmiech sprawia ból."

Ernest Hemingway

"Ze wszystkich zwierząt jeden człowiek umie się śmiać, choć on właśnie ma najmniej powodów."

Francois Rabelais

"Śmiech- to szczere królestwo człowieka."

Stanisław Jerzy Lec

"Przez życie trzeba przejść z godnym przymrużeniem oka, dając tym samym świadectwo nieznanemu stwórcy, że poznaliśmy się na kapitalnym żarcie, jaki uczynił, powołując nas na ten świat."

Johann Wolfgang Goethe

"Charakter człowieka najlepiej określa się przez to, co uznaje on za śmieszne."

Fiodor Dostojewski

"Zły to znak, gdy przestaje się rozumieć ironię, alegorię, żart."

Monteskiusz

"Biegając za dowcipem łapiemy głupstwo."

TOLERANCJA

Karol Čapek

"Tolerancja to dążenie do zrozumienia innych."

Karl Rahner

"Tolerancja jest to gotowość przyznania przedstawicielowi innego światopoglądu tej samej dozy inteligencji i dobrej woli, co sobie."

WALKA, WOJNA

Karel Ceper

"Wojna domowa: Hurra! W imię narodu wybijemy samych siebie."

Arthur Neville Chamberlain

"W wojnach, bez względu na to, która strona będzie się uważała za zwycięzcę, nie ma wygranych, są tylko przegrani."

Heraklit z Efezu

"Wojna jest ojcem wszystkich grzechów."

Polivios Dimitrakopulos

"Tam, gdzie się kończy dyplomacja, zaczyna się wojna."

WŁADZA

August Comte

"Władza materialna znajduje się w ręku ludzi możnych i bogatych; władza intelektualna należy do mędrców lub kapłanów; władzę moralną zaś dzierżą kobiety."

Henry Kissinger

"Władza to największy afrodyzjak."

Dean Rusk

"Mówi się, że władza demoralizuje. Ale brak władzy demoralizuje całkowicie."

Ks. Kardynał Stefan Wyszyński

"Władza imponuje tylko małym ludziom."

ZWYCIĘSTWO

Homer

"Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba dawać zwycięstwo."

James Joyce

"Walczę, by przezwyciężyć słabość, strach, by odnieść zwycięstwo nad sobą."

Józef Piłsudski

"Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska."

Leon Teliga

"Nie zawsze zwycięstwo przynosi radość."

Dave Weinbaum

"Zwycięstwo jest rzeczą ważną, lecz najważniejszy jest udział w walce."