"On, ten mały, wysokim był wiedzą i myślą" (o Marianie Tarłowskim). 

"Przybył w te strony , aby swą myśl i wiedzę rozdawać maluczkim" (o Marianie Tarłowskim). 

"Męczeńska twarz ta, o umierających oczach, z czerwonym sznurkiem krwi od złotych włosów do ust, konwulsja wstrząsanych, poznała jednak przyjaciela" (śmierć Mariana Tarłowskiego). 

"Dowódca czarnowłosy, do Archanioła z mieczem płomiennym podobny, pierwszy szerokiego otworu doskoczył" (o Jagminie). 

"Na czele jazdy wybór wodza postawił młodzieńca o postawie wyniosłej i czarnym iskrzącym się oku" (o Jagminie). 

"Tam, gdzie nikogo mieć nie będzie, ja będę mu swoim. Przyjacielem mu będę, w potrzebie obrońcą" (słowa Jagmina skierowane do Anieli; młodzieniec obiecuje ukochanej, iż będzie opiekował się jej bratem). 

"Tak grzmieć musiał w wąwozie termopilskim głos Leonidasa" (o Traugutcie). 

 "Poszedł za idącym ziemią tą słupem ognistym" (o Traugutcie). 

"Ci, co zginą, będą siewcami, którzy samych siebie rzucą w ziemię, jako ziarno przyszłych plonów. Bo nic nie ginie. Z dziś zwyciężonych dla jutrzejszych zwycięzców powstają oręże i tarcze" (słowa Traugutta). 

"Ze światłem idei w głowach, z ogniem miłości w sercach, głowy i serca nieśli wysoko" (o powstańcach). 

"Ich dusze przyciągnęło ku sobie to szczęście, co rozkwita na wysokich górach i ma kielich purpurowy, a koronę uplecioną z cierni" (o powstańcach).