HAMARTIA - to po grecku grzech. Dosłownie oznacza "chybienie celu, błądzenie, zaniedbanie czegoś".

WINA TRAGICZNA - " wynika nie ze złych intencji, ale z błądzenia, fałszywej oceny sytuacji, przez bohatera".

KONFLIKT TRAGICZNY - "istnienie dwóch równorzędnych racji, pomiędzy którymi nie sposób dokonać wyboru".

Bohaterem tragicznym jest Edyp, który był synem, Lajosa i Jokasty. Wyrocznia przekazała wróżbę rodzicom, że Lajos zostanie zabity przez własnego syna i ożeni się z własną matką. Przyszli rodzice w obawie przed ziszczeniem wróżby, porzucają syna w górach. Niemowlę odnajduje pasterz, zanosi je do Koryntu, gdzie pod swoja opiekę wzięli je władcy Koryntu. Król Polibos i jego żona Meropa. Nie mieli oni własnych dzieci Dzieci M. Dąbrowska Pies, bohaterowie pierwszoplanowi; jest ich gromadka (może czworo), narrator wymienia najstarszą dziewczynkę i brata oraz maluchy, nowi właściciele psa.
Wygląd: brak ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
i przyjęli chłopca. Edyp Edyp Sofokles Król Edyp, bohater główny, tytułowy; postać tragiczna, dotknięta klątwą
Wygląd: dojrzały mężczyzna
Życiorys: Kiedy przybył do Teb, uwolnił miasto od siejącego ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
wychowuje się na dworze króla Koryntu. Wyrocznia delficka przepowiada Edypowi, że zabije ojca i ożeni się z matką. Edyp chcąc uniknąć tak strasznej wróżby opuszcza Korynt. Przyjeżdża do Teb. Uwalnia miasto Miasto Symbol potęgi, mądrości, nowoczesności, postępu, cywilizacji.
Starożytność Biblia, Stary Testament MIASTO - MIEJSCE POWSTANIA RÓŻNYCH JĘZYKÓW ŚWIATA - BABILON: W mieście tym ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
od Sfinksa, odgadując jego zagadkę. W zamian zostaje obwołany królem i żeni się z wdową po królu Teb - Jokastą. Po trzech latach na Teby spadła zaraza, która pustoszy miasto. Król Edyp, pragnąc ocalić miasto udaje się do wyroczni delfickiej. Pytia mówi mu, że miasto jest przeklęte, ponieważ przebywa w nim zabójca poprzedniego króla - Lajosa. Odnalezienie i ukaranie mordercy odwróci klątwę. Edyp rozpoczyna poszukiwanie zabójcy. Wieszcz Wieszcz natchniony poeta, prorok, traktowany jako duchowy przywódca narodu. Szczególną rolę pojęcie to odegrało w okresie romantyzmu, epoce, w której poetę traktowano jako geniusza, jednostkę ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich Terezjasz, ostrzega go, żeby tego nie robił. Edyp dowiaduje się, że mordercą jest on sam, ponieważ to on zabił Lajosa, kiedy spotkał go na drodze i pokłócił się z nim. Zrozpaczony oślepia się i wyrusza na tułaczkę. Jokasta Jokasta Sofokles Król Edyp, bohaterka drugoplanowa; matka i żona Edypa. Kiedy mąż zwierza jej się ze swoich podejrzeń, uspokaja go, mówiąc: "iż śmiertelnych sztuka wróżenia nie ima się wcale" i ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum popełnia samobójstwo. Jednak klątwa nie kończy się. Zostają nią owładnięte dzieci Edypa i Jokasty. Córki Antygona Antygona Sofokles Antygona, bohaterka główna i tytułowa; córka Edypa, siostra Ismeny, Polinejkesa i Eteoklesa, narzeczona Hajmona
Wygląd: Dostojna, pełna majestatu, wygląda i zachowuje się jak ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
i Ismena, oraz synowie Synowie A. Mickiewicz Trzech Budrysów, bohaterowie tytułowi, pierwszoplanowi; BUDRYSI.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
Polinejkes i Eteokles. Antygona zostaje skazana przez króla Teb na śmierć, za pochowanie swego brata Polinejkesa. Okazał się zdrajcą i walczył przeciwko Tebom. Eteokles zginął w tej samej walce walcząc w obronie Teb.

"Król Edyp" Sofoklesa przedstawia historię rodu Labdakidów. Wyrocznia przewidziała, że z tego rodu wyrośnie pokolenie najbardziej nieszczęśliwych władców. "Król Edyp" pokazuje potęgę Fatum, czyli przeznaczenia. Człowiek nie ma wpływu na swoje losy. Jeżeli takie jest jego przeznaczenie, to musi ponieść klęskę. Nic nie da się zmienić. Każda próba sprzeciwieniu się swojemu losowi, z góry skazane jest na klęskę. Przykład Edypa jest tego przykładem. Pomimo tego, że porzucili go rodzice, aby wyrocznia nie spełniła się, przeznaczenie i tak wypełniło się. Wina tragiczna bohatera jest związana z jego losem i złą interpretacja jego dalszych losów. Każda decyzja, jaką podjął jeszcze bardziej zbliżała go do klęski jego życia. Kiedy Edyp poślubił Jokastę, wyrocznia zaczęła się już wypełniać, choć sam  bohater Bohater S. Mrożek Rewolucja, jedyny bohater opowiadania i narrator.
Wygląd: Brak jakichkolwiek informacji o tym, kim jest postać, jak się nazywa, gdzie mieszka, jak wygląda. To jakiś człowiek, ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
jeszcze o tym nie wie. Tak samo dzieje się, kiedy zabija na drodze swego ojca Lajosa. Los spowodował, że Edyp wpada w pułapkę, z której nie może się wydostać. Pomimo tego, że jest sprawiedliwym i dobrym władcą, jego przeznaczenie musi się wypełnić. To, że jest dobrym człowiekiem widać, kiedy postanawia się oślepić i wędrować jako tułacz. "Król Edyp" Sofoklesa, jest doskonałym przykładem ironii tragicznej. Wydając wyrok na zabójcę Lajosa i poszukując go, sprowadził sam na siebie wyrok. Jego działanie jest skazane na porażkę, nawet mądrość, która pozwoliła mu pokonać Sfinksa, nie uratował go od zguby. Sofokles pokazuje w swojej tragedii, że prawdziwą mądrością jest poddawanie się woli bogów, słuchanie słów wieszczów i dobra interpretacja zdarzeń. Ludzka pycha i wielka wiara w swoje umiejętności, jest karana przez bogów. Antygona będąc córką Edypa, skazana jest na klęskę. Los również postawił ją przed konfliktem, który był nie do rozwiązania. Nie mogła uciec przed przeznaczeniem. Jej  ojciec Ojciec Ojciec symbolizuje Boga, prawo, surowość, początek, zasady, wychowanie, mądrość.
Starożytność Biblia, Stary Testament PRAOJCIEC - ADAM: Biblijny Adam, pierwszy mężczyzna i pierwszy ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
starał się ominąć fatum, jednak nie miał wpływu na działanie sił nadprzyrodzonych. W utworze widoczna jest również wina tragiczna. Edyp nie postępuje źle. Szukał zabójcy króla Lajosa, po to, aby uchronić miasto przed zarazą i nieszczęściem. Jest człowiekiem dobrym, który chce ratować mieszkańców Teb. Przeznaczenie, jakie musi go dosięgnąć jest nieodwracalne.