Pod koniec 1970 roku w Polsce pogłębiał się kryzys gospodarczy, szczególnie dostrzegalny w przemyśle, w rolnictwie i budownictwie. Centralnie sterowana gospodarka przynosiła niską wydajność produkcji, towary wytwarzano według przestarzałych technologii, co uniemożliwiało ich eksport poza kraje związane sojuszem ze Związkiem Radzieckim.  Poziom materialny przeciętnej rodziny polskiej nie poprawiał się. Statystyczny Polak spędzał codziennie około 1,5 godziny w kolejkach. Brakowało mieszkań, a sytuację pogarszał fakt wyżu demograficznego. Brakowało również żywności, w tym podstawowych produktów z tej grupy, gdyż wciąż niedoinwestowane rolnictwo nie mogło pokryć wzrastającego zapotrzebowania. Niedoinwestowany był ciągle sektor usług, za mało było sklepów, co rodziło problemy zaopatrzenia miast. Wobec wzrastającej stagnacji gospodarczej PZPR podjęła decyzję podwyżkach cen żywności  w dniu 30 października 1970 roku. Uchwałą miała wejść w życie jeszcze w grudniu przed świętami Bożego Narodzenia.. Od 8 grudnia w MSW i MON zaczęły czynić przygotowania do wprowadzania stanu pełnej gotowości, co nastąpiło trzy dni później. 11 grudnia projekt Rady Ministrów o wprowadzeniu podwyżek cen artykułów przemysłowych i rolnych był rozpatrywany przez Biuro Polityczne PZPR. Został on zatwierdzony, a jedyną osobą, która go nie poparła był  Stefan Jędruchowski, który zwracał uwagę na brak rozeznania jak społeczeństwo zareaguje na tę wiadomość o podwyżkach. Już 12 grudnia w przemówieniu radiowo – telewizyjnym Władysław Gomułka zapowiedział podwyżki cen. Drożały: masło i jego przetwory o 17, 6%, mąka o 16%, ryby i jego przetwory o 11,7%, makaron o 15%,kasza jęczmienna o 31%, dżemy o 36,2%. Jednocześnie taniały telewizory, pralki, odkurzacze, maszyny do szycia, niektóre tkaniny i lekarstwa. Jednocześnie już 12 grudnia do organizacji partyjnych skierowano list, który miał za zadanie wytłumaczyć sens owych podwyżek.

13 grudnia 1970 opublikowano w prasie informację o podwyżkach cen, przekazano również stanowisko Prezydium i Komitetu Wykonawczego Centralnej Rady Związków Zawodowych w tej sprawie, akceptujące podwyżki. Starano się przedstawić je jako „regulację cen”, co było zupełną fikcją, gdyż drożały artykułu codziennego użytku, a taniały artykuły przemysłowe, na których zakup rodziny decydowały się rzadko. Poza tym podwyżki cen żywności wyznaczono na okres przed Swiętami Bnożego Narodzenia.

 14 grudnia, tj w poniedziałek, towar sprzedawany był po nowych cenach. Tego samego dnia przed budynkiem dyrekcji stoczni gdańskiej zebrał się trzytysięczny tłum pracowników, domagający się odwołania podwyżek.  Na przykład na zebraniu w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, na wiadomość o nowych podwyżkach, około trzysta osób  zaczęło protestować. 14 grudnia około godziny 10- tej przed budynkiem dyrekcji Stoczni Gdańskiej zgromadził się trzytysięczny tłum pracowników, wyłoniono przedstawicieli, którzy przedstawili dyrekcji swe żądania, domagając się rekompensat za podwyżkę, protestując jednocześnie przeciw pracy związków zawodowych, nie troszczących się zupełnie o interesy pracowników stoczni. Wobec braku jakiejkolwiek reakcji ze strony dyrekcji pochód ruszył pod budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. Tego samego dnia, grupa demonstrantów ruszyła ulicami Marynarki Polskiej i Kliniczną w stronę Politechniki Gdańskiej. Gdzie po wyważeniu bramy, do demonstrantów wyszedł rektor Janusz Staliński i I sekretarz KC PZPR Zdzisław Przewłócki. Apelowali o powrót do pracy  spokój, po opuszczeniu budynku część pochodu udała się pod gmach rozgłośni radiowej, gdzie zażądano uruchomienia nadajników potrzebnych do przekazania komunikatu o strajku na cały kraj. Próba zajęcia rozgłośni zakończyła się niepowodzeniem.  Cały czas oddziały milicji starały się rozpędzić tłum, ale bezskutecznie. Doszło do starć z milicją, która dysponowała wówczas zbyt małymi siłami by zatrzymać demonstrantów.

Około godziny 16 – tej rozeszły się pogłoski o aresztowaniu delegacji robotników, która miała rozmawiać z władzami. Doszło do starć z milicją. Tego samego dnia z megafonu zdobytego radiowozu milicyjnego ogłoszono, że 15 grudnia odbędzie  się strajk powszechny. Zamieszki 14 grudnia trwały aż do wieczora,  na szczęście obyło się bez ofiar śmiertelnych, zraniono 99 milicjantów. W gdańskiej Akademii Medycznej udzielono pomocy 19 rannym, 16 z nich  zatrzymano w szpitalu. Poza tym demonstranci spalili 2 kioski „Ruchu, 7 samochodów, oprócz tego 1 samochód bojowy został uszkodzony, zdemolowano 16 sklepów.

 Dnia następnego, tj. 15 grudnia we wtorek strajk objął kolejne zakłady Trójmiasta, m.in. Stocznię im. Komuny Paryskiej w Gdyni, gdzie robotnicy zaczęli strajkować o godz. 6.30. W Gdańsku do strajku włączyły się  Zakłady Naprawy Taboru Kolejowego, Gdańska Fabryka Mebli, Fabryka Konserw Rybnych i Zakłady Futrzarskie, Stocznia Północna, Gdańska Stocznia Remontowa. O 6.40 robotnicy w liczbie około sześciu tysięcy, którzy zgromadzili się przed budynkiem dyrekcji Stoczni Gdańskiej rozpoczęli pochód pod budynek Komendy Głównej MO i Prezydium MRN.  W toku walki, robotnikom udało się zepchnąć oddziały ZOMO na ulicę Świerczewskiego. Demonstranci podpalili 6 radiowozów i 3 samochody prywatne, a następnie uzbrojeni w żelazne pręty i butelki z benzyną dotarli do gmachu Wydziału Ruchu Drogowego KM MO. Około  godziny 8 rano w Gdyni tłum robotników zebrał się przed bramą Stoczni im. Komuny Paryskiej. Dyrektor stoczni M. Tymiński, I sekretarz KZ PZPR W. Porzycki wzywali do zaprzestania strajku i powrotu do pracy. Jednocześnie w Warszawie, odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział: Władysław Gomułka, Marian Spychalski, Józef Cyrankiewicz oraz Bolesław Jaszczuk, Mieczysław Moczar, Ryszard Strzelecki Stanisław Kania, Wojciech Jaruzelski, Kazimierz Świtała oraz Tadeusz Pietrzak. Po analizie sytuacji na Wybrzeżu obradowało nad rozwiązaniem konfliktu.

Tłum podpalił gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. We wtorek Gomułka podjął decyzję  o użyciu broni palnej, w sytuacji gdy okaże się to jedynym wyjściem. Decyzja ta weszła w życie ok. godz. 12 –tej. W Trójmieście zaczęła obowiązywać godzina policyjna. 16 grudnia do Gdańska wjechało wojsko,  czołgi i transportery , co nie rozwiązało trudnej sytuacji, wprost przeciwnie zaostrzyło wzajemne relacje. Z rozkazu Gomulki do Gdańska przyjechał jego zaufany, współpracownik Zenon Kliszko, który polecił  wojsku i  milicji zastosować w razie potrzeby rozwiązanie siłowe,  co oznaczało w praktyce użycie broni palnej. 16 grudnia, gdy demonstranci Stoczni Gdańskie wyszli za bramę, otwarto do nich ogień, padły pierwsze ofiary śmiertelne. Zamieszki przeniosły się szybko na ulice Gdańska, Gdyni , Słupska oraz Elbląga.  Zenon Kliszko wydał decyzję o otoczeniu przez wojsko całej Stoczni Gdańskiej i niedopuszczania do niej robotników. Wieczorek w wystąpieniu telewizyjnym Stanisław Kociołek wzywał o powrót do pracy i spokój.  W  nocy  grudnia w Trójmieście, została uruchomiona komunikacja autobusowa,  poinformowano również o uruchomieniu dodatkowych pociągów, którymi strajkujący stoczniowcy mieli być rozwiezieni do swoich domów. dodatkowych pociągów, które miały rozwieść stoczniowców do domów.

Rankiem 17 grudnia - najtragiczniejszego dnia grudnia 70, przy wiadukcie koło stacji Gdynia - Stocznia bez ostrzeżenia wojsko zaczęło strzelać do robotników idących do pracy. Zginęło  wówczas kilkadziesiąt osób. Około 5 tys. ludzi podjęło walkę z oddziałami MO i WP. Oddziały wojska i milicji  strzelały do ludzi, gromadzących się na peronach. Strzelanina trwała około dwóch godzin. Do dziś nie znaleziono i nie ukarano winnego za tę masakrę. Na wiadomość o wydarzeniach w Trójmieście strajk rozpoczęła stocznia w Szczecinie, podobnie jak w Gdańsku demonstracje na ulicach wywołały dwudniowe zamieszki. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Antoni Walaszek nie chciał rozmawiać z delegatami strajkujących, nakazując otoczenie stoczni przez milicję. Pochód demonstrantów udał się pod budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR, gdzie został zaatakowany przez milicję. Ostatecznie strajkujący podpalili gmach Komitetu Wojewódzkiego, potem Komendy MO. Do akcji włączyło się wojsko.  Przeprowadzono pacyfikację Szczecina.

W nocy z 18 na 19  obradowało Biuro Polityczne KC, na którym uzgodniono odsuniecie od władzy osób związanych z Gomułką i pozbawienie władzy samego sekretarza. Na pierwszego sekretarza KC PZPR wybrano Edwarda Gierka. Jego kandydatura została wcześniej uzgodniona z Moskwą. Przeprowadzono istotne zmiany w składzie KC, odwołano Bolesława Jaszczuka, Ryszarda Strzeleckiego, i Zenona Kliszko, nowymi członkami Biura zostali:  Edward Babiuch, Piotr Jaroszewicz, Mieczysław Moczar, Stefan Olszowski, Jan Szydlak. Nowymi sekretarzami KC wybrano: Edwarda Babiucha, Kazimierza Barcikowskiego o Stanisława Kociołka. Wojsk wycofano spod stoczni w  Gdańsku, nie ustawał jeszcze strajk w Szczecinie. Wkrótce po wyborze na sekretarza generalnego, Edward Gierek w przemówieniu telewizyjnym przedstawił aktualne przyczyny kryzysu, jako błędy w gospodarce, błędy poprzedniego kierownictwa PZPR i zapowiedział możliwość poprawy położenia  Wystąpienie zostało odebrane pozytywnie. 22 grudnia w Szczecinie zostało podpisane porozumienie, gwarantujące robotnikom zniesienie podwyżek, i  podwyżki płac, obiecano nie szykanować uczestników strajków. Wydarzenia grudniowe na wybrzeżu zakończyły się tragicznie, według oficjalnych danych zginęło 9 osób w Gdańsku, 18 w Gdyni, 16 w Szczecinie i 1 w Elblągu. Oprócz tego około tysiąc osób zostało rannych i trzy tysiące aresztowano. Prawdopodobnie dane te zostały zaniżone. W pacyfikacjach użyto wojska, co nie zdarzyło się nawet w Poznaniu w 1956 roku. Wiadomo, że do zajść w grudniu 1970 roku doszło także w innych miastach, jak np. w Krakowie czy Wałbrzychu.

Wydarzenia, jakie w grudniu 1970 roku rozegrały się na wybrzeżu  zostały przyjęte w sposób obojętny prze intelektualistów i studentów, pamiętały bowiem, że w wystąpieniach, jakie miały miejsce w marcu 1968 roku, do walki z tymi grupami społecznymi władza wykorzystała zdezorientowanych robotników.