Na okupowanych terenach Europy Zachodniej  ( zamieszkałej przez tzw. nadludzi - Niemców ) nie było okrucieństwa. Niemal w każdym z okupowanych krajów działały organizacje podzielające poglądy nazistów. 

Europie Wschodniej ( zamieszkałej przez tzw. podludzi - Polaków, Słowian ): 

  • wladza niemiecka stosowała terror
  • opór władzom niemieckim karano śmiercią
  • ludność aresztowano, przesiedlano, dawano do obozów koncentracyjnych, zmuszano do niewolniczej pracy w obozach koncentracyjnych