1.IX.1939 r. – O godz. 4.45 niemiecki pancernik "Schleswig - Holstein" ostrzelał polską składnicę wojskową na Westerplatte, rozpoczęła się II Wojna Światowa. Plan ataku na Polskę - „Fall Weiss” („Plan Biały”) – zakładał wojnę błyskawiczną (Blitzkrieg).

1.IX.1939 r. – klęska Armii „Łódź” i „Kraków” pod Mokrą.

1.IX.1939 r. – próba zatrzymania wojsk niemieckich przez Armie „Prusy” w rejonie Wizny.

3.IX.1939 r. – wypowiedzenie wojny Niemcom przez Anglię i Francję( wraz z państwami zależnymi), „dziwna wojna” lub „siedząca wojna” na Zachodzie.

4-5.IX.1939 r. – Armia „Łódź” gen. Juliusza Rómmla przegrywa bitwy na Warcie i Widawce. Załamanie się planu obrony i otwarcie oddziałom Wehrmachtu drogi na Warszawę.

6.IX.1939 r. – prezydent miasta Stefan Starzyński zostaje mianowany komisarzem cywilnym obrony Warszawy.

7.IX.1939 r. – kapitulacja załogi Westerplatte dowodzonej przez majora Henryka Sucharskiego.

9/10–18-20.IX.1939 r. – bitwa nad Bzurą, gdzie armie „Poznań” i „Pomorze” pod wodzą gen. Tadeusza Kutrzeby. Największa bitwa w wojnie obronnej Polski.

17.IX.1939 – Agresja ZSRR na Wschodzie kraju, (na mocy układu Ribbentrop – Mołotow).

17/18.IX.1939 r. – ewakuacja rządu polskiego do Rumunii, gdzie zostają internowani.

28.IX.1939 r. – kapitulacja Warszawy – Rómmel podpisuje akt kapitulacji stolicy.

28.IX.1939 r. – ZSRR zawarł układ sojuszniczy z Estonią, Łotwą i Litwą.

29.IX.1939 r. – kapitulacja twierdzy Modlin.

2.X.1939 r. – Kapitulacja Helu.

2-5.X.1939 r. – bitwa pod Kockiem.

5.X.1939 r. – pod Kockiem kapituluje ostatnia jednostka WP – Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” pod dow. gen. Franciszka Kleeberga.30.XI.1939 – 12.III.1940 r. – wojna ZSRR z Finlandią („Wojna Zimowa”), zakończona klęską Finlandii.

9.IV.1940 r. – Agresja Rzeszy na Danię i Norwegię – tego samego dnia skapitulowała Dania.

10.V.1940 r. – Atak Niemiec na Belgię, Holandię i Luksemburg(15.V. kapitulacja Holandii z Luksemburgiem, 28.V. Belgii).

12.V.1940 r. – Niemcy przekroczyli granicę Francuską.

26.V.–4.VI.1940 r. – ewakuacja wojsk sprzymierzonych z plaży Dunkierki do Anglii.

10.VI.1940 r. - kapitulacja Norwegii.

10.VI.1940 r. - do wojny z Francją przystąpiły Włochy.

14.VI.1940 r. – wojska niemieckie wkroczyły do Paryża.

22.VI.1940 r. – kapitulacja Francji w Compiègne, północna cześć pod okupacją, na południu – rząd kolaboracyjny Vichy, na czele, którego stanął marszałek Philippe Pètain.

27.VI.1940 r. – Zajęcie przez ZSRR rumuńskiej Besarabii i płn. Bukowiny.3-6.VIII.1940 r. – Aneksja przez ZSRR Litwy, Łotwy i Estonii, jako republik związkowych.8.VII-31.X.1940 r. – Lotnicza ,,bitwa o Anglię”, porażka Niemiec.

27.IX.1940 r. – w Berlinie przedstawiciele Niemiec, Japonii i Włoch podpisali Pakt Trzech.

28.X.1940 r. – wojska Włoskie wkroczyły na terytorium Grecji. Dopiero pomoc desantu niemieckiego doprowadziła do zakończenia podboju Grecji w kwietniu 1941r.

1941 r. – kontrofensywa niemiecko-włoska na terenie Afryki Płn. wypchnęła wojska angielskie z Libii.

1941 – 1942 r. – obrona Tobruku.

III.1941 r. – na wniosek prezydenta Roosevelta Kongres amerykański uchwalił Lend Lease Act (Ustawę o pożyczce i wynajmie).

25.III.1941 r. – rząd Jugosławii przystąpił do Paktu Trzech.

27.III.1941 r. - w Jugosławii w wyniku zamachu stanu obalono regenta Pawła Karadziordziewicia. Król Piotr II Karadziordziewić przejął rzeczywistą władzę.

5.IV.1941 r. – nowy rząd Jugosławii podpisał pakt o przyjaźni i nieagresji z ZSRR.

17.IV.1941 r. – Jugosławia została spacyfikowana. Z części jej terytorium utworzono Samodzielne Państwo Chorwackie.

14.VI.1941 r. – Samodzielne Państwo Chorwackie przystąpiło do paktu osi.

22.VI.1941 r. – Agresja III Rzeszy na ZSRR.

22.VI.1941 r. – Winston Churchill zadeklarował pomoc ekonomiczną i techniczną dla Związku Radzieckiego.

12.VII.1941 r. – został zawarty angielsko-radziecki sojusz.

14.VIII.1941 r. – Podpisanie Karty Atlantyckiej przez Winstona Churchilla i Franklina D. Roosevelta.

15.XI.1941 r. – rozpoczyna się obrona Moskwy.

5.XII.1941 r. – Armia Czerwona odrzuca Niemców spod Moskwy i przechodzi do kontrnatarcia.

7.XII.1941 r. – Atak Japonii na amerykańską bazę marynarki w Pearl Harbor.

11.XII.1941 r. – USA wypowiedziały Japonii wojnę.

1.I.1942 r. – powstaje Deklaracja Narodów Zjednoczonych w Waszyngtonie 26 państw (w tym Polska).

3-5.VI.1942 r. – Bitwa o Midway. Zwycięstwo U.S. Navy, początek ofensywy USA na Pacyfiku.1942 r. – wiosną armia niemiecka walcząca na froncie wschodnim zdobyła Zagłębie Donieckie, Krym i dotarła do Kaukazu.14.IX.1942 - 2.II.1943 r. – Bitwa o Stalingrad (zniszczenie niemieckiej 6. Armii), Radzieckim dowódcą obrony miasta był Gieorgij Żukow.

1942 r. – latem wojska niemieckie wkroczyły do Egiptu.

19.X - 3.XI.1942 r. – Zwycięstwo sojuszników pod El-Alamein, ocalałe niemieckie oddziały wycofują się do Tunisu.

XI.1942 r. – na wybrzeżu Afryki w okolicach Algieru, Oranu i Casablanki wojska angielsko-amerykańskie pod dowództwem gen. Dwighta Eisenhowera dokonały udanego desantu.

14–23.I.1943 r. – w lezącej we francuskim Maroku Casablance odbyła się konferencja, w której uczestniczyli Franklin Delano Roosevelt i Winston Churchill.

22.I.1943 r. – obaj przywódcy spotkali się z generałem Charles’em de Gaulle’em.

18.I.1943 r. – Armia Czerwona przerywa blokadę Leningradu (trwającą od 8.IX.1941).

8.V.1943 r. – na terenie ZSRR powstaje Armia Andersa.

12.V.1943 r. – siły włosko-niemieckie złożyły kapitulację w Afryce.

5.VII.-23.VIII.1943 r. –wielka pancerna bitwa na łuku kurskim – porażka Niemiec.10.VII-17.VIII.1943 r. – lądowanie aliantów na Sycylii, aresztowanie Benita. Mussoliniego- koniec reżimu faszystowskiego we Włoszech.8.IX.1943 r. – nowy rząd włoski podpisał akt kapitulacji.

XI.1943 r. – Armia Czerwona wkroczyła na Ukrainę i podjęła walki z Grupą Armii „Środek”.

12.X.1943 r. – bitwa pod Lenino.

III.1944 r. – wojska radzieckie wyzwoliły cześć Galicji, Podole i Wołyń, wkroczyły do Rumunii, Czechosłowacji i Polski. 

18.V.1944 r. – II Korpus Polski pod dowództwem gen. Władysława Andersa zdobyła Monte Casino.

4.VI.1944 r. wojska alianckie wkroczyły do Rzymu.

6.VI.1944 r. – (D-Day), lądowanie aliantów w Normandii. Operacja otrzymała kryptonim „Overlord”.

VII.1944 r. – z inicjatywy rosyjskiej na ziemiach polskich został utworzony Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego.

20.VII.1944 r. – doszło do nieudanego zamachu na Hitlera w Kętrzynie w Kwaterze Głównej Fuhrera w Prusach Wschodnich („Wilczy Szaniec“).

7-22.VIII.1944 r. – 1 Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka, przyczyniła się do okrążenia i zniszczenia silnego niemieckiego zgrupowania pancernego w rejonie Falaise.

25.VIII.1944 r. – Wyzwolenie Paryża przez aliantów.

1.VIII.–3.X.1944 r. – Powstanie Warszawskie.

17.X.–26.X.1944 r. – alianci przeprowadzili operację o kryptonimie „Market-Garden”.

3.IX.1944 r. – zostaje wyzwolona Bruksela.

IX.1944 r. – wojska radzieckie stanęły na prawym brzegu Wisły i zdecydowały się nie pomagać Polsce w walce przeciwko faszystą.

4.IX.1944 r. – ostateczne wycofanie się Finlandii z wojny.

17.I.1945 r. – Armia Czerwona wkroczyła do zburzonej Warszawy – zostaje wyzwolona.

18.I.1945 r. – wyzwolony zostaje Kraków.

IV.1945 r. – ostateczne wyzwolenie Włoch.

16.IV.1945 r. – Armia Czerwona rozpoczyna operację berlińską.

20.IV.1945 r. – II Front Białoruski zajął Szczecin.

21.IV.1945 r. – II Korpus zdobywa Bolonię.

25.IV.1945 r. – w Torgau nad Łabą doszło do spotkania wojsk amerykańskich i radzieckich.

2.V.1945 r. – Armia Czerwona zdobyła Berlin.

7/8.V.1945 r. – Niemcy złożyli na ręce aliantów swoją kapitulację w kwaterze Eisenhowera.

8/9.V.1945 r. – druga kapitulacja Niemiec – tym razem przed ZSRR (Żukow).

6 i 9.VIII.1945 r. – Zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki.8.VIII.1945 r. – Wypowiedzenie wojny Japonii przez ZSRR2.IX.1945 r. – Bezwarunkowa kapitulacja Japonii, koniec II wojny światowej.

28.XI-1.XII.1943 r. – Konferencja w Teheranie.

4-11.II.1945 r. – Konferencja w Jałcie.

25.IV-26.VI.1945 r. – Konferencja założycielska ONZ w San Francisco, podpisanie karty Narodów Zjednoczonych przez przedstawicieli 51 państw walczących z blokiem faszystowskim

17.VII-2.VIII.1945 r. – Konferencja w Poczdamie szefów rządów i ministrów sprawa zagranicznych USA, ZSRR i Anglii.