20-LECIE MIĘDZYWOJENNE

Kryterium polityczne 1918-1939:

 • do zamachu majowego 1926: wolność, przepisy zaborcze
 • po zapachu majowym 1926: prasa rządowa, satyryczna i opozycyjna

Kryterium statystyczne:

 • 1918-22 - Polska się tworzy, odbudowuje przemysł
 • 1923-29 - dynamiczny rozwój prasy, ok. 1-1,5mln nakładu, efemeryczne tytuły, rozwój życia politycznego, polityka=prasa, czasopisma specjalistyczne
 • 1929-34 - krach na giełdzie w NYC, upadają gazety
 • 1934-39 - odbudowa; nakłady 2-2,5mln; budowanie mediów, nakłady do 10k, budowa koncernów

W 20-leciu międzywojennym ukazało się ok. 20 tys. tytułów (rocznie ok. 2 500).

ok. 70% tytułów prędko upada

Warszawa dominuje: 40% tytułów

Rozwój prasy jest ściśle uzależniony od zaboru. Zabór pruski jest najbardziej rozwinięty. W zaborze rosyjskim największy analfabetyzm.

Poza Warszawą ważne dla prasy miasta:  Poznań, Wilno, Kraków, Łódź, Lwów

Znaczenie polskiej prasy w tym okresie:

 • integruje
 • partie polityczne organizują się
 • edukacja
 • funkcja rozrywkowa; tabloidy
 • utylitarny charakter prasy endecji; użyteczny, ma służyć partiom, przekonywać do poglądów, wytykać błędy opozycji, łączność z wyborcą, dyskusje parlamentarne
 • organizatorska działalność prasy
 • Prasa głosem kościoła; kościół przypomina o tożsamości, historii, moralności, „syndrom oblężonej twierdzy”; obrona przed lewakami

TYPOLOGIA PRASY POLSKIEJ

 • Dualistyczna struktura; sensacja (czerwoniaki, prasa czerwona - tytuły na czerwono), polityka
 • Rozwój prasy literackiej
 • Dominowały miesięczniki (4 tys nakładu), potem tygodniki (3 tys)

Uwarunkowanie społeczne:

 • 65% Polaków mieszka na wsi
 • 64% to Polacy, reszta - mniejszości
 • Kryzys gospodarczy uderza najpierw wieś
 • Słaba instrastruktura komunikacyjna i poligraficzna (drukarnie)
 • Ponad 30% ludności to mniejszości narodowe; bojkoty, antysemityzm
 • 1,5 mln osób wykształconych na 34mln; prasa to atrybut ludzi inteligentnych. Ogranicza to rozwój prasy
 • Analfabetyzm, brak pieniędzy, brak nawyku czytania
 • Problem „geografii prasowej” oddziedziczony po zaborcach

Typologia prasy - prawo:

Do 1923:

 • wolnościowy model
 • brak ograniczeń wysyłki
 • przepisy zaborcze

Do 1939:

 • Konstytucja kwietniowa 1935
 • granicą wolności słowa jest dobro powszechne, wszystko można pod to podpiąć
 • Piłsudzki nie lubi mediów; nie czyta gazet, twierdzi, że prasa tylko szkodzi
 • konfiskaty, naloty, dekret prasowy prezydenta ‘38

Dekret: powodował likwidacje tytułów, władze mogły konfiskować gazety, nie można krytykować Piłsudzkiego

Jak wyglądało dziennikarstwo?

sztuka, polityka, kryminał - specjalny typ ludzi

dziennikarz - artysta, krytycyzm, własne poglądy, dziennikarze i literaci się rozchodzą

Powstają szkoły dziennikarskie.

ok. 3 500 dziennikarzy

dziennikarz to wytworny mężczyzna, 6% kobiet w zawodzie, narzekano na wykształcenie dziennikarzy: lekkomyślność, brak faktów; są gazety, ale nie ma prasy