Na początku omówię pokrótce przyczyny powstania listopadowego, które wybuchło 29 listopada 1830 roku Ruszyo szturmem na Belweder, siedzibę Księcia Konstantego, ale nie udało się to powstańcom. Główne przyczyny powstania to:

- Rosja łamała zasady konstytucji, ograniczała autonomię Polski,

- oddziaływanie europejskich ruchów narodowo-wyzwoleńczy na Polaków,

- rusyfikacja, niszczenie tego co polskie pod zaborem rosyjskim,

- sytuacja polskiej oświaty, wojska i administracji pod zaborem,

- zwycięstwo rewolucji francuskiej, postępowość,

- zachowanie cara wobec rewolucji belgijskiej,

- chęć niesienia pomocy Belgom w rewolucji przez wojsko polskie wbrew caru.

- możliwość odkrycia spisku.

Skutki wybuchu tegoż powstania listopadowego były następujące:

- doszło do zjawiska na światową skalę, mam tu na myśli wielką emigrację,

- na emigracji byli zarówno mieszczaństwo, szlachta, jak i polscy inteligenci, artyści, a nawet chłopstwo i wojacy,

- ośrodkiem emigracyjnym był przede wszystkim Paryż, aczkolwiek Polacy rozjechali się też do Wielkiej Brytani, Szwajcarii, Hiszpani, czy Stanów Zjednoczonych.

- w Wielkiej Emigracji wzięło udział oko dziesięciu tysięcy ludzi,

- nastąpiło przewartościowanie dotychczasowych koncepcji, opracowywano nowe ideologie, nowe programy i ruchy polityczne,

- namiestnikiem Królestwa Polskiego i księciem warszawskim został Paskiewicz,

- byliśmy okupowani przez wojska radzieckie,

- powstała Cytadela Warszawska, w której więziono niewinnych ludzi,

- zmuszano żołnierzy polskich do służby w rosyjskim wojsku,

- zlikwidowano armię polską,

- ludzi wysyłano na Sybir, albo karę śmierci. Dotyczyło to przede wszystkim uczestników sprzysiężenia podchorążówki, członków sejmowych i rządowych,

- konfiskowano majątki ziemskie,

- nie obowiązywała już konstytucja tylko Statut Organiczny z 1832 roku.

- zgodnie ze Statutem Królestwo miało należeć do cesarstwa, mimo pewnej autonomii administracyjnej, nie było już sejmu tylko Rada Administracyjna, wkrótce bo w roku 1841 zlikwidowano Radę Stanu,

- Królestwo Polskie zgodnie z umową powinno mieć swoją "skarbówkę", ale tak nie było,

- Polaków pozbawiono wolności słowa, w ogóle wolności obywatelskiej i narodowej,

- Rosja wprowadziła cenzurę i rządy policyjne, zaś administrację prowadzili Polacy ogłupieni i lojalni wobec carskiej Rosji.

- pozamykano polskie uczelnie, takie jak Uniwersytet Warszawski, czy Akadmie Wileńską etc.,

- Towarzystwo Przyjaciół Nauk przestało istnieć,

- niszczono biblioteki, wywożąc z kraju cenne księgozbiory,

- zamknięto bardzo dużo szkół średnich,

- polska oświata była na bardzo byle jakim poziomie,

- ocenzurowano prasę, a nawet uniemożliwiono wydawanie bardziej postępowych czasopism,

- nie można było czytać książek Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego,

- wprowadzano cła na rzeczy eksportowane z kraju do Rosji, co spowodowało zahamowanie polskiego przemysłu głównie wełnianego i eksportu sukna.