1. Plemiona słowiańskie z grupy zwanej polskimi to m.in.: zamieszkujący nad górną Wisłą Wiślanie, Polanie mający swe siedziby nad Wartą i Notecią (dwa największe plemiona) oraz: plemiona śląskie (m.in. Ślężanie, Dziadoszanie, Opolanie, Gołęszyce) zamieszkujące nad górną Odrą, Mazowszanie (znad środkowego biegu Wisły), Pomorzanie.

2. Państwo Mieszka I: ten władca z dynastii Piastów jest pierwszym władcą Polski poświadczonym historycznie. Około połowy X wieku zjednoczył Wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze, Ziemię Łęczycką, Kujawy oraz prawdopodobnie Pomorze Gdańskie. Pod koniec X wieku (zmarł w 990 roku) przejął kontrolę nad Śląskiem.

3.Chrzest Polski w 966 roku: aby uchronić państwo przed zależnością od Niemiec, książę zdecydował się przyjąć chrzest z rąk czeskich. W roku 965 poślubił księżniczkę Dobrawę, córkę Bolesława I. W roku następnym przyjął chrzest i rozpoczął chrystianizację państwa, która ciągnęła się przez kilka wieków (pozostały ukryte kulty pogańskie). W wyniku chrztu utworzono misyjne biskupstwo, które objął w 968 roku pierwszy biskup na ziemiach polskich - Jordan. Władca polski został mianowany "przyjacielem cesarskim" i jako taki traktowany był na równi z innymi władcami zachodnimi.

Wykształceni kapłani przybywający do kraju przynieśli ze sobą pismo, oraz podstawy kancelarii. Początkowo jedynie oni prowadzili państwową dyplomację.