ASTON Francis William (1877 - 1945) - fizyk i chemik brytyjski, odkrywca i badacz izotopu uranu, wynalazca spektrografu masowego w 1925 roku odznaczony Nagrodą Nobla.

BABBAGE Charles (1792 - 1871) - brytyjski matematyk i wynalazca, autor projektów maszyn liczących, będących prototypami współczesnego komputera.

BAIRD John Logie (1888 - 1946) - wynalazca angielski, jeden z twórców techniki telewizyjnej. W 1924 r. zbudował telewizor. W 1926 r. wynalazł noktowizor. W 1928 r. dokonał przekazu obraz telewizyjnego z Europy do Ameryki. W 1939 r. opracował projekt telewizji kolorowej.

BELL Alexander Graham(1847 - 1922) - fizyk i fizjolog amerykański, wynalazca telefonu.

BENZ Carl Friedrich (1844 - 1929) - niemiecki konstruktor i przemysłowiec, wynalazca silników spalinowych i pierwszego (3-kołowego) samochodu z silnikiem benzynowym. Założyciel firmy Benz & Co, z której (po fuzji z zakładami G. Daimlera) powstały zakłady Daimler-Benz, produkujące samochody marki Mercedes.

BRAUN Karl Ferdinand (1850 - 1918) - fizyk niemiecki, autor prac z zakresu radiotelegrafii, termoelektryczności i elektrolizy. Wynalazł lampę elektronową (tzw. lampę Brauna), detektor kryształkowy i antenę ramową, a za prace w dziedzinie telegrafii bezprzewodowej w 1909 roku otrzymał Nagrodę Nobla.

BULLOCK William (1813 - 1867) - wydawca i wynalazca amerykański, który opatentował maszynę rotacyjną (do dwustronnego drukowania gazet), która doprowadziła do rewolucji w przemyśle poligraficznym.

BUSH Vannevar (1890 - 1974) - amerykański inżynier, projektant maszyny do przechowywania i wyszukiwania powiązanych ze sobą porcji informacji (naśladującej działanie pamięci ludzkiej). Uważany jest za ojca koncepcji sieci komputerowych i hipertekstu.

CHADWICK Sir James (1891 - 1974) - fizyk brytyjski; odznaczony nagrodą Nobla odkrywca neutronu. W czasie II wojny światowej prowadził prace związane z budową bomby atomowej.

COCKCROFT John Douglas (1897 - 1967) - fizyk brytyjski, Noblista, który przeprowadził pierwszą reakcję jądrową.

DEWAR Sir James (1842 - 1923) - chemik i fizyk brytyjski, jeden z pionierów techniki niskich temperatur. W 1891 roku skonstruował urządzenie do otrzymywania ciekłego tlenu, a w 1892 - naczynie do przechowywania skroplonych gazów i otrzymał ciekły wodór, a rok później - wodór w stanie stałym. Zajmował się też badaniami nad promieniotwórczością.

DIESEL Rudolf (1858 - 1913) - inżynier niemiecki, konstruktor silników spalinowych, który zbudował pierwszy, wysokoprężny silnik na olej napędowy o samoczynnym zapłonie, szeroko rozpowszechniony w przemyśle i transporcie.

FLOREY Howard Walter (1898 - 1968) - brytyjski chemik i lekarz patolog, pracujący nad produkcją penicyliny na szeroką skalę. W 1945 roku wyróżniony Nagrodą Nobla.

HAHN Otto (1879 - 1968) - niemiecki fizyko-chemik, badacz pierwiastków promieniotwórczych, odkrywca mezotoru 1 i 2, protaktynu i zjawiska izomerii jądrowej. W 1938 roku dokonał pierwszej reakcji rozszczepienia jądra atomowego, za co otrzymał Nagrodę Nobla.

MAREY Etiienne Jules (1830 - 1904) - fizjolog francuski, który opracował kilka graficznych metod rejestracji procesów fizjologicznych i chronofotograf (służący do rejestrowania ruchu poprzez zdjęcia kolejnych jego faz w określonych odstępach czasu).

MORSE Samuel (1791 - 1872) - amerykański wynalazca, który zbudował pierwszy elektromagnetyczny aparat telegraficzny i w roku 1837 stworzył dla niego specjalny alfabet (tzw. "alfabet Morse'a).