Wiek dziewiętnasty nazywany jest często "wiekiem nauki". Nic dziwnego, skoro to właśnie w wieku dziewiętnastym nauka dokonała swoich pierwszych wielkich odkryć, rozwinęła się i zaczęła realnie oddziaływać na codzienne życie człowieka. Ogromny jej rozwój spowodował, że zaczęła wpływać też na kulturę, osłabiając nawet niekiedy znaczenie religii. Jedną z przyczyn tego rodzaju zmian była Rewolucja Przemysłowa, która zainicjowała gigantyczny postęp.

Medycyna

Dla życia społecznego ogromne znaczenie miały odkrycia z dziedziny nauk medycznych. Opracowanie zasad aseptyki ( sterylizacja Sterylizacja wyjaławianie. Usuwanie wszelkich drobnoustrojów, także ich form przetrwalnych czynnikami fizycznymi, np. poprzez gotowanie, parę wodną pod ciśnieniem (w autoklawach) lub promieniowanie ... Czytaj dalej Słownik biologiczny narzędzi chirurgicznych) i przechowywania żywności (np. pasteryzacja Pasteryzacja metoda sterylizacji (wyjaławiania) polegająca na jednorazowym podgrzaniu płynu do temperatury 60-80°C i natychmiastowym jego ochłodzeniu. W czasie p. giną formy wegetatywne bakterii i ... Czytaj dalej Słownik biologiczny mleka), wynalezienie szczepionek oraz skutecznych leków (aspiryna, antybiotyki) było prawdziwym "kamieniem milowym" w dziejach ludzkości - wydłużyło średnią długość życia ludzi i zmniejszyło śmiertelność na choroby zakaźne. Gruźlica przestała oznaczać wyrok śmierci.

Inne odkrycia:

Badacz
Odkrycie

Tadeusz Tadeusz T. Borowski Opowiadania, bohater główny i narrator
Wygląd: młody chłopak, niewiele wiadomo o jego wyglądzie, bo to on jest narratorem opowiadań
Życiorys: W Pożegnaniu z Marią jest ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Browicz

Zarazek duru brzusznego

Robert Robert J. Andrzejewski Bramy raju, bohater drugoplanowy; syn młynarza z Cloyes, zakochany bez wzajemności w Maud
Wygląd: Był "silny i skupiony, cały był spokojem i to, co mówił, też ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Koch

Zarazki gruźlicy i cholery

Ludwik Pasteur

Zarazki dżumy, dyfterytu i tężca

Shitsaburo Kitasako

Zarazki dyzenterii

Fizyka

Odkrycie w 1895 roku przez Wilhelma Konrada Roentgena promieniowania elektromagnetycznego (przez niego nazwanego "promieniami X") przyczyniło się znacznie do rozwoju fizyki i medycyny. Wkrótce potem Maria Maria Z. Krasiński Nie-boska komedia, bohaterka epizodyczna; żona Henryka, kobieta wierna, kochająca. Jest to osoba przeciętna, najważniejsza dla niej jest rodzina i miłość. Nie rozumie męża, jej ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Skłodowska - Curie (wraz z mężem Piotrem Curie ) odkryła dwa pierwiastki promieniotwórcze (rad i polon).

W roku 1905 Albert Albert J. W. Goethe Cierpienia młodego Wertera, bohater epizodyczny; narzeczony, a potem mąż Lotty, ukochanej Wertera. Jest to mężczyzna poważny i dojrzały. Kocha Wertera jak brata, jest jego ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Einstein opublikował pierwsze dzieło dotyczące Teorii Względności.

Prasa i powieści

Rozwojowi wszystkich dziedzin dziewiętnastowiecznej nauki, towarzyszył rozkwit piśmiennictwa. Walka z analfabetyzmem poszerzyła grono Grono kwiatostan o silnie skróconej i zgrubiałej osi głównej. Kwiaty są gęsto osadzone, np. u konwalii.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
ludzi czytających. Wzrosło społeczne zapotrzebowanie zarówno na literaturę, jak i na prasę codzienną. Ta ostatnia stała się zresztą również nośnikiem literatury - zapanowała moda na rozpowszechnianie nowych powieści poprzez drukowanie ich fragmentów (kolejnych odcinków) w cieszących się coraz szerszym gronem czytelników gazetach codziennych. Zawód pisarza zyskał na prestiżu, a całe stulecie zyskało miano nie tylko "wieku węgla i pary", ale także: "wieku powieści".

W tym okresie tworzyli m.in.: Horoniusz Balzac (" Ojciec Ojciec S. Wyspiański Wesele, bohater epizodyczny; jest to rozsądny, realnie patrzący na świat chłop. Cieszy się, że udało mu się dobrze wydać córki za mąż, choć rozumie, że małżeństwa z ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Goriot", "Stracone złudzenia"), Karol Karol F. Kafka Proces, bohater epizodyczny; wuj Józefa K., obywatel ziemski z prowincji, jest zaniepokojony procesem Józefa K., bo boi się że wpłynie on ujemnie na sytuację rodziny. Chce pomóc ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Dickens ("Oliver Twist", "Nicholas Nickleby", "Dawid Copperfield", "Ciężkie czasy", "Wielkie nadzieje", cykl "Opowieści wigilijnych"), Lew Tołstoj ("Wojna i pokój", " Anna Anna A. Domańska Paziowie króla Zygmunta, bohaterka epizodyczna; królewna, sierota po Barbarze Zapolyi. Zmarła w wieku 4 lat.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
Karenina", "Zmartwychwstanie", "Ciemna potęga", "Opowiadania sewastopolskie"), Bolesław Prus ("Katarynka", "Kamizelka", "Anielka", "Lalka", "Emancypantki", "Faraon"), Henryk Henryk Pieśń o Rolandzie, bohater epizodyczny; bratanek Ryszarda Starego, jeden z doradców Karola.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
Sienkiewicz ("Ogniem i mieczem", "Potop", "Pan Wołodyjowski", "Krzyżacy", "Quo Vadis") i  Eliza Eliza Molier Skąpiec, bohaterka drugoplanowa; córka Harpagona, siostra Kleanta, poczciwa, dobra, ale naiwna, jest w o wiele gorszej sytuacji niż brat. Jako młodziutka dziewczyna nie jest samodzielna, a ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum Orzeszkowa ("Marta", "Maria", "Cham", "Nad Niemnem", "Pamiętnik Wacławy", "Meir Ezofowicz").

Automobile i aeroplany

Zaprzęgi konne największą popularnością cieszyły się tylko do połowy wieku dziewiętnastego. Dynamiczny rozwój nauki spowodował, że  ludzie Ludzie J. R. R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem, bohater zbiorowy; ludzie Trzeciej Epoki są zupełnie podobni do ludzi współczesnych. Tak jak dzisiaj zdarzają się wśród nich postacie ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum od środków transportu zaczęli oczekiwać większej wygody, szybkości, pojemności i wytrzymałości. Pojawiły się więc pierwsze konstrukcje silników spalinowych.

Najważniejsze wynalazki i wydarzenia z dziejów motoryzacji (na przełomie XIX i XX wieku) prezentuje poniższa tabelka:

Osoba

Dokonanie

K.F.Benz & G. Daimler

Silnik spalinowy

R. Diesel

Wysokoprężny silnik spalinowy

Henry Ford

Produkcja Produkcja zorganizowana działalność ludzi polegająca na wytwarzaniu dóbr materialnych oraz świadcząceniu usług, służąca zaspokojeniu potrzeb.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
samochodu Ford

Bracia Wright

Loty samolotami z silnikiem spalinowym