Wiek dziewiętnasty nazywany jest często "wiekiem nauki". Nic dziwnego, skoro to właśnie w wieku dziewiętnastym nauka dokonała swoich pierwszych wielkich odkryć, rozwinęła się i zaczęła realnie oddziaływać na codzienne życie człowieka. Ogromny jej rozwój spowodował, że zaczęła wpływać też na kulturę, osłabiając nawet niekiedy znaczenie religii. Jedną z przyczyn tego rodzaju zmian była Rewolucja Przemysłowa, która zainicjowała gigantyczny postęp.

Medycyna

Dla życia społecznego ogromne znaczenie miały odkrycia z dziedziny nauk medycznych. Opracowanie zasad aseptyki (sterylizacja narzędzi chirurgicznych) i przechowywania żywności (np. pasteryzacja mleka), wynalezienie szczepionek oraz skutecznych leków (aspiryna, antybiotyki) było prawdziwym "kamieniem milowym" w dziejach ludzkości - wydłużyło średnią długość życia ludzi i zmniejszyło śmiertelność na choroby zakaźne. Gruźlica przestała oznaczać wyrok śmierci.

Inne odkrycia:

Badacz
Odkrycie

Tadeusz Browicz

Zarazek duru brzusznego

Robert Koch

Zarazki gruźlicy i cholery

Ludwik Pasteur

Zarazki dżumy, dyfterytu i tężca

Shitsaburo Kitasako

Zarazki dyzenterii

Fizyka

Odkrycie w 1895 roku przez Wilhelma Konrada Roentgena promieniowania elektromagnetycznego (przez niego nazwanego "promieniami X") przyczyniło się znacznie do rozwoju fizyki i medycyny. Wkrótce potem Maria Skłodowska - Curie (wraz z mężem Piotrem Curie ) odkryła dwa pierwiastki promieniotwórcze (rad i polon).

W roku 1905 Albert Einstein opublikował pierwsze dzieło dotyczące Teorii Względności.

Prasa i powieści

Rozwojowi wszystkich dziedzin dziewiętnastowiecznej nauki, towarzyszył rozkwit piśmiennictwa. Walka z analfabetyzmem poszerzyła grono ludzi czytających. Wzrosło społeczne zapotrzebowanie zarówno na literaturę, jak i na prasę codzienną. Ta ostatnia stała się zresztą również nośnikiem literatury - zapanowała moda na rozpowszechnianie nowych powieści poprzez drukowanie ich fragmentów (kolejnych odcinków) w cieszących się coraz szerszym gronem czytelników gazetach codziennych. Zawód pisarza zyskał na prestiżu, a całe stulecie zyskało miano nie tylko "wieku węgla i pary", ale także: "wieku powieści".

W tym okresie tworzyli m.in.: Horoniusz Balzac ("Ojciec Goriot", "Stracone złudzenia"), Karol Dickens ("Oliver Twist", "Nicholas Nickleby", "Dawid Copperfield", "Ciężkie czasy", "Wielkie nadzieje", cykl "Opowieści wigilijnych"), Lew Tołstoj ("Wojna i pokój", "Anna Karenina", "Zmartwychwstanie", "Ciemna potęga", "Opowiadania sewastopolskie"), Bolesław Prus ("Katarynka", "Kamizelka", "Anielka", "Lalka", "Emancypantki", "Faraon"), Henryk Sienkiewicz ("Ogniem i mieczem", "Potop", "Pan Wołodyjowski", "Krzyżacy", "Quo Vadis") i Eliza Orzeszkowa ("Marta", "Maria", "Cham", "Nad Niemnem", "Pamiętnik Wacławy", "Meir Ezofowicz").

Automobile i aeroplany

Zaprzęgi konne największą popularnością cieszyły się tylko do połowy wieku dziewiętnastego. Dynamiczny rozwój nauki spowodował, że ludzie od środków transportu zaczęli oczekiwać większej wygody, szybkości, pojemności i wytrzymałości. Pojawiły się więc pierwsze konstrukcje silników spalinowych.

Najważniejsze wynalazki i wydarzenia z dziejów motoryzacji (na przełomie XIX i XX wieku) prezentuje poniższa tabelka:

Osoba

Dokonanie

K.F.Benz & G. Daimler

Silnik spalinowy

R. Diesel

Wysokoprężny silnik spalinowy

Henry Ford

Produkcja samochodu Ford

Bracia Wright

Loty samolotami z silnikiem spalinowym