Geografia jest nauką zajmującą się opisem i badaniem zjawisk zachodzących na powierzchni Ziemi. Dzieli się ją na:

  • geografię fizyczną - zajmującą się opisem i wyjaśnieniem zjawisk i procesów zachodzących bez udziału człowieka.
  • geografię regionalną - zajmującą się opisem i analizą zjawisk (zarówno fizycznych jak i społeczno-ekonomicznych) zachodzących w obrębie danego regionu.
  • geografię społeczno-ekonomiczną - zajmującą się badaniem działalności człowieka.

Do głównych zadań geografii należy:

  • opisywanie zjawisk i procesów,
  • diagnozowanie zjawisk,
  • przewidywanie kierunków zmian mogących wystąpić w środowisku geograficznym,
  • podejmowanie decyzji dotyczących problemów lokalnych i globalnych.