Polska

1768 - zawiązanie konfederacji w Barze

1772 - I rozbiór Polski

1788 -1792 - Sejm Wielki

3 V 1791- uchwalenie Konstytucji 3 Maja

1793 - II rozbiór Polski

1794 - Powstanie Kościuszkowskie

1795 - III rozbiór Polski

1796 - powstanie Legionów Polskich

29 XI 1830 - Powstanie Listopadowe

1846 - powstanie krakowskie

1848 -1849 - Wiosna Ludów

22/23 I 1863 - wybuch Powstania Styczniowego

1914 -1918 - I wojna światowa

11 XI 1918 - pierwszy dzień niepodległości

17 XI 1918 - powołanie pierwszego rządu (premier: Jędrzej Moraczewski)

27 XII 1918 - wybuch Powstania Wielkopolskiego

II 1919 - początek wojny polsko-bolszewickiej

13-25 VIII 1920 - bitwa warszawska (tzw. "cud nad Wisłą")

17 III 1921 - uchwalenie konstytucji marcowej

18 III 1921 - podpisanie pokoju z Rosją w Rydze - zakończenie wojny

9 XII 1922 - wybór Gabriela Narutowicza na pierwszego prezydenta Polski

16 XII 1922 - udany zamach na prezydenta Narutowicza

20 XII 1922 - wybór Stanisława Wojciechowskiego na prezydenta Polski

12-15 V 1926 - zamach majowy - przejęcie władzy przez piłsudczyków

23 IV 1935 - uchwalenie konstytucji kwietniowej

12 V 1935 - śmierć Józefa Piłsudskiego

1 IX 1939 - napaść Niemiec na Polskę

17 IX 1939 - napaść ZSRR na Polskę

17/18 IX 1939 - rząd polski ucieka do Rumunii

28 IX 1939 - kapitulacja twierdzy Warszawa

IV 1943 - powstanie w getcie warszawskim

1 VIII - 2 X 1944 - powstanie warszawskie

19 I 1947 - pierwsze wolne wybory do Sejmu Ustawodawczego

19 II 1947- uchwalenie Małej Konstytucji

XII 1970 - początek akcji strajkowych w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Elblągu

VI 1976- strajki w Radomiu, Ursusie i Płocku,

VI 1979- pierwsza wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce

13 XII 1981 - wprowadzenie stanu wojennego

1983 - zniesienie stanu wojennego

6 II - 5 IV 1989 - obrady Okrągłego Stołu

4VI 1989 - wybory parlamentarne tzw. kontraktowe

12 IX 1989 - pierwszy niekomunistyczny rząd z Tadeuszem Mazowieckim na czele

XI 1990 - pierwsze powszechne wybory prezydenckie - zwycięstwo Lecha Wałęsy

22 XII 1990 - zaprzysiężenie Lecha Wałęsy na prezydenta

Świat

1VIII 1914 -Niemcy wypowiadają wojnę Rosji

3 VIII 1914 - Niemcy wypowiadają wojnę Francji

4 VIII 1914 - Wielka Brytania wypowiada wojnę Niemcom

1 II 1917- rozpoczęcie przez Niemcy wojny podwodnej

6-7 XI 1917 (24-25X) - rewolucja październikowa w Rosji

3 XI 1918 - początek rewolucji w Niemczech

11 XI 1918 - podpisanie rozejmu w Compiegne (Francja)

30 I 1933 - Adolf Hitler kanclerzem Niemiec

3 IX 1939- Wielka Brytania i Francja wypowiadają Niemcom wojnę

14 VI 1940 - wkroczenie wojsk niemieckich do Paryża

22 VI 1941 -agresja Niemiec na ZSRR

7 XII 1941 -bombardowanie bazy Pearl Harbour przez lotnictwo japońskie; USA rozpoczyna wojnę z Japonią

1 I 1942 - proklamacja Deklaracji Narodów Zjednoczonych

XI 1942 - początek bitwy stalingradzkiej (front wschodni - przełom)

30 IV 1945 - Adolf Hitler i Ewa Braun popełniają samobójstwo

8 V 1945 - bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy

6 VIII 1945 - zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki

2 IX 1945 - kapitulacja Japonii

4 IV 1949 - podpisanie aktu powołania Paktu Północnoatlantyckiego (NATO)

5 III 1953 - śmierć Józefa Stalina

VIII 1961 - budowa muru berlińskiego

1965 - wybuch wojny w Wietnamie

20 VIII 1969 - Neil Armstrong na Księżycu jako pierwszy człowiek

16 X 1978 - wybór Karola Wojtyły na papieża

9 XI 1989 - zniszczenie muru berlińskiego

7 II 1992 - traktat o utworzeniu Unii Europejskiej

1999 - akcesja Polski, Czech i Węgier do NATO