Na ostatniej lekcji historii oglądaliśmy film naukowy pt. Renesans i odkrycia geograficzne z serii Dzieje cywilizacji. Był on poświęcony epoce wielkich odkryć geograficznych oraz renesansu i trwał ok. 40 minut. Dzieło to zostało oparte na wykładzie profesora uniwersytetu kalifornijskiego.

W pierwszych chwilach prowadzący przybliża nam pojęcie renesansu. Równocześnie zadaje pytanie retoryczne czy odrodzenie było tylko nową erą sztuki, literatury i nauki, czy zwyczajnym okresem średniowiecza? Dowiadujemy się także, że nazwę tego kierunku nikt nie wymyślił, ale została ona udowodniona na podstawie obserwacji wielkich mistrzów tamtego czasu. W renesansie udawało się dokładnie naśladować sztukę antyczną. Filmowcy doskonale ukazali nam wynalazki od busoli, kołowrotka poprzez taczki, guzik, mapy, aż do druku. Podczas projekcji usłyszeliśmy wiele rzeczy o mistrzach tj. Erazm z Rotterdamu, Giotto, Nicole Nachielelli, Michał Anioł, Jan Gutenberg. W filmie jest ukazane bardzo dużo kolorowych scen, które przedstawiają piękne budowle np. Bazylika św. Piotra w Rzymie, a także cudowne obrazy i freski z tego okresu.

Po omówieniu renesansu profesor przechodzi do wielkich odkryć geograficznych. Wspomina on o mentalności ludzkiej jaką zrodziły te wyprawy, ale i również o ekspansji przez nie wywołane. Z filmu wynika wiele skutków i przyczyn odkryć. Doskonale wykonane sceny z dziejów średniowiecznej żeglugi wprowadzały widza w prawdziwy świat odkryć geograficznych, a nauki, których udziela nam profesor nakłoniły nas do rozważań i przybliżyły  nam nie tylko te wydarzenia, ale i postacie tj. Ferdynand Magellan, Krzysztof Kolumb czy też Vasco da Gama.

Film ten doskonale nakręcony był dla nas wspaniałą lekcją. Rzeczy, które został w nim ukazane na długo zostaną w mojej pamięci i posłużą mi w dalszym zdobywaniu wiedzy.