Habsburgowie to dynastia niemiecka panująca w latach 1273-1780.

Habsburgowie - dojście do władzy

Dynastia Habsburgów uzyskała znaczne wpływy podczas trwającego w latach 1254-73 wielkiego bezkrólewia w Niemczech. Po jego zakończeniu królem został wybrany hrabia Rudolf, przyjmując imię Rudolf I. Walki, jakie prowadził z Przemysłem I Ottokarem spowodowały pozyskanie nowych ziem przez Habsburgów: Styrii, Austrii, Karyntii i Kariny, ale w 1308 r. dynastia została odsunięta od panowania w kraju na 130 lat.

W 1438 r. Habsburgowie odzyskali tron królewski: wstąpił nań książę Albrecht II. Jego następca, Fryderyk III, w 1452 r. został koronowany na cesarza.

Habsburgowie - hegemonia w Europie

Polityka zagraniczna Habsburgów spowodowała znaczne powiększenie ich wpływów w Europie: na mocy układu Maksymiliana I z Zygmuntem I Starym korony węgierska i czeska po śmierci Ludwika Jagiellończyka miały należeć do Habsburgów, a Niderlandy stawały się ich własnością w wyniku małżeństw syna Maksymiliana I z Marią.

Z kolei w wyniku małżeństwa Filipa I Pięknego z królową Kastylii-Joanną, Karol V obrany został jednocześnie cesarzem i królem Hiszpanii (wraz z podległymi koloniami). Za czasów Karola V doszło do wyodrębnienia dwóch linii Habsburgów. Po jego abdykacji władzę w Austrii, Czechach i na Węgrzech sprawował Ferdynand I, dając początek linii austriackiej, natomiast w Hiszpanii, Niderlandach, Księstwie Mediolanu i Królestwie Neapolu rządził Filip II, tworząc linię hiszpańską.

Próba zjednoczenia krajów niemieckich pod egidą Habsburgów nigdy nie powiodła się. Po wojnie trzydziestoletniej Habsburgowie zmuszeni byli zaakceptować ich odrębność i własną politykę zagraniczną.

Habsburgowie - zakończenie panowania dynastii

W 1713 r., wobec zagrożenia wygaśnięcia linii męskiej rodu, Karol VI ogłosił tzw. sankcję pragmatyczną. Przewidywała ona dziedziczenie i objęcie tronu przez linię żeńską - najbliższą krewną ostatniego z rodu.

Sankcja ta weszła w życie już po śmierci Karola VI w 1740 r., kiedy tron objęła Maria Teresa. Ona i jej małżonek Franciszek I Lotaryński stali się założycielami nowej dynastii: Habsbursko-Lotaryńskiej, która panowała w Austrii, Czechach i Węgrzech do zakończenia I wojny światowej.