1488 r.- Bartolomeu Diaza dopłynoł do ,,Przylądka Dobrej Nadzieji''

1492 r.- Krzyszto Kolumb  odkrył Amerykę

1498 r.- Vasco da Gama dopłyną do Indi

1502 r.-Amerio Vespucciego dopłyną i opisał Amerykę ( to od jego imienia nazwano Amerykę)

1519-1522 r.- Ferdynanda Magdallena opłyną kulę ziemską