Metameria (segmentacja) jest cechą budowy zwierzęcego organizmu, polegającą na podziale ciała wzdłuż głównej, przednio- tylnej osi na cały szereg powtarzających się odcinków (metamery, segmenty, somity lub człony), które są do siebie podobne i zawierają podobny zestaw narządów.

Zwierzętami o budowie metamerycznej są pierścienice oraz stawonogi, u których segmentacja ciała jest zupełna, obejmująca całe ciało (metameria całkowita). Natomiast np. pazurnice cechują się metamerią zewnętrzną - obejmuje jedynie odnóża, czy pokrycie ciała. Istnieje też metameria wewnętrzna, nie przejawiająca się na zewnątrz, np. u mięczaków, wstężnic, a także u strunowców (w budowie układu krwionośnego, mięśniowego, kręgosłupa oraz rdzenia kręgowego).

Segmentacja może być homonomiczna, kiedy człony ciała (w większości) są takie same (dżdżownica), bądź heteronomiczna - poszczególne segmenty są zróżnicowane pod względem budowy, czy funkcji (pijawka).

Pierścienice - ich ciało podzielone jest na pierścienie. Kształt ciała - wydłużony, obły, choć grzbieto-brzusznie lekko spłaszczony. Powłoka ciała - wór skórno-mięśniowy, pokryty oskórkiem. Układ krwionośny typu zamkniętego, utworzony przez naczynia grzbietowe (w nich krew płynie do przodu ciała) oraz naczynia brzuszne (krew płynie w kierunku tylnym), połączone za sobą naczyniami okrężnymi. Serca brak, które zastępują rytmiczne skurcze mięśni. Krew jest barwna. Układ pokarmowy - dobrze wykształcony, ciągnie się poprzez wszystkie segmenty. Układ wydalniczy typu metanefrydialnego (sprawne usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii, osmoregulacja). Układ nerwowy - zwoje mózgowe, obrączka okołoprzełykowa oraz dwa pnie nerwowe (leżą w brzusznej części, połączone dwoma zwojami w każdym z segmentów). Wewnątrz jam ciała - nieściśliwy płyn. Skurcze mięśni okrężnych oraz podłużnych powodują skracanie (pogrubianie) segmentu lub wydłużanie (zwężanie), dzięki czemu mogą się poruszać, np. dżdżownice.

Wieloszczety - nazwa od umieszczonych na całym ciele pranóży ze sztywnymi szczecinkami - pomocne przy oddychaniu, poruszaniu się, czy zakopywaniu w piasku. Mają też czułki oraz głaszczki. Prowadzą osiadły tryb życia (obudowują się rurkami ochronnymi) lub przemieszczają się po dnie, a żyją przeważnie w morzu. Większość to drapieżniki, ich otwór gębowy jest zaopatrzony w ostre szczęki. Są rozdzielnopłciowe, w rozwoju pojawia się larwa - trochofora.

Skąposzczety - przedstawicielem są dżdżownice, u których z uwagi na tryb życia (w glebie) brak czułków, parapodiów oraz oczu. Mają natomiast szczecinki. Obojnaki z zapłodnieniem krzyżowym, występuje siodełko (skórne zgrubienie służące rozmnażaniu), rozwój prosty.

Pijawki - posiadają grzbieto-brzusznie spłaszczone ciało zakończone przyssawką (lub dwoma), służące do przytwierdzenia do podłoża lub wbicia w skórę ofiary. Dzięki umięśnionej gardzieli oraz przełykowi mogą ssać płyny ustrojowe żywicieli. Wydzielana hirudyna zapobiega skrzepnięciu krwi oraz umożliwia jej zmagazynowanie w specjalnych uchyłkach żołądka. Układu oddechowego nie mają. Są obupłciowe, posiadają siodełko.

Stawonogi - obejmują najwięcej gatunków zwierząt. Ciało - podzielone na zróżnicowane segmenty, z członowanymi (połączonych stawami) odnóżami (przednia para to narząd gębowy) i ze szkieletem zewnętrznym. Posiadają mięśnie - tylko poprzecznie prążkowane. Układ krążenia - otwarty, jest serce. Układ pokarmowy zbudowany z jelita podzielonego na odcinek przedni, środkowy oraz tylny. Żołądek jest podzielony na część żującą oraz część filtrującą. Wydalanie - metanefrydia, cewki Malpighiego. Układ nerwowy - łańcuszkowy lub drabinkowy, tendencja do centralizacji. Występuje też układ dokrewny - produkuje hormony linienia oraz wzrostu. Są rozdzielnopłciowe z rozwojem prostym lub złożonym.

Szczękoczułkowce - nie mają wyodrębnionej głowy, za to jest głowotułów. Brak również czułków, zamiast tego mają przekształcone odnóża - szczękoczułki, które są narządem chwytnym oraz rozdrabniają zdobycz. Drugą parą odnóży są nogogłaszczki - narząd dotyku. Mają również 4 pary odnóży krocznych. Są drapieżne, posiadają żołądek ssący oraz gruczoły jadowe. Oddychają płucami lub tchawkami. Wydalają cewkami Malpighiego i gruczołami biodrowymi. Należą tu m.in.: pająki, skorpiony, roztocza.

Tchawkodyszne - układ oddechowy stanowią tchawki. Układ nerwowy - dobrze wykształcony, bardzo dobry wzrok. Narządami wydalniczymi są cewki Malpighiego. Krew nie ma barwników. Rozdzielnopłciowe, przechodzą przeobrażenie. Należą tu m.in. owady - pierwsze zwierzęta, które mogły aktywnie latać. Ciało ich podzielone jest na głowę, tułów i odwłok, okryte chitynowym szkieletem. Posiadają 3 pary odnóży oraz skrzydła. Mają oczy złożone, a także czułki i zróżnicowane aparaty gębowe. Rozmnażają się płciowo i przez dzieworództwo, występuje przemiana pokoleń, przeobrażenie zupełne i niezupełne.

Skorupiaki - posiadają głowę, tułów (lub głowotułów) oraz odwłok o wyraźnej segmentacji. Zwykle pokryte pancerzem (zmieniają go przez linienie). Oddychają skrzelami (zwierzęta wodne) lub całą powierzchnią ciała. Ich odnóża gębowe to czułki, żuwaczki i szczęki. Układ wydalniczy - gruczoły czułkowe (zielone) i szczękowe (skorupowe). Rozdzielnopłciowe, występuje larwa. Należą tu m.in.: dafnie, krewetki, homary.