Żółwie jest to rząd gadów, który przetrwał od triasu w niemalże niezmienionej formie. Etiologia żółwi nie jest do końca znana, ale pojawiają się one w mitach i starych legendach. Sugeruje to więc, że przypisywano im szczególną rolę i znaczenie. Z gadami tymi najczęściej wiązano takie cechy jak mądrość i miłość. Obecnie w literaturze mówi się o około 244 gatunkach, które zostały poznane i opisane.

BUDOWA

Żółwie cechują się masywnym i krępym ciałem, które pokryte jest kostno - skórnym pancerzem. Pod względem anatomicznym skorupa żółwi dzieli się na dwie części:

Obie te części łączą się po bokach ciała za pomocą mostu. Wytrzymałość skorupy wynika z jej budowy- leżące głęboko płytki kostne okryte są tarczkami rogowymi. Co ciekawe, nie pokrywają się one bezpośrednio, ale zachodzą na siebie. Dzięki temu skorupa jest twarda i odporna na zewnętrzne urazy. Elementy kostne pancerza to przekształcone fragmenty szkieletu. Łącznie stanowią one wspólną część budowy pancerza.

U niektórych gatunków skorupa posiada dodatkowo zawiasy. Są to miejsca, które za pomocą elastycznych połączeń kostnych mają zdolność ruszania się. Właśnie dlatego możliwe jest schowanie głowy i nóg pod pancerzem.

W zależności od środowiska zamieszkiwania pancerz różni się kształtem i ubarwieniem. Na przykład u żółwi zamieszkujących w środowisku wodnym pancerz jest płaski i wydłużony. Dodatkowym elementem przystosowania jest jego częściowa redukcja.

Współczesne gatunki nie posiadają zębów. Szczęki pokryte są rogowymi listwami, które tworzą coś na kształt dzioba. U wszystkich gatunków występują dobrze wykształcone kończyny. Kończyny te są zakończone pięcioma palcami. W zależności od środowiska i trybu życia budowa nóg jest różna. Dla przykładu powiedzieć można, że żółwie lądowe posiadają krótkie, zakończone ostrymi pazurami palce. Gatunki zamieszkujące wodę mają nieco spłaszczone nogi, palce połączone są błoną pławną.

Skóra żółwi może być gładka, szorstka bądź chropowata. Często nogi i ogon dodatkowo pokryte są łuskami. Żółwie charakteryzują się także bardzo dobrze rozwiniętymi narządami wzroku. Ich oczy wyposażone są w trzy powieki. Widzą one dobrze, rozróżniają kształtu i barwy.

Warto wspomnieć także o budowie mózgu, który jest mały, ale dobrze rozwinięty. Jego budowa wpływa na ośrodki wzrokowe, węchowe oraz smakowe. Pomimo dobrze wykształconego ośrodka słuchowego żółwie są jednak głuche. Wiąże się to z brakiem zdolności do kojarzenia bodźców słuchowych.

Rozmiar ciała poszczególnych gatunków jest dość różny. Niemniej jednak wielkość ciała mierzy się od przedniej do tylnej części pancerza. Najmniejsze żółwie nie przekraczają kilkunastu centymetrów. Jeśli chodzi natomiast o te największe okazy to bez wątpienia należy do nich gatunek morski- zwany Dermochelys coriacea. Przedstawiciele tego gatunku osiągają nawet długość 2 metrów i 800 kilo wagi. Do żółwi osiągających duże rozmiary należą także okazy słodkowodne, spotkać je można na wyspach Galapagos oraz na Seszelach.

Część żółwi chowając głowę pod pancerzem- układa ją na kształt litery "S". Druga grupa to żółwie, które chowają głowę i szyję z boku ciała. Na podstawie tego kryterium dzieli się żółwie na dwa główne podrzędny:

 • żółwie skrytoszyjne- Cryptodira;
 • żółwie bokoszyjne- Pleurodira;

PRZYKŁADY

1. ARRAU- jest to gatunek, który należy do rodziny Pelomedusidea; zamieszkuje on w Ameryce Południowej, w dorzeczu Amazonki i Orinoko; jest to jeden z największych reprezentantów żółwi; jego waga dochodzi do70 kilogramów, długość pancerza osiąga 1 metr; odżywia się on głównie wodnymi roślinami, owocami; samica składa bardzo dużą ilość jaj - od 80 do nawet 200 sztuk w jednym miocie; powoduje to duże zainteresowanie ze strony drapieżników; na zmniejszenie liczby przedstawicieli tego gatunku duży wpływ na działalność człowieka;

2. TEREKAY- to gatunek żółwia z rodziny Pelomedusidea, blisko spokrewniony z arrau; jego cechą charakterystyczną jest występowanie małych, żółtych plamek na głowie; żywi się on drobnymi rybami oraz małymi bezkręgowcami; spotkać go można w zakolach rzek zachodniej części Ameryki Południowej;

3. MATA - MATA- jest to żółw z rodzaju Chelus; występuje on w północnej części Ameryki Południowej; zamieszkuje on przede wszystkim w rzekach, gdzie czatuje na ryby; jego wygląd zewnętrzny jest niezwykle oryginalny- głowa zakończona jest wydłużonym ryjkiem; na nim znajdują się nozdrza; pysk jest przy tym szeroki, a gardziel bardzo duża; dzięki napięciu mięśni gardzieli otwiera on paszczę i wciąga przepływające małe ryby; inną niezwykłą cechą tego gatunku jest zdolność doskonałego maskowania się i upodabniania do otaczającego go środowiska; obrośnięty wodorostami do złudzenia przypomina on dno rzeki i jego mulisty wygląd; pancerz jest ząbkowany na brzegach, okrywające go płytki mają stożkowatą formę; z głowy, odnóży oraz szyi wyrastają miękkie wyrostki skórne; przypominają one kształtem frędzle; dzięki obecności płatów skórnych w okolicach pyska mają one zdolność wyczuwania innych mieszkańców rzek; oczy wyróżniają się niezwykłą zdolnością widzenia w ciemnościach;

4. DERMATEMYS MAWI- jest to jedyny reprezentant rodziny Dermatemydidae; występuje on w rzekach Ameryki Środkowej; najczęściej zamieszkuje dno rzek, niezwykle rzadko wypływa na powierzchnię; odżywia się przede wszystkim roślinami wodnymi ( glonami, porostami ); niekiedy określany jest jako żółw z Tabasco, ponieważ pierwsze okazy zostały przywiezione na nasz kontynent właśnie z tego meksykańskiego stanu;

5. ŻÓŁW JASZCZUROWATY- należy on do rodziny Chelydridae; są to gatunki drapieżne; charakteryzują się one mocno zredukowanym pancerzem (część dolna pancerza to jedynie nieduża płytka kształtem przypominająca krzyż, część górna nie jest całkowicie skostniała ); żółw jaszczurowaty atakuje zarówno w środowisku wodnym jak i lądowym; jego ofiary to najczęściej ryby, ptaki czy inne gady; żywi się padliną, a tylko niekiedy roślinami; jego wielkość nie przekracza 40 centymetrów; cechuje się mocnymi i bardzo ostrymi szczękami; występuje na obu kontynentach amerykańskich;

6. ŻÓŁW SĘPI- to także przedstawiciel rodziny Chelydridae; jest on dwa razy większy od żółwia jaszczurowatego i znacznie cięższy; jego szczęki zakończone są ostrym dziobem, którego używa do atakowania ofiary; najczęściej jest spotykany blisko dna; jego pancerz pozwala mu upodobnić się do wodnego środowiska (jest porośnięty roślinami wodnymi ); w polowaniach wykorzystuje język- wysuwa go i specyficznymi ruchami zwabia ofiary; Spotykany jest w Ameryce Północnej;

7. ŻÓŁW PIŻMOWY- zwany jest także śmierdzielem; wytwarza on wydzielinę o nieprzyjemnym zapachu, która jest uwalniana po wyjęciu żółwia z wody; cechuje się on dość mocno zredukowanym pancerzem;

8. PLASTYSTERNON MEGACEPHALUM- jest to jedyny reprezentant rodziny Platysternidae, którego spotkać można w południowo - wschodniej Azji; żółw ten osiąga niewielkie rozmiary, ale ma dość dużą głowę; wyróżnia go płaska i mała skorupa, pod którą nie mieści się głowa ani nogi; szczęki zakończone są niezwykle ostrym, rogowym dziobem; ciekawostką są występujące na nogach łuski; generalnie gatunek ten cechuje się wyjątkową nieproporcjonalnością ciała ( długość ciała to około 30 centymetrów, a pancerz to mniej niż żółtej długości ); żółw ten odżywia się przede wszystkim bezkręgowcami; spotkać go można w górach, jak i na terenach nizinnych czy w potokach; odporny jest na niskie temperatury; wyróżnia się umiejętnością pływania i wspinania; przestraszony wydaje dźwięk przypominający pisk;

9. ŻÓŁW BŁOTNY- należy do niezwykle licznej rodziny Emydidae; ciekawostką jest to, że żółw błotny jest jedynym żółwiem w faunie naszego kraju; gatunek ten jest interesujący z tego powodu, że występuje w klimacie umiarkowanym; lubi nieduże zbiorniki wodne, przede wszystkim czyste jeziora; lubi wychodzić na gęsto porośnięty brzeg, gdzie wygrzewa się do słońca; do jego menu należą głównie bezkręgowce i niewielkie kręgowce; osiąga niewielkie rozmiary- przeciętnie do dwudziestu kilku centymetrów; na zimę zagrzebuje się w muliste dno jeziora; gatunek ten jest dość powszechny w Europie, spotkać go można na kontynencie afrykańskim oraz w pewnych rejonach Azji; jego karapaks ma owalny, nieco wypukły kształt; plastron osiąga dość duży rozmiar; cechuje się brunatno-oliwkowym (niekiedy czarnym ) ubarwieniem, które dodatkowo pokryte jest drobnymi, żółtymi plamkami; samice osiągają zdolności rozrodcze dopiero po upływie dwudziestu lat życia; składają wówczas od 4 do kilkudziesięciu jaj;

10. ŻÓŁW CZERWONOLICY- jest to gatunek dość blisko spokrewniony z wcześniej przedstawionym żółwiem błotnym; spotkać go można w południowej części Ameryki Północnej i w Ameryce Środkowej; żółwie te zamieszkują przede wszystkim jeziora, stawy czy rzeki; podobnie jak żółwie błotne, żółwie czerwonolice lubią spędzać czas na lądzie, szczególnie wygrzewa; istotnym elementem ich ubarwienia są występujące na głowie czerwone plamki; gatunek ten posiada mocne szczęki; Dzięki nim i pazurom ma zdolność grzebania; jego pancerz jest niewielkich rozmiarów- wynosi od 12 do 20 centymetrów;, przy czym samce są większe od samców; dojrzałość płciową osiągają dość szybko (około 2, 3 roku życia ); okres godowy występuje wiosną; żółw ten odżywia się roślinami wodnymi, niewielkimi rybami, mięczakami oraz owadami;

11. ŻÓŁW DIAMENTOWY- zwany także terapeną diamentową (słowo "terapeną" pochodzi z języka Indian i oznacza "mały żółw" );; nazwa tego gatunku pochodzi od regularnych płytek, które występują na grzbietowej części pancerza; gatunek ten zamieszkuje w słonych wodach południowego i wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej; żółw diamentowy nie osiąga zbyt dużych rozmiarów- na ogół jest to 20 - 25 centymetrów; odżywia się drobnymi mięczakami; ciekawostką może być to, że kiedyś dość powszechnie wykorzystywany był wykorzystywany do celów kulinarnych; obecnie jest to gatunek, który hodowany jest w terrariach;

12. ŻÓŁW PUDELKOWY- nazwa ta związana jest z budową pancerza i mechanizmem zamykania; część dolna pancerza wyposażona jest w połączenia o charakterze zawiasowym; obie części plastronu mogą być podciągnięte w górę i osiągnąć kształt przypominający właśnie pudełko; jest to generalnie żółw niewielkich rozmiarów; cechuje go barwa brązowo - czarna z żółtymi plamkami; występuje on dość powszechnie w Ameryce Północnej oraz w Meksyku;

13. CLEMMYS GUTTATA- jest to żółw spotykany często na kontynencie amerykańskim; cechuje go niebiesko - szary grzbiet, dodatkowo zdobiony jasnymi plamkami; brzuch tego gada ma barwę złotawo - pomarańczową z czerwonym obramowaniem; osiąga on niewielkie rozmiary- do kilkunastu centymetrów; jest wszystkożerny; spotkać go można zarówno w wodzie jak i na lądzie;

14. ŻÓŁW LEŚNY-CLEMMYS INSCULPTA- jest to gatunek blisko spokrewniony z przedstawionym powyżej; jak jego nazwa wskazuje występuje on najczęściej na lądzie- przeważnie w lasach; odżywia się owocami leśnymi oraz niewielkimi bezkręgowcami; na okres zimy zagrzebuje się w muliste dno jezior czy rzek; jego wielkość wynosi około 22-25 centymetrów;

15. ŻÓŁW KASPIJSKI- spotkać go można na Bałkanach oraz na Bliskim Wschodzie; występują one zarówno w środowisku wodnym jak i na lądzie; żółwie te są wszystkożerne;

16. ŻÓŁW CIERNISTY- jest to niezwykle interesujący okaz, którego cechuje duża zmienność; w ciągu swojego życia wielokrotnie zmienia tryb swojego życia oraz wygląd; zmiana wyglądu związana jest z jego wiekiem ( w młodości jego pancerz jest płaski, każda płytka brzeżna przypomina kolec; wraz z wiekiem kolce te stopniowo zanikają ) ; warto wspomnieć także o kształcie pancerza- stopniowo staje się on coraz wyższy; jeśli chodzi o tryb życia to we wczesnych fazach życia lubi środowisko lądowe, natomiast później docenia uroki wodnego środowiska; w młodości jest roślinożerny, na starość zamienia się w drapieżnika;

Żółwie są bardzo dobrze znane naukowcom. Jest to przy tym grupa gadów, która charakteryzuje się ogromną różnorodnością. Warto wspomnieć o żółwiach należących do rodzaju Kachuga. Niezwykle interesujące są należące do tego rodzaju podgatunki, które występują w Indiach. Kachuga tecta - bo o nich mowa - osiągają niewielkie rozmiary. Interesujące jest jednak ich szczególne ubarwienie- niezwykle barwne. Pancerz przy tym ozdobiony jest oryginalnym grzbietem. Z tym żółwiem spokrewnione blisko są gatunki charakterystyczne dla Indochin. Te jednak cechują się znacznie większymi rozmiarami.

ŻÓŁWIE LĄDOWE

W przypadku żółwi lądowych warto wspomnieć o rodzinie Testudinidae. Jest ona niezwykle liczna, obejmuje niemal 40 gatunków. Występują one w dość różnych środowiskach ( mogą to być pustynie, stepy, lasy). Zasiedliły one niemal wszystkie kontynenty- oprócz Australii. Generalnie odżywiają się roślinami, ale niekiedy zajadają się także drobnymi bezkręgowcami. Żółwie lądowe często kojarzone są z powolnością ruchów. Jeśli chodzi o budowę ciała to warto wspomnieć o skorupie. Jest ona dość masywna i wysoko sklepiona. Wyróżnia je także budowa nóg- krótkie palce przekształcają się w twór przypominający stopę. Żyją raczej długo - nawet to 150 - 200 lat. Wiele gatunków zagrożonych jest jednak wyginięciem, dlatego obejmuje się je międzynarodową opieką prawną. Do najpopularniejszych przedstawicieli zalicza się

 • żółwia greckiego,
 • żółwia lamparciego,
 • amerykańskiego żółwia norowego,
 • żółwia pajęczynowego,
 • żółwia promienistego,
 • żółwia olbrzymiego,
 • żółw plamisty;
 1. ŻÓŁW GRECKI- i podobny do niego ŻÓŁW IBERYJSKI- ten pierwszy osiąga około 20 centymetrów, zaś drugi jest kilka centymetrów dłuższy; pancerz tych żółwi przypomina kształtem kopułę, jest wysoko sklepiony; barwa skorupy to czarno - żółty wzór; nogi mają typowy dla żółwi lądowych kształt ( czyli są słupkowate, pokryte łuskami i tworami kostno - skórnymi mającymi znaczenie w obronności ); przestraszony chowa się wewnątrz pancerza a nogami blokuje wszelkie otwory; żółw grecki cechuje się dodatkowo spiczastym kolcem na końcu ogona; żywi się na ogół roślinami, a niekiedy tylko pokarmem mięsnym; zimuje w podziemnych, zasłoniętych liśćmi, kryjówkach; często hodowany w terrariach; żółw iberyjski natomiast odróżnia się od greckiego brakiem kolczastego tworu na ogonie;
 2. ŻÓŁW PLAMISTY- jest to najpopularniejszy afrykański żółw; jego rozmiary są znaczne- osiąga on wymiar do 65 centymetrów; występuje on przeważnie na płaskowyżach i nizinnych stepach; jest on znany głównie stąd, że w poszukiwaniu pokarmu jest gotowy przebyć bardzo długą drogę; w porze suszy zapada natomiast w sen;
 3. ŻÓŁW PUSTYNNY- występuje także na kontynencie afrykańskim; jest on kilka centymetrów większy od żółwia plamistego; występuje na półpustyniach Afryki Środkowej; jego cechą charakterystyczną są występujące na nogach kolce;
 4. ŻÓŁW PROMIENISTY- tego żółwia spotkać można na Madagaskarze; w okresach suszy oraz chłodu zapada w sen; jego wielkość wynosi około 40 centymetrów; na jego pancerzu występuje charakterystyczny wzór ( promienisty deseń ); mięso tego żółwia jest cenione przez smakoszy; wykorzystywanie mięsa żółwia promienistego wpłynęło na zmniejszenie ilości jego przedstawicieli i obecnie znajduje się pod ochroną;
 5. ŻABUTI- występuje on wyłącznie na kontynencie Ameryki Południowej; są to dość duże gady, które odżywiają się roślinami; występują w wilgotnych lasach;

ŻÓŁWIE MORSKIE

Żółwie morskie należą do żółwi skrytoszyjnych. Rodzina ta obejmuje siedem żyjących obecnie gatunków.

Wszystkie te gatunki cechuje wodny tryb życia. Występują zarówno w morzach i oceanach klimatu tropikalnego i subtropikalnego. Osiągają dość pokaźne rozmiary. Karapaks cechuje się pokryciem z rogowych tarczek. Skorupa jest przy tym dość lekka, szczeliny wypełnia włóknista skóra.

Na czas składania jaj samice wychodzą z wody. Jeśli chodzi o odżywianie to żółwie morskie są wszystkożernymi drapieżnikami. Cała grupa objęta jest ochroną z racji zagrożenia.

Główni przedstawiciele tej grupy to:

 • żółw zielony, zwany jadalnym;
 • żółw karetta;
 • żółw szylkretowy;

Żółwie morskie należą do bardzo dużych okazów. Ich ciało może osiągnąć długość 150 centymetrów. Ich pancerz nigdy nie jest całkowicie skostniały. Łączą one cechy wyspecjalizowane z pierwotnymi.

1. ŻÓŁW ZIELONY- zwany jest także żółwiem jadalnym; jego długość dochodzi do 150 centymetrów; a waga nawet do 500 kilogramów; odżywia się on wyłącznie roślinami morskimi; spotkać go można na Oceanie Atlantyckim, Spokojnym oraz Indyjskim; od wielu lat żółw ten postrzegany jest jako zwierzyna łowna, z której przysądza się zupę; często padają ofiarami łowców, dlatego konieczne stało się objęcie ich ochroną prawną;

2. ŻÓŁW SZYLKRETOWY- zwany jest także BISSA; jego wielkość nie przekracza jednego metra; gatunek ten obecnie znajduje się na wyginięciu; spowodowane to jest działalnością człowieka, który poszukuje tego gatunku ze względu na uzyskiwany z jego pancerza szylkret; szylkret jest to tworzywo wytwarzane z pancerza tego żółwia, które służy do produkcji grzebieni, klamr, różnorodnych przedmiotów ozdobnych;

3. KARETTA- ten gatunek żółwia morskiego osiąga długość około 100 centymetrów; często spotykany jest u wybrzeży kontynentu europejskiego; występuje w spokojnych zatokach; odżywia się skorupiakami, mięczakami, rybami i niekiedy roślinami;

4. ŻÓŁW SKÓRZASTY- zaliczany do bardzo dużych żółwi morskich; może on osiągnąć długość nawet trzech metrów !!!!; jego waga przekracza często tonę; jego cechą charakterystyczną jest zredukowany- do niewielkich fragmentów pancerz; miejsce skorupy zastępują powstające płytki kostne, które osadzają się w skórze; po stronie grzbietowej występuje siedem grzebieni; po stronie brzusznej jest ich pięć; żółw skórzasty wyróżnia się dużą głową, która zakończona jest dziobem w kształcie haka; odżywia się rybami i bezkręgowcami; jest niezwykle odporny na szkodliwe czynniki zewnętrzne ( między innymi na trucizny; jest zwierzęciem raczej rzadkim;

5. CARETTOCHELYS INSCULPTA- jest to jedyny przedstawiciel rodziny Carettochelydidae; spotkać go można w wodach Nowej Gwinei; osiąga on wielkość do 50 centymetrów; jego wygląd nasuwa skojarzenie z żółwiem morskim i żółwiakiem; kostny pancerz tego żółwia cechuje się kompletnym zestawem płytek, które pokryte są grubą skórą; nogi przypominają swoim kształtem płaską płetwę; podstawowym narządem pozwalającym na przemieszczanie się są przednie nogi; wygięty w formie ryjka nos stwarza pewne podobieństwo do żółwiaka; żółw ten doskonale opanował umiejętność pływania i nurkowania; większość czasu spędza pod wodą w pobliżu mulistego dna; wynurza się tylko po to, by zaczerpnąć powietrza; jaja składa na lądzie; jest wszystkożerny;

6. ŻÓŁWIAKI- zwane także żółwiem trójpazurzastym; jest to rodzina żółwi, która należy do podrzędu żółwi skrytoszyjnych; obejmuje przy tym siedem rodzajów ( 22 gatunki); spotkać je można w wodach Azji, Afryki oraz Ameryki Północnej; żółwie te wyróżniają się tym ,ze brak u nich rogowych tarczek pancerza; ciało okrywa gruba i miękka skóra, pod którą występuje uwsteczniony pancerz kostny; karapaks jest płaski i gładki; plastron natomiast umożliwia zdolność szybkiego pływania i zagrzebywania się w mule zbiorników wodnych; szczęki żółwiaków okryte są rogowymi płytkami, które są niezwykle ostre; kończyny przednie są dłuższe , mają przy tym formę spłaszczonych płetw; całe życie przebywają w zasadzie w wodzie, jedynie na czas składania jaj wychodzą na ląd; prowadzą aktywny i drapieżny styl życia; ciekawostką jest to, że pod wodą przebywać mogą nawet kilka godzin, wówczas wykorzystują tlen rozpuszczony w wodzie; szereg gatunków ma charakter łowny z uwagi na smaczne mięso;

PageEnd();

ROZMNAŻANIE

Wszystkie gatunki żółwi rozmnażają się składając jaja, Ich liczba związana jest z gatunkiem- waha się najczęściej w przedziale od 2 do kilkudziesięciu. Pewną prawidłowością jest powiązanie ilości jaj z wiekiem samicy- im samica starsza, tym składa większą ich ilość. Kolejna ważna cecha- wszystkie żółwie składają jaja na lądzie. Wynika to z temperatury gleby i jej właściwości. Rozwój zarodków wynosi przeciętnie 100 dni. Kształt jaja jest zróżnicowany- mogą być kuliste, wydłużone bądź walcowate.

HODOWLA ŻÓŁWIA

Podejmując decyzje o zakupie i hodowli żółwia należy dość poważnie przemyśleć swój zamiar. Żółw - w przeciwieństwie do stereotypowego podejścia- wymaga czasu i opieki. Jest przy tym dość wymagający, czas jego życia jest także raczej długi.

Decydując się na hodowlę żółwia trzeba najpierw zastanowić się , czy dysponujemy odpowiednimi warunkami. Gad ten wymaga bowiem określonych warunków. Najważniejsze jest to, że terrarium nie może być narażone na bezpośrednie nasłonecznienie. Mogłoby to doprowadzić do wstrząsu hipertermicznego i śmierci zwierzęcia. Z drugiej strony lokum nie może być umieszczone w miejscu przeciągów. Najlepszym rozwiązaniem jest zaciszne miejsce. Kolejnym wymogiem jest dostęp do gniazdka. Ważny jest także rozmiar terrarium, względnie akwarium. Żółwie wyróżniają się dość szybkim przyrostem ciała, należy więc uwzględnić ten aspekt. Minimalne wymiary lokum żółwia powinny odpowiadać odpowiednio:

 • długość- co najmniej pięć razy tyle ile wynosi długość karapaksu;
 • szerokość- trzy długości karapaksu;

W terrarium należy oczywiście wyodrębnić część lądową oraz wodną ( w przypadku żółwi wodno-lądowych). W odniesieniu do tej pierwszej należy wiedzieć, że powinna ona stanowić połowę ( w ostateczności trzecią część) powierzchni. Jeśli chodzi o ogrzewanie to generalną zasadą jest to, że temperatura wody jak i powietrza powinna być taka sama. Terrarium powinno być także dobrze oświetlone. Brak dostatecznego naświetlenia wpływa na kondycję żółwia ( stają się apatyczne, mało aktywne ).

Kolejna ważna kwestia to oczyszczania. Żółwie, szczególnie wodno-lądowe, dość mocno zanieczyszczają wodę. Wymaga ona więc częstej wymiany.

ODŻYWIANIE ŻÓŁWI HODOWLANYCH

Decydując się na hodowlę żółwia trzeba także dowiedzieć się kilku istotnych rzeczy na temat żywienia. Kwestią dość ważną w przypadku żółwi wodno - lądowych jest zasada urozmaicania pokarmu. Pamiętać trzeba, że żółwia nie można żywić tylko i wyłącznie mięsem. Mięso ptaków czy ssaków są zbyt tłuste i źle przyswajalne przez organizm żółwia. Mięso drobiowe czy wołowe może stanowić jedynie uzupełnienie menu, a nie jego podstawę. Zupełnie zabronione jest karmienie żółwi hodowlanych wieprzowiną i mięsem przetworzonym.

Generalnie żywienie żółwia musi opierać się na kilku istotnych zasadach. Pierwszą podstawową regułą jest podawanie pokarmów naturalnych. Powinny to być w szczególności surowe ryby, ślimaki, różne rodzaje larw, krewetki. Najlepszy jest pokarm żywy, który zachęca zwierzę do polowania. Istotne jest podawanie pokarmu roślinnego (jak różnego rodzaju rośliny akwariowe). Żółwie bardzo lubią zajadać się wszelkimi owocami oraz warzywami. Podawać można truskawki, maliny, czereśnie, śliwki, kapustę czy koniczynę.

Komponując menu żółwia skorzystać można także z pokarmów gotowych, dostępnych w sklepach zoologicznych. Mają one różne formy- najczęściej granulaty czy pokarm suszony. Nie należy jednak takich pokarmów stosować jako podstawy diety, a jedynie jej urozmaicenie.

Żółwie lubią także koktajle mięsno - warzywne, które przygotowywane są z dodatkiem żelatyny. W zależności od gustu i upodobać żółwia kompozycja taka może być złożona z różnych składników. Sama proporcja jest także wynikiem indywidualnych upodobań.

POPULARNE ŻÓŁWIE HODOWLANE-, CZYLI CO WIEDZIEĆ O NICH TRZEBA

 • ŻÓŁW CZERWONOLICY- należy do najchętniej wybieranych żółwi do terrarium; nazywany jest żółwiem czerwonouchym bądź ozdobnym; jego pancerz jest dość płaski, z owalnym karapaksem; u młodych żółwi karapaks ma barwę zielonkawą; plastron natomiast jest barwy żółtej bądź kremowo - złotej; im gad ten jest starszy, tym kontrastowość jego ubarwienia zaczyna się nieco zacierać; charakterystyczne jest także ubarwienie głowy- występują na niej dwa pasy koloru pomarańczowego, a niekiedy także dodatkowo małe plamki; osiągają one wielkość od 25-30 centymetrów; w niewoli żyją do 30- kilku lat; tryb życia tego żółwia jest raczej dzienny; lubi wygrzewać się w promieniach słońca; zagrożony czy przestraszony ucieka do wody; w warunkach hodowlanych musi być umieszczony w akwaterrarium, z przewagą części wodnej; woda wymaga częstej wymiany; jeśli chodzi o żywienie to młode lubią plankton z dodatkiem roślin wodnych; dorosłe są mniej wybredne i w zasadzie jedzą wszystko; pamiętać trzeba, że optymalna dieta musi się składać w równej części z produktów roślinnych jak i zwierzęcych; interesujące w przypadku tego żółwia jest to, że można go także umieścić w oczku wodnym (oczywiście w okresie lata); nie można ich jednak samowolnie wpuszczać do środowiska naturalnego;
 • ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY- należy on do rodziny Emydidae; także zaliczany do żółwi ozdobnych; spotykany na kontynencie Ameryki Północnej; dorosłe osobniki osiągają wielkość do około 35 centymetrów; u młodych karapaks cechuje się wyraźnie zaznaczonym pośrodkowym kilem; u starszych zanika kil zanika; plastron jest koloru czerwonego bądź pomarańczowego; przy czym u starszych osobników jest on nieco jaśniejszy; mogą one w warunkach hodowlanych dożyć nawet 40 lat; największą aktywność wykazują one wczesnym rankiem i późnym wieczorem; lubią wygrzewać się w promieniach słońca; jego lokum powinno być większe od tego, jakie wskazane jest dla żółwia czerwonolicego; żółw czerwonobrzuchy jest wszystkożerny, jego menu powinno jednak zawierać w przeważającej części rośliny wodne;
 • ŻÓŁWIK MALOWANY- jest to uroczy żółw ozdobny, który zachwyca swoim wyglądem; jego ubarwienie jest piękne i niezwykle barwne- występują czerwienie, zielenie, żółcie oraz barwy ciemne; osiąga on raczej niewielkie rozmiary; cechuje go to, że szybko dostosowuje się do nowych warunków (także do niewoli); karapaks żółwika malowanego ma owalny kształt, pozbawiony jest kilów; plastron ma przeważnie żółty lub czerwony kolor; wokół szwów występuje ciemny rysunek; skóra ma barwę czarną bądź oliwkową; na głowie występują zdobienia w postaci żółtych pasów;
 • ZACHODNI ŻÓŁWIK MALOWANY- jest to żółw, który osiąga wielkość do 25 centymetrów; plastron ma kolor pomarańczowy albo czerwony; wzdłuż szwów występuje wyraźnie zaznaczony ciemny rysunek; karapaks jest na ogół oliwkowy albo zielony; zachodni żółwik malowany jest aktywny w godzinach wczesno - porannych i popołudniowych; w ciągu dnia lubi zażywać kąpieli słonecznych; jego lokum musi zawierać w przeważającej części obszar wodny; ważne, by dostęp do lądu był łatwy i bezpośredni; w okresie letnim można go umieścić w oczku wodnym; gatunek ten nie jest wybredny pod względem pożywienia- jest wszystkożerny;
 • ŻÓŁW OBRAZKOWY- zwany jest także żółwiem ostrogrzbietym; jak sama nazwa wskazuje, jego układ tarczek ma formę grzbietową; osiąga on średnie rozmiary ( około 18 do 25 centymetrów); tylny fragment karapaksu jest postrzępiony; płytki kręgowe układają się na kształt spadzistego dachu; karapaks odznacza się oliwkową barwą, czasem dodatkowo występują ciemne plamki; skóra barwy brązowej lub oliwkowej pokryta jest także żółtymi pasami; za plastronie występują czarne liniowe zdobienia; żółw obrazkowy wykazuje aktywność w ciągu dnia; powierzchnia terrarium powinna być dostosowana do jego rozmiarów; pamiętać należy, że część wodna musi być dwukrotnie większa od części lądowej; jeśli chodzi o żywienie to żółwie te są wszystkożerne;
 • ŻÓŁW SUNDAJSKI- należy on do grupy żółwi pudełkowych, (o których już była mowa); spotkać je można na terenach południowo - wschodniej Azji; dojrzałe osobniki charakteryzują się mocno sklepionym, ciemnym karapaksem; dodatkowo zdobi go przebiegający środkiem kil; u osobników młodych karapaks jest mocniej spłaszczony; plastron ma barwę żółtą lub kremową; cechuje je smukła głowa i wyraźna, długa szyja; powyżej oczu występuje żółte ubarwienie w formie pasów; wielkość tego osobnika na ogólnie przekracza 20 centymetrów; wyróżniającą je cechą jest ruchomy plastron; żyją do 30 lat; żółw sundajski wykazuje aktywność w godzinach dziennych; przez większość tego czasu brodzi w wodzie w poszukiwaniu pożywienia; w akwaterrarium dla tego osobnika większą część powinien zajmować obszar wodny; należy zwrócić szczególną uwagę na to, by wejście na ląd było łatwe; w części wodnej należy utworzyć płycizny, które służą do wypoczynku; żółwie tego rodzaju są wszystkożerne; należy jednak ich menu tak komponować, by dostarczać w równej ilości pokarmów pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego;
 • ŻÓŁWIAK CHIŃSKI- jest to jeden z popularniejszych żółwi hodowlanych; pamiętać należy, że jest on raczej agresywny; dorosłe osobniki często gryzą; młode żółwiaki są bardzo wrażliwe na czynniki zewnętrzne (jak zmiana temperatury, zmiana pH wody czy innych parametrów); dość często stwierdza się u nich choroby skórne; cechuje go miękka skóra; pancerz jest dość mocno zredukowany; karapaks ma barwę zieloną, oliwkową czy brązowawą; u młodych żółwi na karapaksie występują drobne, czarne plamki; wraz z wiekiem żółwiaka karapaks staje się jaśniejszy; jego specyficzną cechą jest ryjkowaty, wydłużony nos; z boku głowy występuje żółty pas ozdobny; łapy kształtem przypominają wiosła; ich szczęki są niezwykle silne; osiągają one wielkość około 26-30 centymetrów ( to karapaks, pamiętać trzeba jeszcze o długiej szyi); aktywne są w ciągu dnia, większość tego czasu spędzają w wodzie; lubią zagrzebywać się w mule czy piasku oraz wygrzewać w promieniach słońca; żółwiak powinien mieć akwaterrarium, w którym większą część zajmuje obszar wodny; żółwiaki chińskie są drapieżnikami; żywią się rybami, małymi kręgowcami; w hodowli trzeba im urozmaicać pożywienie;
 • ŻÓŁWIAK FLORYDYJSKI- określany jest też jako florydyjski żółw miękkoskóry; spotkać go można przede wszystkim w Ameryce Północnej; ich wygląd zewnętrzny wraz z wiekiem ulega zmianie; wraz z wiekiem rysunek na karapaksie zaciera się i jest mniej kontrastowy; młode żółwiaki florydyjskie są niezwykle urocze- karapaks ma barwę oliwkową bądź brązową z pomarańczowymi brzegami; plastron może być dowolnej barwy; nos ma ryjkowaty kształt; od nosa do oczu występuje zdobienie w kształcie litery Y; dodatkowe, charakterystyczne cechy to wydłużona szyja, brak rogowego pancerza czy kończyny zaopatrzone w trzy pazury; dorosłe osobniki osiągają od 15 do nawet 60 centymetrów; w ciągu dnia lubią zakopywać się w piasku; lubią kąpiele słoneczne, pływanie i nurkowanie; terrarium musi spełniać podobne wymogi jak w przypadku żółwiaka chińskiego; żółwiak ten jest wszystkożerny; przed podjęciem decyzji o hodowli tego żółwia należy ten zamiar dobrze przemyśleć, ponieważ są to dość niebezpieczne i agresywne żółwie; ich hodowla jest trudna- wymaga wiedzy i cierpliwości;