Cóż tu wiele mówić: Różnorodność organizmów ma dla człowieka znaczenie praktyczne. Choć coraz bardziej rozwija chemia tworzyw sztucznych, to większość produktów i tak jest pochodzenia naturalnego. Ale tak szczerze mówiąc, to nawet tworzywa sztuczne są w małym stopniu pochodzenia naturalnego, gdyż surowcem ich wytwarzania jest ropa naftowa, która powstała ze szczątków organizmów żyjących wiele milionów lat temu.

Wiele codziennie używanych przedmiotów jest wytwarzanych z organizmów żywych:

  • Meble - różne gatunki drzew
  • Klej stolarski - kości
  • Odzież - włókna roślinne i zwierzęce, skóry
  • Pożywienie
  • Papier - drewno
  • Wiele leków - bakterie, grzyby, rośliny
  • Rośliny uprawne
  • Zwierzęta hodowlane

Wszelkie rośliny i zwierzęta domowe pochodzą od organizmów dziko żyjących. Przodkowie konia i bydła domowego (tur i tarpan) już wymarły, lecz istnieją jeszcze przypadki, gdzie przypadki, gdzie możemy na własne oczy zobaczyć przodków organizmów dziś nam dobrze znanych:

  • W krajach nad Morzem Śródziemnym żyją gołębie skalne, od których pochodzą domowe gołębie.
  • W Afryce występuje kot nubijski, który jest prawdopodobnie przodkiem wszystkich kotów.
  • Na Bliskim Wschodzie rosną dzikie zboża.
  • W Ameryce Południowej spotykamy dzikich krewnych ziemniaka.