Wśród ptaków objętych prawną ochroną, jest między innymi wiele gatunków drapieżnych. Ptaki drapieżne są zazwyczaj wyposażone w silny, hakowato wygięty dziób oraz mocne, ostre, zakrzywione pazury. Ich nogi są silne i sprawne. Posiadają znakomity wzrok. Do gatunków chronionych należą między innymi:

 • Orzeł przedni. Ptak ten składa od jednego do dwóch jaj. Ich skorupka pokryta jest żółtymi plamkami. Osobniki stare prowadzą osiadły tryb życia, a młode zazwyczaj koczują. Długość ich ciała wynosi od 80 do 86 cm, a rozpiętość skrzydeł od 195 do 220 cm.
 • Orzeł bielik. Ptak ten składa 2-3 jaja o białej skorupce. Długość ich ciała wynosi od 85 do 95 cm. Rozpiętość skrzydeł sięga 250 cm. Ważą od 3,6 do 6,3 kg.
 • Myszołów zwyczajny. Składa od dwóch do czterech jaj. Ich skorupka pokryta jest brązowymi plamami. Długość ciała wynosi od 51 do 55 cm, a rozpiętość skrzydeł od 113 do 130 cm. Ważą od 650 do 900 gramów.
 • Puchacz. W opuszczonej dziupli składa od dwóch do czterech jaj. Są one białe i okrągławe. W niektórych przypadkach jaja składane są w mchu. Długość ich ciała wynosi od 60 do 70 cm, a rozpiętość skrzydeł od 160 do 172 cm. Ich waga osiąga 2,5kg.
 • Puszczyk. Składa od 2 do 5 jaj. Długość ciała wynosi od 40 do 44 cm, a rozpiętość skrzydeł od 92 do 96cm. Ważą od 400 do 700 gramów.
 • Płomykówka. Ptak ten odbywa 1-2 lęgi, w czasie których składa od czterech do ośmiu jaj. Ich skorupka jest biała. Długość ciała wynosi 33-35 cm, a rozpiętość skrzydeł sięga 91 cm. Waży 335-340 gramów.
 • Dzięcioł duży. Składa od czterech do ośmiu jaj. Jego czaszka, dziób oraz mięśnie szyi są specjalnie przystosowane do uderzania dziobem w pień drzewa. Dzięki temu, ptak ten może, w ciągu sekundy uderzyć dziobem w pień nawet 18 razy. Dzięcioły wykonują ponadto serie uderzeń, charakteryzujących się różną częstotliwością, co jest sposobem na porozumiewanie. Długość ciała sięga 22,5 cm, a rozpiętość skrzydeł-144 cm. Ważą od 75 do 91 gramów.
 • Kukułka, która podrzuca swoje jaja do gniazd należących do innych gatunków ptaków. Jaja kukułki są drobne, a barwa ich skorupek jest często podobna do barw skorupek jaj gatunku zamieszkującego gniazdo. Młode kukułki wykluwają się z jaj szybciej niż pisklęta gospodarzy, dzięki czemu nie muszą konkurować o pokarm. Czasami zdarza się, że młoda kukułka wyrzuca z gniazda inne pisklęta, lub jaja. Długość ciała kukułki sięga 32 cm, a rozpiętość skrzydeł-60 cm. Ważą od 106 do 120 gramów.
 • Gołąb siwak odbywa 2-3 lęgi, w czasie których składa po dwa jaja. Długość ich ciała sięga 32 cm, rozpiętość skrzydeł-67 cm. Ważą od 250 do 300 gramów.
 • Kruk. Ptak ten odbywa lęg w marcu, w czasie którego składa od trzech do siedmiu jaj. Kruki prowadzą koczowniczy tryb życia. Długość ich ciała wynosi 64-66 cm, a rozpiętość skrzydeł sięga 121 cm. Ważą około kilograma.
 • Szpak. Składa od trzech do sześciu jaj. Długość jego ciała sięga 21 cm, a rozpiętość skrzydeł-37,5 cm. Waży około 90 gramów. Potrafi rozwinąć prędkość 75 km/h.
 • Wilga. Składa od 3 do 5 jaj. Ich skorupka pokryta jest szarymi plamkami. Wilga jest drobnym ptakiem, długość jej ciała wynosi około 14 cm, a rozpiętość skrzydeł-około 22 cm. Waży od 18 do 21 gramów.
 • Sikorka bogatka. Składa od 9 do 17 jaj, o skorupce pokrytej rdzawymi kropeczkami. Sikorka, podobnie jak wilga, jest drobnym ptakiem, długość jej ciała wynosi około 14 cm, a rozpiętość skrzydeł-około 22 cm. Ważą od 18 do 21 gramów
 • Jaskółka dymówka. Składa 4-5 jaj, o skorupce pokrytej rdzawymi kropeczkami. Długość jej ciała wynosi około 21 cm, a rozpiętość skrzydeł-około 34 cm. Waży od 18 do 21 gramów.
 • Jaskółka oknówka. Składa 4-5 jaj, o białej skorupce. Długość ciała sięga 15,5 cm, a rozpiętość skrzydeł-30,5 cm. Waży od 16 do 21 gramów.
 • Skowronek polny. Składa 4-5 jaj. Ich skorupki są szaro-białe, mają ponadto ciemniejsze plamki. Odbywają dwa lęgi. Są ptakami wędrownymi. Długość ich ciała wynosi około 17,5 cm. Rozpiętość skrzydeł jest około dwóch razy większa niż długość ich ciała. Ważą od 31 do 44 gramów.
 • Słowik rdzawy. Składa 4-5 jaj, których skorupka jest zabarwiona na oliwkowozielony kolor. Ciało ma długość około 16,5-17 cm. Rozpiętość skrzydeł sięga 25 cm. Ważą od 21 do 24 gramów.
 • Słowik szary. Wylęg jaj trwa 13 dni. Po 11 dniach od wyklucia, młody ptak opuszcza gniazdo, unikając w ten sposób ataków ze strony drapieżników. Długość ciała wynosi około 18 cm, a rozpiętość skrzydeł około 27 cm. Waży od 22 do 27 gramów.
 • Kos. Składa 5-6 jaj. Skorupka jest zielono-niebieska i ponadto poryta rdzawymi plamkami. Ciało ma długość od 24 do 28 cm, a rozpiętość skrzydeł wynosi 37-38 cm. Ważą od 75 do 120 gramów.
 • Strzyżyk. Składa 5-7 jaj, o skorupce pokrytej brązowymi plamkami. Długość ich ciała wynosi mniej niż 10 cm. Rozpiętość skrzydeł dochodzi do 14,5 cm. Ważą od 6 do 11 gramów.
 • Perkoz dwuczuby. Składa od trzech do sześciu jaj, o skorupce zabarwionej na biało-niebiesko. Mają one wydłużony kształt. Długość ich ciała wynosi od 59 do 62 cm, a rozpiętość skrzydeł-84-86 cm. Waży od 900 do 1600 gramów.
 • Łabędź niemy. Składa od pięciu do siedmiu jaj. Zdarzają się przypadki, że łabędź niemy złoży nawet 9 jaj. Gatunki hodowlane składają ich do 12. Skorupki jaj są szaro-zielone. Są one pokryte ponadto białawą powłoką. Długość ciała wynosi od 155 do 170 cm, a rozpiętość skrzydeł od 220 do 240 cm. Ważą od 1 do 2,25 kg.
 • Kormoran czarny. Składa 3-4, wyjątkowo 5 jaj. Mają one biało-zielony kolor, a dodatkowo pokryte są jeszcze wapienną powłoką. Długość ich ciała wynosi od 85 do 93 cm, a rozpiętość skrzydeł od 132 do 140 cm. Ważą od 1,7 do 2,7 kg.
 • Czapla purpurowa. Składa od trzech do siedmiu jaj, o zielonkawej skorupce. Ich ciało ma długość od 65 do 85 cm, a rozpiętość skrzydeł wynosi od 140 do 150 cm. Ważą 1,25 kg.
 • Bocian biały. Składa od 3 do 5 jaj. Są one białe i mniejsze od jaj składanych przez gęś domową. Długość ciała sięga 80 cm, a rozpiętość skrzydeł-200cm. Waży 3, a nawet 4 kilogramy.
 • Żuraw pospolity. Składa od jednego do trzech jaj, o skorupce zabarwionej na kolor oliwkowo-zielony, lub oliwkowy, z zielonymi oraz brązowymi plamami. Długość ciała dochodzi do 140 cm, a rozpiętość skrzydeł do 240 cm. Żurawie ważą około pięciu kilogramów.
 • Kraska. Składa 4-5 śnieżnobiałych jaj. Jej ciało ma długość około 32 cm, a rozpiętość skrzydeł wynosi około 71 cm. Ważą około 140 gramów.
 • Zimorodek. Składa od pięciu do ośmiu jaj, o śnieżnobiałej skorupce. Swoje gniazda wiją z rybich ości oraz łusek. Długość ich ciała wynosi około 17 cm, a rozpiętość skrzydeł-około 27 cm. Ważą około 35 gramów.
 • Dudek. Składa od pięciu do siedmiu jaj, o śnieżnobiałej skorupce. Ich ciało ma długość około 31 cm, a rozpiętość skrzydeł wynosi około 44,5cm. Ważą od 50 do 70 gramów. Młode dudki bronią się przed atakiem, poprzez wystrzelenie z gruczołu kuprowego cuchnącej cieczy, w kierunku wroga.